Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-01-031 / 18 zarządzanie produkcją PLANOWANIE I STEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Konsument POTRZEBY ORGANIZACJA ZASPOKOJENIE POTRZEB Konsument.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-01-031 / 18 zarządzanie produkcją PLANOWANIE I STEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Konsument POTRZEBY ORGANIZACJA ZASPOKOJENIE POTRZEB Konsument."— Zapis prezentacji:

1 2014-01-031 / 18 zarządzanie produkcją PLANOWANIE I STEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Konsument POTRZEBY ORGANIZACJA ZASPOKOJENIE POTRZEB Konsument

2 2014-01-032 / 18 zarządzanie produkcją KIEROWANIE Planowanie Organizowanie Przewodzenie Kontrolowanie

3 2014-01-033 / 18 zarządzanie produkcją Plan działalności Cechy dobrego planu działalności przedsiębiorstwa Przejrzysty, jasny Możliwy do kontrolowania Akceptowalny Zrozumiały Zgodny z możliwościami organizacji Modyfikowalny Mobilizujący

4 2014-01-034 / 18 zarządzanie produkcją Zadaniem systemu zarządzania działalnością podstawową jest ustalenie i osiąganie celów, wynikających z potrzeb konsumentów

5 2014-01-035 / 18 zarządzanie produkcją Reguła zarządzania 5P 1 produkt 2 przedsiębiorstwo 3 procesy 4 programy 5 personel i jeszcze dwa dodatkowe elementy PROCEDURY PAPIERKOWA ROBOTA

6 2014-01-036 / 18 zarządzanie produkcją Dobre systemy zarządzania powinny umożliwiać skuteczne: A Planowanie B Dokumentowanie C Mierzenie – badanie wskaźników D Porównywanie E Opisanie - raportowanie F Korygowanie

7 2014-01-037 / 18 zarządzanie produkcją Sterowanie działalnością wytwórczą Główne zasady sterowania: 1.Wyznaczenie czasu podjęcia odpowiednich działań 2.Zakres działań koniecznych i możliwych do podjęcia 3.Istnienie modelu weryfikującego (oceniającego) wykonywanie zadań 4.Istnienie kryterium wyboru działania dającego duże prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego celu

8 2014-01-038 / 18 zarządzanie produkcją WARUNKI FUNKCJNOWANIA SYSTEMU STEROWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ A.Jasno zdefiniowany cel B.Możliwość wyboru środków realizacji zadań C.Przyjęcie zakresu dokładności pomiarów funkcjonowania systemu D.Odpowiednie wykorzystanie otrzymanych informacji E.Wnioski z przeprowadzonych porównań powinny być jak najszybciej wdrażane do systemu F.Raporty i informacje przekazywane przełożonym i podwładnym powinny być zrozumiałe czytelne i pewne G.Zminimalizowanie liczby poziomów przekazywania informacji

9 2014-01-039 / 18 zarządzanie produkcją DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZA A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KLASYFIKACJA PRODUKTÓW A - czysty produkt B - produkt z usługami towarzyszącymi C - hybryda – produkt składający się w równej części z towarów i usług D - usługa podstawowa z towarzyszącymi jej produktami lub usługami E - czysta usługa

10 2014-01-0310 / 18 zarządzanie produkcją Usługa to działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludzkich, która nie znajduje żadnego ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych

11 2014-01-0311 / 18 zarządzanie produkcją Najważniejsze cechy usług 1, Niematerialność Usługi nie mogą być magazynowane Nie można chronić usług przez patenty Nie można bezpośrednio pokazywać usług w ramach aktywizacji sprzedaży Trudno znaleźć podstawę do kształtowania ceny inną niż ceny konkurencyjne Trudno poddać próbie i wstępnej ocenie projekt usługi Często wartość usługi jest niemożliwa do oceny przez konsumenta przed jej zakupem

12 2014-01-0312 / 18 zarządzanie produkcją Najważniejsze cechy usług 2, Nierozdzielność usługi z osobą wykonawcy Wymagana jest obecność wykonawcy Ograniczona skala działalności Dominuje forma sprzedaży bezpośredniej Ocena nabywanej usługi zależy od umiejętności i kwalifikacji usługodawcy

13 2014-01-0313 / 18 zarządzanie produkcją Najważniejsze cechy usług 3, Nierozdzielność procesów wytwarzania i konsumpcji 4, Różnorodność 5, Nietrwałość 6, Niemożność nabycia praw własności

14 2014-01-0314 / 18 zarządzanie produkcją Jak określić jakość usług ? Jakość techniczna Jakość funkcjonalna

15 2014-01-0315 / 18 zarządzanie produkcją Produkcja dóbr materialnych i usług podobieństwa i różnice Podobieństwa w sferze zarządzania procesami wytwórczymi produktów materialnych i usług (zapasy, maszyny urządzenia). 1.Należy przewidzieć potrzeby i przyjąć odpowiednią strategię zarządzania zapasami materiałowymi 2.Należy zaplanować i pokierować zasobami ludzkimi. 3.Należy zarządzać zasobami fizycznymi (wyposażeniem) Im bardziej niematerialny staje się produkt, tym mniej występuje podobieństw z powodu szczególnych cech środowiska usługowego??

16 2014-01-0316 / 18 zarządzanie produkcją Jednym z wyzwań funkcji zarządzania działalnością podstawową jest dostosowanie ogólnych założeń produkcyjnych do konkretnych sytuacji zewnętrznych i wewnętrznych. Zarówno o procesach produkcji wyrobów jak i usług można powiedzieć, że mają szczególne cechy, zależne od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Produkcja dóbr materialnych i usług podobieństwa i różnice

17 2014-01-0317 / 18 zarządzanie produkcją Produkcja dóbr materialnych i usług podobieństwa i różnice Różnice pomiędzy czystym wytwarzaniem" a czystym świadczeniem usług". KONCEPCJA PIERWSZA LINIA / ZAPLECZE" Struktura bardzo często spotykana w działalności usługowej. Obecność klienta na pierwszej linii" jest akceptowana (w niektórych wypadkach wręcz wymagana) ale na zapleczu" klient pojawia się bardzo rzadko. Z punktu widzenia planowania obecność klienta na pierwszej linii jest uważana za niszczącą". Zaplecze przypomina bardziej fabrykę" ponieważ jest to bardziej stabilne i łatwe do przewidzenia środowisko, łatwiej można przygotowywać plany działalności, korzystając z metod planowania.

18 2014-01-0318 / 18 zarządzanie produkcją Obecność klienta podczas świadczenia usługi ma swoje złe i dobre strony. Klient może wspomagać proces świadczenia usług, na przykład wypełniając odpowiednie formularze w banku albo korzystając ze sklepów samoobsługowych. Z drugiej strony, istnieją również negatywne skutki obecności klienta. Będąc na miejscu, klient może bezpośrednio kontrolować jakość świadczonej usługi i jej przebieg. W procesie wytwarzania dużo łatwiej jest ustalić zakres odpowiedzialności. W procesie świadczenia usług często występuje połączenie z funkcjami marketingowymi. Tak na przykład, podczas wykonywania jednej operacji w banku, wyjmowania pieniędzy z konta, można zainteresować klienta innymi formami usług świadczonymi przez bank. Produkcja dóbr materialnych i usług podobieństwa i różnice


Pobierz ppt "2014-01-031 / 18 zarządzanie produkcją PLANOWANIE I STEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Konsument POTRZEBY ORGANIZACJA ZASPOKOJENIE POTRZEB Konsument."

Podobne prezentacje


Reklamy Google