Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1. ISTOTA MARKETINGU 1. Początki i przyczyny rozwoju marketingu 2. Istota pojęcia marketingu 3. Rodzaje działań marketingowych oraz proces zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1. ISTOTA MARKETINGU 1. Początki i przyczyny rozwoju marketingu 2. Istota pojęcia marketingu 3. Rodzaje działań marketingowych oraz proces zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 1 1. ISTOTA MARKETINGU 1. Początki i przyczyny rozwoju marketingu 2. Istota pojęcia marketingu 3. Rodzaje działań marketingowych oraz proces zarządzania marketingowego 4. Podstawowe orientacje działania przedsiębiorstw 5. Wizja rynku docelowego Najważniejszą sprawą w marketingu jest zawładnięcie jakimś wyrazem w świadomości potencjalnych klientów Al. Ries; Jack Trout

2 2 Literatura do Podstaw marketingu 1. Praca zb. pod red. Perenca: Marketing Sposób myślenia i działania, Szczecin 2001, Wyd.US 2. Ph Kotler,G.Amstrong,V.Wong: Marketing,Podręcznik europejski, PWE Warszawa Garbarski, Rutkowski, Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE Warszawa 2000, 4. Żurawikowie: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa Czasopismo: Marketing i Rynek, Marketing w praktyce, i inne

3 3 Początki i rozwój marketingu I. Początki marketingu wg. Ph. Kotlera przypisuje się C. Mc Cornikowi - twórcy mechanicznej żniwiarki (1850 r.). II. faza - po II wojnie światowej, gdy po względnym nasyceniu produkcją starano się jak najlepiej zaspokoić potrzeby nabywców III. faza - lata 90`te, gdy potrzeby, gusta, upodobania, preferencje są tym co chcą poznać producenci i dystrybutorzy.

4 4 Do głównych przyczyn rozwoju marketingu zalicza się: wzrost asortymentu produkowanych wyrobów, podnoszenie warunków bytowych ludności, rozwój konkurencji, rozszerzanie się zasięgu rynku i instytucji rynkowych, postępujące procesy integracji i specjalizacji

5 5 Podstawowe cechy różnych orientacji działania przedsiębiorstw Orientacja produkcyjna- punkt wyjścia-produkt,brak badań,instrumenty –niespójne,przedmiot uwagi- produkcja, Orientacja dystrybucyjna-punkt wyjścia- produkt,ograniczone badania,zakres instrumentów szerszy,przedmiot uwagi-sprzedaż, Orientacja rynkowa-punkt wyjścia klient i jego potrzeby, szerokie badania, instrumenty- spójne,przedmiot uwagi- rynek i jego procesy.

6 6 Istota marketingu... Wg. P. Druckera marketing pojawia się wtedy,....gdy chcemy poznać klienta tak dobrze, aby produkt lub usługa dopasowały się doń i... Sprzedały się same. Wg. Ph. Kotlera..marketing jest to proces społeczny, dzięki któremu jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną w wyniku tworzenia i wymiany z innymi produktów oraz wartości. Dla klienta tą wartością ma być satysfakcja( użyteczność).

7 7 Istota marketingu c.d..... Wg. L. Grabarskiego, J. Rutkowskiego i W. Wrzoska marketing jest to zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania. T. Sztucki marketing rozumie jako zbiór praktycznych działań polegających na stosowaniu odpowiednich metod i technik. Marketing jest sposobem myślenia o rynku i przedsiębiorstwie, o jego roli i zadaniach zapewniających przetrwanie i rozwój.

8 8 Do głównych zasad marketingu można zaliczyć: wartością najbardziej pożądaną jest bardzo dobra znajomość rynku i klientów, oparta na systematycznych badaniach marketingowych, potrzeby klientów (usługobiorców) wyznaczają podstawową strategię przedsiębiorstw, produkcja i sprzedaż stanowią podstawowe ogniwa struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, zaś weryfikatorem trafności podejmowanych decyzji jest rynek i zawierane na nim transakcje, podstawą strategii marketingowej jest odpowiednio przygotowany cykl obiegu produktu-usługi na właściwym dla niego segmencie rynku,

9 9 Cd. Zasad marketingowych... planowanie cyklu obiegu produktu-usługi na rynku jest procesem ciągłym, który zaczyna się przed podjęciem decyzji o produkcji i sprzedaży, jest odnawiany i modyfikowany w każdej fazie wytwarzania produktów i doprowadzania ich do klientów, powodzenie działalności przedsiębiorstw jest uzależnione od umiejętnego doboru i konsekwentnego stosowania marketingowych instrumentów rynkowych oraz metod pozyskiwania klientów dla wytwarzanych i sprzedawanych produktów-usług.

10 10 Trójkąt marketingu....

11 11 Trójkąt marketingu..... Marketing zewnętrzny polega na przygotowaniu pakietu produktów lub usług, ustaleniu cen za poszczególne produkty/usługi, opracowaniu metod promocji, wyborze strategii dystrybucji, dostosowanych do rodzaju i zakresu świadczonych produktów/usług. Marketing wewnętrzny polega na doborze, szkoleniu, informowaniu i motywowaniu pracowników do lepszej obsługi klientów. Marketing interakcyjny polega na ocenie kwalifikacji i umiejętności pracowników w obsłudze klientów.

12 12 Aby dobrze zdefiniować rynek docelowy, należy: ustalić zakres programu produkcyjnego (co produkować, jak produkować i dla kogo), zaplanować potrzebny potencjał produkcyjny, określić zasady kształtowania cen za usługi, zdefiniować możliwe sposoby dokonywania sprzedaży swoich usług, określić sieć agentów handlowych (na styku producent-usługobiorcy), określić metody i intensywność promocji swoich usług, przedstawić wizję kształtowania wizerunku firmy.

13 13 Elementy marketingu mix.... Do głównych elementów marketingu mix przy wyborze rynku docelowego zalicza się: 1. Produkt, 2. Cena, 3. Kanały dystrybucji, 4. Promocja, 5. Personel (ważny element w usługach).

14 14 Zarządzanie marketingowe.. Osiągnięcie celów danej organizacji zależy od określenia potrzeb i pragnień klientów na rynkach docelowych oraz dostarczenia im oczekiwanych korzyści w sposób skuteczniejszy i sprawniejszy niż robią to konkurenci.Firma X ma dać klientom to- czego pragną.


Pobierz ppt "1 1. ISTOTA MARKETINGU 1. Początki i przyczyny rozwoju marketingu 2. Istota pojęcia marketingu 3. Rodzaje działań marketingowych oraz proces zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google