Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIM SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ. 2 Literatura: 1.Ph.Kotler: Kotler o marketingu,Wyd.PSzB,Kraków 1999 2.H.G.Lewis,R.D. LewisL E-Marketing,Handel w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIM SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ. 2 Literatura: 1.Ph.Kotler: Kotler o marketingu,Wyd.PSzB,Kraków 1999 2.H.G.Lewis,R.D. LewisL E-Marketing,Handel w."— Zapis prezentacji:

1 SIM SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ

2 2 Literatura: 1.Ph.Kotler: Kotler o marketingu,Wyd.PSzB,Kraków H.G.Lewis,R.D. LewisL E-Marketing,Handel w internecie,Wyd.PSzB, Kraków R.Shaw: Nowe spojrzenie na marketing,Emka, Warszawa 2001, 4.G.Schenk: Profesionalny sprzedawca,Dom Wyd. ABC, Kraków 2001

3 3 Istota systemu informacji marketingowej Na system informacji marketingowej (SIM) składają się ludzie, wyposażenie oraz procedury i techniki przetwarzania danych, zdolne do przekazania aktualnej, dokładnej i potrzebnej informacji dla osób podejmujących decyzje marketingowe.

4 4 Potrzeba informacji wynika z: z potrzeby przygotowania zasobów informacji do podjęcia decyzji, z ekspansji geograficznej przedsiębiorstw, z coraz trudniejszych do przewidzenia reakcji konsumentów, z potrzeby weryfikacji skuteczności różnych narzędzi marketingowych.

5 5 Przykładowe pytania decydentów... z Jakie informacje są Ci potrzebne regularnie? z Jakie informacje potrzebujesz okresowo? z Jakich informacji nie otrzymujesz i dlaczego? z O jakich zagadnieniach chciałbyś być informowany regularnie? z Jakich programów(pakietów) chciałbyś używać w Twojej firmie? z Jakie usprawnienia należało by wprowadzić w SIM Twojej firmy?

6 6 Schemat działania SIM Kierownicy marketingu Analiza Planowanie Wdrażanie Kontrola Otoczenie marketingowe Rynki docelowe Kanały marketingowe Konkurenci Opinia publiczna Czynniki makro- ekonomiczne System informacji marketingowej Ocena zapotrzebowania na informację Zasoby archiwalne Wywiad marketingowy Dystrybucja informacji Analiza wspomagająca decyzje marketingowe Badania Marketingowe Przetwarzanie informacji Ocena i decyzje marketingowe Źródło: Ph. Kotler: Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999 s. 116.

7 7 Elementy SIM SYSTEM WEWNĘTRZ- NYCH SPRAWOZDAŃ SYSTEM BADAŃ MARKETIN- GOWYCH SYSTEM INFORMACJI RZĄDOWEJ SYSTEM OBSERWACJI OTOCZENIA Konsument - potrzeby - postawy - intencje - zakupy - charakterystyka Otoczenie marketingowe - konkurencja - technologia - gospodarka - prawo i regulacje - czynniki społeczno - kulturowe Zarządzanie marketingowe - personel ds. sprzedaży - prace badawczo - rozwojowe - kanały dystrybucji - dostawcy - agencje reklamowe Ocena możliwości rynkowych - trendy w popycie - nowe produkty - rozmiar rynku - stopa wzrostu - prognozy sprzedaży Wskaźniki oceny działalności - udział w rynku - sprzedaż - koszty - zyski Ocena marketingu- mix - produkt - cena - dystrybucja - promocja - personel ds. sprzedaży Strategiczne oceny - konkurencji - pozycjonowania - produktu-mix IDENTYFI- KACJA MOŻLIWOŚCI OCENA DZIAŁAL- NOŚCI PLANOWANIE MARKETIN- GOWE WEJŚCIE ELEMENTY SYSTEMU WYJŚCIE WYNIKI Źródło: B. W. Żurawik: Zarządzanie Marketingiem w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s

8 8 Główne metody gromadzenia informacji: 1.OBSERWACJA-obserwacja bezpośrednia, pośrednia, ukrytą kamerą i inne, 2.DANE PIERWOTNE-poprzez:rozmowę osobistą, ankiety, badania zogniskowane grup tematycznych,eksperymenty rynkowe, 3.DANE WTÓRNE- publikację rządowe, informatory, biuletyny, raporty GUS, raporty instytucji badań rynku.

9 9 System wewnętrznych sprawozdań z zamówienia, raporty ze sprzedaży, dane o zapasach, dane o wydatkach marketingowych, itp., z inne, niemarketingowe źródła informacji - faktury, ewidencja sprzedaży, rachunki bankowe, itp., z system obiegu dokumentów w firmie.

10 10 System obserwacji otoczenia z znaczenie handlowców, przedstawicieli handlowych, opiekunów klientów( agentów brokerów itp..), z podpatrywanie konkurencji (banchmarking), zinne.

11 11 System informacji o o środowisku firmy : A.Otoczenie polityczno - prawne to istotny element otoczenia dalszego, a w tym: 1.Trendy:demograficzne, społeczne, 2.Zmiany:stylu życia,technologiczne,polityczne,prawne B.Środowisko otoczenia bliższego: nabywcy, dostawcy, konkurenci, C.Środowisko wewnętrzne firmy: 1.Sprzedaż i udział w rynku, 2.Zamówienia do realizacji, 3.Koszty, 4.Opłacalność produktów( usług),

12 12 System badań marketingowych Do głównych celów badań marketingowych zalicza się: z pomoc w zrozumieniu, czyli opisanie, analizowanie, pomiar i przewidywanie popytu oraz czynników mających na niego wpływ, z pomoc w decydowaniu, tj. zidentyfikowanie środków umożliwiających oddziaływanie na popyt, z pomoc w kontroli czyli analiza otrzymanych wyników pomiarów rynkowych.

13 13 Jak osiągnąć sukces w cyberprzestrzeni? Współczesny posiadacz komputera może dzięki Internetowi: 1.Dokonać elektronicznego zakupu produktów (lub usług), 2.Obejrzeć katalogi i ogólne informacje, 3.Mieć bezpośredni kontakt z producentem (oferentem), 4.Poprzez tzw. hurtownie danych odwiedzić elektronicznych pośredników, 5.Skorzystać z indywidualizacji (własnego) produktu lub usługi, 6.Być bardziej dostępnym dla otoczenia.


Pobierz ppt "SIM SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ. 2 Literatura: 1.Ph.Kotler: Kotler o marketingu,Wyd.PSzB,Kraków 1999 2.H.G.Lewis,R.D. LewisL E-Marketing,Handel w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google