Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ
SIM SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ

2 Literatura: Ph.Kotler: Kotler o marketingu,Wyd.PSzB,Kraków 1999
H.G.Lewis,R.D. LewisL E-Marketing,Handel w internecie,Wyd.PSzB, Kraków 2001. R.Shaw: Nowe spojrzenie na marketing,Emka, Warszawa 2001, G.Schenk: Profesionalny sprzedawca,Dom Wyd. ABC, Kraków 2001

3 Istota systemu informacji marketingowej
Na system informacji marketingowej (SIM) składają się ludzie, wyposażenie oraz procedury i techniki przetwarzania danych, zdolne do przekazania aktualnej, dokładnej i potrzebnej informacji dla osób podejmujących decyzje marketingowe.

4 Potrzeba informacji wynika z:
potrzeby przygotowania zasobów informacji do podjęcia decyzji, ekspansji geograficznej przedsiębiorstw, coraz trudniejszych do przewidzenia reakcji konsumentów, potrzeby weryfikacji skuteczności różnych narzędzi marketingowych.

5 Przykładowe pytania decydentów...
Jakie informacje są Ci potrzebne regularnie? Jakie informacje potrzebujesz okresowo? Jakich informacji nie otrzymujesz i dlaczego? O jakich zagadnieniach chciałbyś być informowany regularnie? Jakich programów(pakietów) chciałbyś używać w Twojej firmie? Jakie usprawnienia należało by wprowadzić w SIM Twojej firmy?

6 Schemat działania SIM Przetwarzanie informacji
Kierownicy marketingu Analiza Planowanie Wdrażanie Kontrola Otoczenie marketingowe Rynki docelowe Kanały Konkurenci Opinia publiczna Czynniki makro-ekonomiczne System informacji marketingowej Ocena zapotrzebowania na informację Zasoby archiwalne Wywiad marketingowy Dystrybucja informacji wspomagająca decyzje Badania Marketingowe Przetwarzanie informacji Ocena i decyzje marketingowe Źródło: Ph. Kotler: Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999 s. 116.

7 Elementy SIM WYNIKI WEJŚCIE ELEMENTY WYJŚCIE SYSTEMU Konsument
- potrzeby - postawy - intencje - zakupy - charakterystyka Otoczenie marketingowe - konkurencja - technologia - gospodarka - prawo i regulacje - czynniki społeczno - kulturowe Zarządzanie marketingowe - personel ds. sprzedaży - prace badawczo - rozwojowe - kanały dystrybucji - dostawcy - agencje reklamowe Ocena możliwości rynkowych - trendy w popycie - nowe produkty - rozmiar rynku - stopa wzrostu - prognozy sprzedaży Wskaźniki oceny działalności - udział w rynku - sprzedaż - koszty - zyski Ocena marketingu-mix - produkt - cena - dystrybucja - promocja - personel ds. sprzedaży Strategiczne oceny - konkurencji - pozycjonowania - produktu-mix SYSTEM WEWNĘTRZ- NYCH SPRAWOZDAŃ IDENTYFI- KACJA MOŻLIWOŚCI SYSTEM BADAŃ MARKETIN- GOWYCH OCENA DZIAŁAL- NOŚCI SYSTEM OBSERWACJI OTOCZENIA PLANOWANIE MARKETIN- GOWE SYSTEM INFORMACJI RZĄDOWEJ Źródło: B. W. Żurawik: Zarządzanie Marketingiem w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s

8 Główne metody gromadzenia informacji:
OBSERWACJA-obserwacja bezpośrednia, pośrednia, ukrytą kamerą i inne, DANE PIERWOTNE-poprzez:rozmowę osobistą, ankiety, badania zogniskowane grup tematycznych,eksperymenty rynkowe, DANE WTÓRNE- publikację rządowe, informatory, biuletyny, raporty GUS, raporty instytucji badań rynku.

9 System wewnętrznych sprawozdań
zamówienia, raporty ze sprzedaży, dane o zapasach, dane o wydatkach marketingowych, itp., inne, „niemarketingowe” źródła informacji - faktury, ewidencja sprzedaży, rachunki bankowe, itp., system obiegu dokumentów w firmie.

10 System obserwacji otoczenia
znaczenie handlowców, przedstawicieli handlowych, opiekunów klientów( agentów brokerów itp..), podpatrywanie konkurencji (banchmarking), inne.

11 System informacji o o środowisku firmy:
Otoczenie polityczno - prawne to istotny element otoczenia dalszego, a w tym: Trendy:demograficzne , społeczne, Zmiany:stylu życia,technologiczne,polityczne,prawne Środowisko otoczenia bliższego: nabywcy, dostawcy, konkurenci, Środowisko wewnętrzne firmy: Sprzedaż i udział w rynku, Zamówienia do realizacji, Koszty, Opłacalność produktów( usług),

12 System badań marketingowych
Do głównych celów badań marketingowych zalicza się: pomoc w zrozumieniu, czyli opisanie, analizowanie, pomiar i przewidywanie popytu oraz czynników mających na niego wpływ, pomoc w decydowaniu, tj. zidentyfikowanie środków umożliwiających oddziaływanie na popyt, pomoc w kontroli czyli analiza otrzymanych wyników pomiarów rynkowych.

13 Jak osiągnąć sukces w cyberprzestrzeni?
Współczesny posiadacz komputera może dzięki Internetowi: Dokonać elektronicznego zakupu produktów (lub usług), Obejrzeć katalogi i ogólne informacje, Mieć bezpośredni kontakt z producentem (oferentem), Poprzez tzw. ”hurtownie danych” odwiedzić elektronicznych pośredników, Skorzystać z indywidualizacji („własnego”) produktu lub usługi, Być bardziej dostępnym dla otoczenia.


Pobierz ppt "SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google