Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Kamila Siwak Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego W Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego Komplementarność między funduszami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Kamila Siwak Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego W Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego Komplementarność między funduszami."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Kamila Siwak Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego W Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego Komplementarność między funduszami UE na poziomie regionalnym jako instrument przełamania sektorowych barier w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych Warszawa, dnia 11 grudnia 2009 roku Komplementarność między funduszami UE na poziomie regionalnym jako instrument przełamania sektorowych barier w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych Warszawa, dnia 11 grudnia 2009 roku

3 Coraz bardziej projektowa i sieciowa gospodarka ZJAWISKA I PROCESY UZASADNIJĄCE KONIECZNOSĆ KOMPLEMENTARNYCH DZIAŁAŃ Dynamiczna sytuacja społeczno – gospodarcza (kryzys) Nieskuteczność tradycyjnych sektorowych metod likwidacji problemów społecznych Zanik granic między sektorami i branżami w przemyśle i gospodarce PO CO KOMPLEMENTARNOŚĆ? Konieczność kompleksowego wsparcia obszarów słabych strukturalnie Duża ilość narzędzi wsparcia z funduszy unijnych na poziomie regionu Rewizja zasad i celów krajowej polityki regionalnej

4 KOMPLEMENTARNOŚĆ MA PRZYSZŁOŚĆ! NOWA WIZJA POLITYKI REGINALNEJ do roku 2020 (projekt KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE): Odejście od dotychczasowej, nacechowanej wadami, praktyki interwencji: brak definiowania celów operacyjnych polityki regionalnej, strategii ich osiągania oraz szczegółowych zasad i sposobów działania; skoncentrowanie przede wszystkim na podziale dostępnych środków finansowych; czysto formalny charakter koordynacja między różnymi instrumentami ukierunkowanymi terytorialnie Dążenie do ograniczenie sektorowego sposobu uprawiania polityki rozwoju, zwiększenie możliwości koordynacji działań oraz uelastycznienie samodzielnych decyzji samorządów terytorialnych

5 Obecne i przyszłe procesy gospodarcze a komplementarność Obiektywne zjawiska i procesy gospodarcze wymuszają reagowanie w postaci kompleksowego, zróżnicowanego wsparcia w elastyczny i skoordynowany sposób Wzrasta popyt na złożone rozwiązania systemowe oraz pakietowość produktów i usług. Elastyczna, projektowa i sieciowa współpraca (dla określonego celu) miedzy wyspecjalizowanymi firmami a także miedzy biznesem a nauką staje się najbardziej efektywnym modelem funkcjonowania w tak zmiennych warunkach. Stąd wzrost znaczenia klastrów oraz różnego rodzaju koalicji projektowych, zadaniowych. Taki model współpracy sprzyja innowacyjności a także projektowaniu rozwiązań na miarę, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Źródło: Badanie IBnGR na zlecenie województwa pomorskiego

6 OdpowiedzialnośćAdekwatność Skuteczność dostosowanie zakresu i celów strategicznych interwencji unijnej do bieżącej, dynamicznej sytuacji społeczno-gospodarczej, do problemów i potrzeb charakterystycznych dla danego obszaru wdrażania, z jednoczesnym adaptowaniem i wyprzedzającym planowaniem profilu wsparcia ze środków UE do przyszłych, potencjalnych zagrożeń i wyzwań społeczno- gospodarczych obiektywne, rzetelne rozpoznanie sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, zapewnienie prawidłowości procesu planowania wykorzystania środków unijnych oraz dążenie do maksymalnego osiągniecie wymaganych rezultatów i wskaźników programowych określenie i wskazanie takich narzędzi i form realizacji interwencji unijnej, których efektywność i skuteczność jest największa przy zastosowaniu na danym obszarze i w danych warunkach, w szczególności poprzez analizę potencjału, potrzeb i możliwości wszystkich potencjalnych beneficjentów i odbiorców wsparcia w ramach funduszy unijnych DETERMINANTY WDRAŻANIA KOMPLEMENTARNOŚCI W REGIONIE KOMPLEMENTARNOŚĆ

7 INSTYTUCJONALNY MECHANIZM KOMPLEMENTARNOŚCI (przykład woj. pomorskiego) Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RGSE cotygodniowe unijne posiedzenia Zarządu Województwa Pomorskiego Plan działań Zarządu Województwa Pomorskiego w zakresie pozyskania środków UE w latach 2007-2013 Kolegium Dyrektorów ds. Polityki Strukturalnej Grupa Liderów tematycznych w poszczególnych departamentach Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RGSE) Komitety/Podkomitety Monitorujące dla regionalnych Programów Operacyjnych

8 PARTNERSTWO = WZROST DZIAŁAŃ KOMPLEMENTARNYCH ZALETY PARTNERSTWA JAKO NARZĘDZIA wspierającego i stymulującego KOMPLEMENTARNOŚĆ Szeroki skład instytucjonalny i branżowy - partnerstwo lokalne w postaci platformy współpracy m.in. władz samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, przedsiębiorców, placówek edukacyjnych i naukowych działających na danym terenie Partnerstwo jest w stanie określić szerokozakresową, kompleksową hierarchię swoich priorytetów w zakresie polityki społeczno-gospodarczej oraz posiada w swojej strukturze wszystkie instytucje i podmioty niezbędne do kompleksowej realizacji wyznaczonych zadań to instrument, który pozwala, przy połączeniu zasobów oraz przy przełamaniu sektorowych barier, zainicjować i urzeczywistnić systemowe zmiany w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego poprzez holistyczne podejście do problemów i skoncentrowaniu różnych dostępnych form wsparcia na ich rozwiązaniu

9 Premiowanie projektów skierowanych do osób i podmiotów mieszkających/zlokalizowanych poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie Zaplanowanie i wyodrębnienie w ramach PO KL i RPO skoordynowanych konkursów skierowanych wyłącznie na wsparcie mieszkańców miejskich obszarów zdegradowanych (działania rewitalizacyjne) Premiowanie i wspieranie kompleksowych działań rozwojowych w przedsiębiorstwach realizowanych w sposób wzajemnie się uzupełniający ze środków PO KL oraz RPO WP Skoncentrowanie wsparcia PO KL i RPO na wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach słabych strukturalnie województwa ZINTEGROWANIE ZAŁOŻEŃ I CELÓW PO KL I RPO WP (przykład woj. pomorskiego)

10 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "2 Kamila Siwak Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego W Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego Komplementarność między funduszami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google