Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P IEKARY ŚLĄSKIE A D OLINA I SSY Porównanie roślinności i środowiska przyrodniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P IEKARY ŚLĄSKIE A D OLINA I SSY Porównanie roślinności i środowiska przyrodniczego."— Zapis prezentacji:

1 P IEKARY ŚLĄSKIE A D OLINA I SSY Porównanie roślinności i środowiska przyrodniczego.

2 D OLINA I SSY Roślinność występująca w lesie. Roślinność występująca w ogrodzie Roślinność występująca na łąkach.

3 R O Ś LINNO ŚĆ WYST Ę PUJ Ą CA W LESIE : S O S N A Rodzaj roślin z rodziny sosnowatych. Występują przeważnie w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej, choć niektóre gatunki rosną również w strefach cieplejszych (tu jednak zwykle w górach).

4 D Ą B Rodzaj drzew, rzadziej wysokich krzewów, zaliczony do rodziny bukowatych. Należy do niego ok. 200 gatunków występujących prawie wyłącznie w strefie umiarkowanej półkuli północnej oraz w wyższych partiach gór strefy tropikalnej.

5 B R Z O Z A Odmiana drzew i krzewów przynależna do grupy brzozowatych o korze białej lub ciemnej, liście w budowie jajowate, ząbkowane.

6 G R A B Rodzaj drzew z rodziny brzozowatych. W Polsce występuje jeden gatunek rodzimy i kilka introdukowanych, ale rzadko uprawianych (prawie wyłącznie w kolekcjach).

7 Ś W I E R K Rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych, który obejmuje około 35 gatunków. Występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.

8 O L S Z A Rodzaj drzew z rodziny brzozowatych. Pospolite drzewo europejskie strefy klimatu umiarkowanego. Olsze mają brodawki korzeniowe, w których żyją promieniowce, mające zdolność asymilowania wolnego (atmosferycznego) azotu.

9 R O Ś LINNO ŚĆ WYST Ę PUJ Ą CA NA ŁĄ KACH : S T O R C Z Y K Rodzaj bylin należących do rodziny storczykowatych. Gatunkiem typowym jest storczyk plamisty.

10 A R N I K A Rodzaj roślin należących do rodziny astrowatych. Należy do niego około 30 gatunków roślin. Przedstawiciele tego rodzaju występują głównie na terenie Ameryki Północnej, tylko dwa gatunki pochodzą z Eurazji.

11 D Z I E W A N N A Rodzaj roślin należący do rodziny trędownikowatych. Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 250 gatunków występujących głównie na obszarach klimatu umiarkowanego Europy i Azji.

12 P E Ł N I K Rodzaj roślin należący do rodziny jaskrowatych. Należy do niego ok. 30 gatunków występujących w Europie i w Azji na obszarach o umiarkowanym klimacie. W florze Polski tylko dwa gatunki.

13 M A L I N A Grupa gatunków wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego (pozostałe gatunki noszą zwyczajową nazwę rodzajową jeżyna).

14 R O Ś LINNO ŚĆ WYST Ę PUJ Ą CA W OGRODZIE : R E Z E D A Rodzaj roślin zielnych lub krzewinek z rodziny rezedowatych. Należy do niego około 60 gatunków pochodzących z Azji, Europy i Afryki.

15 A S T R Y Gatunek rośliny należącej do rodziny astrowatych. Lubią słoneczne miejsca, żyzną i próchniczną glebę. Musi ona być stale wilgotna.

16 M A C I E J K A Jest jednym z około 30 gatunków rodzaju Matthiola, charakteryzująca się silnie rozgałęzionymi pędami oszorstkiej powierzchni. Jej wysokość dochodzi średnio do 30-40 cm, aliście są małe, lancetowate i matowe, pokryte

17 L E W K O N I A Rodzaj należący do rodziny kapustowatych. Pochodzi głównie z Europy, Afryki Północnej oraz środkowej i południowo- zachodniej Azji. Liczy 53 gatunki z czego 2 uprawia się powszechnie jako rośliny ozdobne.

18 P IEKARY ŚLĄSKIE Roślinność występująca na łąkach Roślinność występująca w lesie

19 R O Ś LINNO ŚĆ WYST Ę PUJ Ą CA NA ŁĄ KACH : O BUWIK POSPOLITY Gatunek byliny z rodziny storczykowatych. Roślina rzadko występująca, stanowiska są zazwyczaj pojedyncze i mocno rozproszone. Roślina z Polskiej czerwonej księgi roślin.

20 G OŹDZIK K ROPKOWANY Gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny goździkowatych. Występuje w Europie i w Azji (Syberia i Indie). W Polsce jest dość pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich.

21 B UŁAWNIK WIELKOKWIATOWY Gatunek rosliny należący do rodziny storczykowatych. Występuje w południowej i środkowej Europie oraz w Turcji. W Polsce jest gatunkiem rzadkim i w ostatnich latach zmniejsza się liczba jego stanowisk

22 J ASKIER BULWKOWY Gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. W stanie dzikim występuje w północnej Afryce, w zachodniej Azji, na Kaukazie i w Europie. W Polsce jest dość pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich.

23 K RUSZCZYK RDZAWOCZERWONY Cechą charakterystyczną kruszczyka rdzawoczerwonego są intensywnie ciemnoczerwone kwiaty, którym zawdzięcza swą nazwę gatunkową. Jest rośliną szeroko rozprzestrzenioną, lecz raczej rzadką. Zamieszkuje różne typy siedlisk.

24 K RUSZCZYK SZEROKOLISTNY Gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny storczykowatych. Występuje w środkowej Europie. W Polsce roślina dość pospolita.

25 O RLIK POSPOLITY Gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych. Pochodzi z Europy i w Afryki Północnej. Występuje również w stanie dzikim w Polsce, jest niezbyt pospolity. Rośnie na rozproszonych stanowiskach zarówno na niżu, jak i w górach, najwyżej sięga w Tatrach.

26 R OGOWNICA P OLNA Gatunek rośliny należący do rodziny goździkowatych. Roślina szeroko rozprzestrzeniona na północnej półkuli. W Polsce jest rośliną pospolitą, występuje na całym niżu i w niższych położeniach górskich. W Tatrach nie występuje.

27 S MÓŁKA POSPOLITA Gatunek rośliny z rodziny goździkowatych. Występuje w południowej, wschodniej i środkowej Europie oraz w Turcji. W Polsce średnio pospolity, głównie na niżu, jest również uprawiany

28 Ś NIEDEK BALDASZKOWATY Gatunek bylin należący do rodziny szparagowatych. Występuje dziko na terenie Europy (z wyjątkiem jej części północnej), w północno- zachodniej Afryce, w Turcji i na Cyprze. Jako roślina introdukowana i zdziczała spotykany jest w Ameryce Północnej i w Australii. W Polsce częsty na południu i zachodzie kraju, nie występuje w części północno-wschodniej.

29 B EZ KORALOWY Gatunek rośliny z rodziny piżmaczkowatych, dawniej także w bzowatych lub przewiertniowatych. Jest szeroko rozprzestrzeniony w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Na południu Polski jest rośliną pospolitą, w pozostałych częściach kraju występuje rzadziej.

30 Ż ABIENIEC BABKA WODNA Gatunek rośliny nadwodnej z rodziny żabieńcowatych. Występuje masowo na terenach mokradeł.

31 R O Ś LINNO ŚĆ WYST Ę PUJ Ą CA W LESIE : CIEMIEŻYCA ZIELONA Gatunek rośliny z rodziny melantkowatych. Występuje w miejscach wilgotnych na całej półkuli północnej. Preferuje widne lasy, źródliska, brzegi potoków

32 G RAB POSPOLITY Gatunek średniej wielkości drzewa liściastego z rodziny brzozowatych. Występuje w Europie od Francji do Ukrainy. W Polsce częsty na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Podczas holocenu w okresach znacznego spadku liczby ludności, bywał gatunkiem dominującym w lasach.

33 G ROSZEK LEŚNY Gatunek rośliny wieloletniej z rodziny bobowatych. Rośnie dziko w Azji, Europie i Afryce Północnej. W Polsce jest dość pospolity.

34 K ONWALIJKA DWULISTNA Gatunek byliny zaliczany do rodziny szparagowatych. Roślina występuje w Europie i Azji, pospolita jest w całej Polsce.

35 S ZCZEĆ P OSPOLITA Roślina dwuletnia z grupy roślin szczeciowatych, o sztywnej, kolczastej łodydze osiągająca wysokość dochodzącą do dwóch metrów. W Polsce w stanie dzikim występują trzy rodzaje tej rośliny, najbardziej znaną jest szczeć leśna.

36 Z AWIJEC GAJOWY Gatunek byliny należącej do rodziny jaskrowatych. Geofit, który masowo zakwitając podczas przedwiośnia ozdabia lasy liściaste i mieszane w niemal całej Europie. Jest rośliną trującą.

37 K ASZTAN J ADALNY Gatunek roślin z rodziny bukowatych. Kiedyś gatunek występujący tylko na południe od Alp, rozpowszechniony przez Rzymian w Europie Zachodniej. Obecnie rozpowszechniony w basenie Morza Śródziemnego, Azji Mniejszej i na Kaukazie.

38 Źródła : -Wartości przyrodnicze Piekar Śląskich Autorzy : Zenon Przywara, Anna Kubajak, Michał Szydłowski, Łukasz Morawiec, Łukasz Depa, Adam Szczepańczyk, Paweł Siwy - Dolina Issy Czesław Miłosz Opracowała Milena Bekalarska


Pobierz ppt "P IEKARY ŚLĄSKIE A D OLINA I SSY Porównanie roślinności i środowiska przyrodniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google