Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cesarskie Królewskie Toniec Koniec. Powrót do menu Pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri) jest najwi ę kszym przedstawicielem pingwinów (długo ść ciała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cesarskie Królewskie Toniec Koniec. Powrót do menu Pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri) jest najwi ę kszym przedstawicielem pingwinów (długo ść ciała."— Zapis prezentacji:

1 Cesarskie Królewskie Toniec Koniec

2 Powrót do menu Pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri) jest najwi ę kszym przedstawicielem pingwinów (długo ść ciała ok. 120 cm). Głowa i grzbiet jest popielatoszary ze srebrzystym połyskiem, brzuch biały, pier ś i okolice uszne ż ółtawe. Samica składa jedno jajo na l ą dzie, po czym w ę druje na morze, gdzie przebywa do wiosny. Jajo wysiaduje samiec trzymaj ą c je na stopach i przykrywaj ą c fałdem skórnym brzucha. Po wykluciu si ę piskl ę cia karmi je wydzielin ą wola. Wiosn ą samica wraca na kilka tygodni przejmuje obowi ą zki opieki i karmienia piskl ę cia, nast ę pnie karmi ą je oboje rodzice. Młode pingwiny cesarskie podobnie jak pingwiny Adeli przez pewien czas przebywaj ą w szkółkach. Pingwiny cesarskie tworz ą liczne, ciasne kolonie. Wyst ę puj ą wył ą cznie na brzegach kontynentu Antarktydy.

3 Powrót do menu Pingwin królewski (Aptenodytes patagonicus), ptak z rodziny pingwinów, rz ę du pingwinowatych. Wyst ę puje na Antarktydzie, najliczniej na Południowej Georgii, Kerguelenie, Macquarie i Marion. Drugi co do wielko ś ci pingwin. Długo ść ciała 90-110 cm, ok. 15 kg. Grzbiet i skrzydła ciemnoszare, brzuch biały, głowa i ogon czarne. Na głowie, na bokach dzioba i na gardle pomara ń czowe plamy. Ż yje w ogromnych koloniach, w których si ę równie ż rozmna ż a. Poluje w grupach na ryby i głowonogi, szukaj ą c po ż ywienia zazwyczaj na gł ę boko ś ci 10-20 m. Od ż ywia si ę co 14 dni, w mi ę dzyczasie głoduje. Wychowuje 2 młode w ci ą gu 3 lat. Pierwszego roku znosi jedno jajo na pocz ą tku sezonu, drugiego roku pod koniec sezonu, a w trzecim roku odpoczywa. W przeciwie ń stwie do innych pingwinów nie buduje gniazda. Jajo jest noszone przez oboje rodziców w fałdzie skórnym okrywaj ą cym stopy. Okres wyl ę gu 50-57 dni. Okres wychowywania młodych 9-12 miesi ę cy. Obecnie populacje tego gatunku s ą stabilne, chroniony.

4 Powrót do menu S ą znakomitymi pływakami. Niektóre - jak np. pingwin białobrewy (Pygoscelis papua) - osi ą gaj ą pod wod ą szybko ść nawet do 30 km/godz. Na l ą dzie poruszaj ą si ę w pozycji wyprostowanej lub pełzaj ą c na brzuchu za pomoc ą nóg i skrzydeł. Od ż ywiaj ą si ę rybami, głowonogami i skorupiakami morskimi. Gniazduj ą na wybrze ż ach w wielkich koloniach licz ą cych nawet kilkaset tys. osobników. Gniazda zakładaj ą w szczelinach i rozpadlinach skalnych lub zagł ę bieniach terenu. Wi ę kszo ść gatunków znosi 2, a nieliczne, jak np. pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri), który nurkuje do gł ę boko ś ci 265 m oraz mo ż e przebywa ć pod wod ą 18 m i pingwin królewski (Aptenodytes patagonica), 1 jajo, które inkubuj ą nast ę pnie w fałdzie skórnym na brzuchu u nasady nóg. Wysiadywanie trwa 33-62 dni. Piskl ę ta pozostaj ą pod opiek ą rodziców lub w tzw. szkółkach zwykle do 10 tygodni, a nawet i 13 miesi ę cy, jak u pingwina królewskiego. Poza wymienionymi ju ż wy ż ej, do najbardziej znanych gatunków nale żą : pingwin Adeli (Pygoscelis adeliae), pingwin złotoczuby (Eudyptes chrysolophus) oraz pingwin mały (Eudyptula minor).

5 Powrót do menu Wykonały: Paulina Bal Sylwia Tomczyk


Pobierz ppt "Cesarskie Królewskie Toniec Koniec. Powrót do menu Pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri) jest najwi ę kszym przedstawicielem pingwinów (długo ść ciała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google