Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Amos Komeński Marek Sikora ETI I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Amos Komeński Marek Sikora ETI I."— Zapis prezentacji:

1 Jan Amos Komeński Marek Sikora ETI I

2 Jan Amos Komeński to jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pedagogów - zwany także ojcem pedagogiki nowożytnej.

3 ROK 1552 Urodził się w Niwicach na Morawach ( Czechy) 28 marca 1592
wcześnie stracił rodziców i 2 siostry dorastał pod opieką ciotki Początkowo uczęszczał do szkoły braci Czeskich w Strażnicach

4 ROK 1608 powrót do edukacji w szkole łacińskiej Przerów
Uczęszczać zaczął do szkoły w późnym wieku - bo dopiero w 16 roku życia, co jednak powodowało ze będąc bardziej dojrzałym i odpowiedzialnym łatwiej dostrzegał różnice i braki ówczesnego szkolnictwa.

5 LATA 1611-1613 Studia na uniwersytecie w Herborn
studiował pod kierownictwem profesora Jana Alsteda wybitnego autora encyklopedii powszechnej. On też miał duży wpływ na przyszłość swojego ucznia, gdyż jako pierwszy zainteresował go problemem reformy szkolnictwa

6 Poglądy pedagogiczne Jana Alsteda
Zorganizowanie szkól elementarnych z ojczystym językiem wykładowym Kształcenie chłopców i dziewcząt Potrzeba, aby każde dziecko otrzymywało w szkole własne podręczniki Aby każde dziecko było zachęcane do nauki, przez nauczyciela, dobrymi nagrodami.

7 ROK 1613 Studia na uniwersytecie w Heidenburgu
Studiował głownie dzieła Kopernika, Galileusza czy Keplera, które rozbudziły w nim żywe zainteresowanie naukami przyrodniczymi, a w szczególności astronomią.

8 ROK 1614 Powrót do Przerowa Komeński powraca na Morawy i pełni tam role nauczyciela, a także duchownego swojego wyznania i kierownika szkoły. Jego prace przerwała wojna 30 - letnia

9 ROK 1628 Około 30 tysięcy rodzin opuściło Czechy i udało się do Polski
Komeński wraz z grupą uchodźców przybył do wielkopolskiego Leszna i tam też objął obowiązki nauczyciela i zastępcy rektora w szkole magnackiego rodu Leszczyńskich

10 ROK 1642 Z powodu wciągnięcia w służbę szwedzką przenosi się z Leszna do Elbląga w latach 1644–1645 wykłada filozofię w Gimnazjum Elbląskim.

11 ROK 1648 powrót do Leszna pomaga urządzać gimnazjum w Sierakowie, współpracuje z wojewodą Opalińskim dla szkoły układa podręczniki, m.in. słynny podręcznik do nauki języka łacińskiego pt. Janua linguarum reserata

12 LATA Jan Amos Komeński przeniósi się do Amsterdamu gdzie 15 listopada 1670 umiera Pochowany został w kalwińskim kościele w Naarden na przedmieściach Amsterdamu

13 Dzieła Drzwi języków (otworzone), (Ianua linguarum)
Labyrynt świata i raj serca, Listy do nieba, (Briefe an den Himmel), 1616 Pampaedia Świat w obrazach, (Orbis sensualium pictus), 1658 Wielka Dydaktyka (Didaktika Magna/Opera didactica omnia), 1638

14 „Wielka Dydaktyka” W swym dziele podkreślał, że metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej musi pozostawać w zgodzie z tempem i rytmem rozwoju organizmu wychowanka. Nauczyciel musi tak podawać wiedzę uczniowi, aby była ona zgodna z jego poziomem rozwoju intelektualnego, bowiem tylko wtedy nauka ta jest efektywna i wykorzystuje efekt głodu wiedzy oraz naturalność zapamiętywania i zdobywania informacji przez ucznia. W przypadku, gdy proces nauczania, jest zakłócony niedostosowaniem wykładanej wiedzy do wieku i rozwoju umysłowego wychowanka, proces ten będzie nieefektywny i będzie pozostawał w sprzeczności z naturą dziecka.

15 POGLĄDY PEDAGOGICZNE Komeński wierzy w moc wychowania i wykształcenia. Podziela optymizm pedagogiczny epoki Odrodzenia. Nie podziela poglądu, iż " są umysły tak tępe, że niczego w nie wpoić niepodobna". Domaga się powszechnego nauczania i wychowania niezależnie od płci, pochodzenia społecznego czy miejsca zamieszkania. Opracowuje system jednakiego szkolnictwa dla całej ludności - pierwszego w historii wychowania.

16 POGLĄDY PEDAGOGICZNE ORGANIZACJA SZKÓŁ
Komeński rozróżnia cztery okresy w rozwoju człowieka i odpowiednio do nich cztery typy szkół: Okres dzieciństwa - do szóstego roku życia, szkoła macierzysta,         Okres chłopięctwa - od szóstego roku życia do dwunastego, szkoła elementarna,         Okres młodzieńczości - od dwunastego do osiemnastego roku życia ,szkoła języka łacińskiego - szkoła średnia, gimnazjum,        Okres dojrzewającej męskości - od osiemnastego do dwudziestego czwartego roku życia - odpowiadała mu Akademia

17 Podsumowanie Jan Amos Komeński jest bez wątpienia jednym z najbardziej podziwianych pedagogów i teologów jakich wydał świat. Po swojej 78-letniej pracy pozostawił wiele badań naukowych, poglądów i cały, nowoczesny system pedagogiczny, ale przede wszystkim bardzo liczne prace pisarskie (ponad 250) które stały się wręcz biblią, nowego pokolenia i punktem wyjścia do rozważań, tak znanych i cenionych pedagogów i uczonych jak np. Leibniz czy Goethe.

18 Podsumowanie Swoje życie poświecił Komeński przede wszystkim dydaktyce. Rozumiał i podkreślam wagę problemu istoty pracy wychowawczej, która opierać się miała w jego mniemaniu na nauczaniu. Poświęcił się upowszechnianiu treści i metod nauczania, uważając, że spełniają podstawową rolę wychowawczą. Z racji jego wielu zasług w zakresie nauk pedagogicznych, Jan Amos Komeński był twórcą podstaw nowoczesnego systemu oświaty.


Pobierz ppt "Jan Amos Komeński Marek Sikora ETI I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google