Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Amos Komeński Marek Sikora ETI I. Jan Amos Komeński to jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pedagogów - zwany także ojcem pedagogiki nowożytnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Amos Komeński Marek Sikora ETI I. Jan Amos Komeński to jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pedagogów - zwany także ojcem pedagogiki nowożytnej."— Zapis prezentacji:

1 Jan Amos Komeński Marek Sikora ETI I

2 Jan Amos Komeński to jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pedagogów - zwany także ojcem pedagogiki nowożytnej.

3 ROK 1552 Urodził się w Niwicach na Morawach ( Czechy) 28 marca 1592 wcześnie stracił rodziców i 2 siostry dorastał pod opieką ciotki Początkowo uczęszczał do szkoły braci Czeskich w Strażnicach

4 ROK 1608 powrót do edukacji w szkole łacińskiej Przerów Uczęszczać zaczął do szkoły w późnym wieku - bo dopiero w 16 roku życia, co jednak powodowało ze będąc bardziej dojrzałym i odpowiedzialnym łatwiej dostrzegał różnice i braki ówczesnego szkolnictwa.

5 LATA 1611-1613 Studia na uniwersytecie w Herborn studiował pod kierownictwem profesora Jana Alsteda wybitnego autora encyklopedii powszechnej. On też miał duży wpływ na przyszłość swojego ucznia, gdyż jako pierwszy zainteresował go problemem reformy szkolnictwa

6 Poglądy pedagogiczne Jana Alsteda 1. Zorganizowanie szkól elementarnych z ojczystym językiem wykładowym 2. Kształcenie chłopców i dziewcząt 3. Potrzeba, aby każde dziecko otrzymywało w szkole własne podręczniki 4. Aby każde dziecko było zachęcane do nauki, przez nauczyciela, dobrymi nagrodami.

7 ROK 1613 Studia na uniwersytecie w Heidenburgu Studiował głownie dzieła Kopernika, Galileusza czy Keplera, które rozbudziły w nim żywe zainteresowanie naukami przyrodniczymi, a w szczególności astronomią.

8 ROK 1614 Powrót do Przerowa Komeński powraca na Morawy i pełni tam role nauczyciela, a także duchownego swojego wyznania i kierownika szkoły. Jego prace przerwała wojna 30 - letnia

9 ROK 1628 Około 30 tysięcy rodzin opuściło Czechy i udało się do Polski Komeński wraz z grupą uchodźców przybył do wielkopolskiego Leszna i tam też objął obowiązki nauczyciela i zastępcy rektora w szkole magnackiego rodu Leszczyńskich

10 ROK 1642 Z powodu wciągnięcia w służbę szwedzką przenosi się z Leszna do Elbląga w latach 1644–1645 wykłada filozofię w Gimnazjum Elbląskim.

11 ROK 1648 powrót do Leszna pomaga urządzać gimnazjum w Sierakowie, współpracuje z wojewodą Opalińskim dla szkoły układa podręczniki, m.in. słynny podręcznik do nauki języka łacińskiego pt. Janua linguarum reserata

12 LATA 1656-1670 Jan Amos Komeński przeniósi się do Amsterdamu gdzie 15 listopada 1670 umiera Pochowany został w kalwińskim kościele w Naarden na przedmieściach Amsterdamu

13 Dzieła Drzwi języków (otworzone), (Ianua linguarum) Labyrynt świata i raj serca, 1623-31 Listy do nieba, (Briefe an den Himmel), 1616 Pampaedia Świat w obrazach, (Orbis sensualium pictus), 1658 Wielka Dydaktyka (Didaktika Magna/Opera didactica omnia), 1638

14 Wielka Dydaktyka W swym dziele podkreślał, że metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej musi pozostawać w zgodzie z tempem i rytmem rozwoju organizmu wychowanka. Nauczyciel musi tak podawać wiedzę uczniowi, aby była ona zgodna z jego poziomem rozwoju intelektualnego, bowiem tylko wtedy nauka ta jest efektywna i wykorzystuje efekt głodu wiedzy oraz naturalność zapamiętywania i zdobywania informacji przez ucznia. W przypadku, gdy proces nauczania, jest zakłócony niedostosowaniem wykładanej wiedzy do wieku i rozwoju umysłowego wychowanka, proces ten będzie nieefektywny i będzie pozostawał w sprzeczności z naturą dziecka.

15 POGLĄDY PEDAGOGICZNE Komeński wierzy w moc wychowania i wykształcenia. Podziela optymizm pedagogiczny epoki Odrodzenia. Nie podziela poglądu, iż " są umysły tak tępe, że niczego w nie wpoić niepodobna". Domaga się powszechnego nauczania i wychowania niezależnie od płci, pochodzenia społecznego czy miejsca zamieszkania. Opracowuje system jednakiego szkolnictwa dla całej ludności - pierwszego w historii wychowania.

16 POGLĄDY PEDAGOGICZNE ORGANIZACJA SZKÓŁ Okres dzieciństwa - do szóstego roku życia, szkoła macierzysta, Okres chłopięctwa - od szóstego roku życia do dwunastego, szkoła elementarna, Okres młodzieńczości - od dwunastego do osiemnastego roku życia,szkoła języka łacińskiego - szkoła średnia, gimnazjum, Okres dojrzewającej męskości - od osiemnastego do dwudziestego czwartego roku życia - odpowiadała mu Akademia Komeński rozróżnia cztery okresy w rozwoju człowieka i odpowiednio do nich cztery typy szkół:

17 Podsumowanie Jan Amos Komeński jest bez wątpienia jednym z najbardziej podziwianych pedagogów i teologów jakich wydał świat. Po swojej 78-letniej pracy pozostawił wiele badań naukowych, poglądów i cały, nowoczesny system pedagogiczny, ale przede wszystkim bardzo liczne prace pisarskie (ponad 250) które stały się wręcz biblią, nowego pokolenia i punktem wyjścia do rozważań, tak znanych i cenionych pedagogów i uczonych jak np. Leibniz czy Goethe.

18 Podsumowanie Swoje życie poświecił Komeński przede wszystkim dydaktyce. Rozumiał i podkreślam wagę problemu istoty pracy wychowawczej, która opierać się miała w jego mniemaniu na nauczaniu. Poświęcił się upowszechnianiu treści i metod nauczania, uważając, że spełniają podstawową rolę wychowawczą. Z racji jego wielu zasług w zakresie nauk pedagogicznych, Jan Amos Komeński był twórcą podstaw nowoczesnego systemu oświaty.


Pobierz ppt "Jan Amos Komeński Marek Sikora ETI I. Jan Amos Komeński to jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pedagogów - zwany także ojcem pedagogiki nowożytnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google