Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Szkoła Podstawowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Szkoła Podstawowa"— Zapis prezentacji:

1 Europejska Szkoła Podstawowa
szkołą przyszłości

2 Koncepcja pracy szkoły
Dobrze wykształceni nauczyciele wspierający zrównoważony rozwój dziecka Pozytywne doświadczenia pedagogiczne innych systemów edukacyjnych Nowoczesna pedagogika i metody aktywizujące ucznia. Propagowanie wartości proeuropejskich, kształtujących otwartą postawę w stosunku do rówieśników i świata Intensywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

3 Nasze motto: „Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia przyjemność.” (Peter Klein) „Jeśli chcesz się czegoś nauczyć , wykonaj to! „ (Robert C. Schank) „Najbardziej efektywna jest nauka wypływająca z własnej chęci uczenia się. Jeżeli stworzymy właściwe środowisko i dostarczymy odpowiednich narzędzi, to nawet najmłodsze dziecko stanie się entuzjastycznie nastawionym samoukiem, który wyrośnie na człowieka kontynuującego edukację przez całe życie.” (Jeannette Vos)

4 Założenia pracy pedagogicznej
Program nauczania oparty na podstawie programowej MEN Koncepcja szkoły opracowana w porozumieniu z pracownikami UZ Dbałość o stały indywidualny wzrost osiągnięć uczniów Działania ukierunkowane na indywidualny sukces dziecka Intensywna nauka języków obcych (język angielski i niemiecki) Kinezjologia edukacyjna i techniki szybkiego uczenia się wspierające naukę Intensywna wymiana międzyszkolna ze szkołami w Niemczech Nowoczesne techniki i metody aktywizujące na zajęciach lekcyjnych Efektywny poziom nauczania przyjazny dla ucznia i ukierunkowany na zdobywanie umiejętności potrzebnych w dalszej edukacji

5 Założenia pracy wychowawczej
Troska o indywidualny, zrównoważony rozwój dziecka. Rozpoznanie słabych i mocnych stron ucznia oraz intensywne wsparcie w celu osiągnięcia harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i zdrowotnego. Intensywna współpraca z rodzicami, specjalistami (pedagog, psycholog, metodyk) oraz organizacjami środowiskowymi (przedszkola, „Dom Harcerza”, organizacje charytatywne i społeczne). Prowadzenie kart obserwacyjnych ucznia w kl. I-III w celu planowania indywidualnego planu pracy z uczniem.

6 Organizacja pracy szkoły
Szkoła nie jest tylko instytucją edukacyjną, jest szkołą życia i dorastania Szkoła całodzienna z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych i w świetlicy Opieka pedagogiczna do godziny 16.30/18.00 Opieka pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci i rodziny Wyżywienie Przyjazna atmosfera w szkole skierowana na ucznia Szkoła bezpieczna wolna od przemocy i agresji

7 Nasza kadra: Dyrektor szkoły mgr inż. Arleta Czyż
nauczyciel dyplomowany 30-letni staż pracy pedagogicznej 5-letni staż na stanowisku dyrektora szkoły studia podyplomowe z Zarządzania oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości germanistyka – studia I stopnia zainteresowania: edukacja, żeglarstwo, podróże, ekologia

8 Nasza kadra: Doradca pedagogiczny dr Bożena Kempa
nauczyciel pedagogiki i j. polskiego Gymnasium und Oberschule im Stift Neuzelle koordynator projektu "Polsko-niemiecki most edukacyjny„ studia magisterskie filologia germańska studia doktoranckie: doktor nauk humanistycznych – pedagogika studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne i Zarządzanie oświatą zainteresowania: narciarstwo, gotowanie i języki obce

9 Nasza kadra: mgr Katarzyna Tomasik Wychowawca klasy
doktorantka Uniwersytetu Zielonogórskiego magister pedagogiki o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, germanistyka - studia I stopnia kilkuletni staż pracy z dziećmi ma na swoim koncie wiele publikacji, certyfikatów i nagród zainteresowania: malarstwo, języki wschodnioeuropejskie

10 mgr Karolina Kuczyńska
Nasza kadra: Nauczyciel świetlicy mgr Karolina Kuczyńska magister pedagogiki UZ, specjalność Organizacja życia szkoły i pracy opiekuńczo- wychowawczej. germanistyka - studia I stopnia kilkuletni staż pracy z dziećmi techniki uczenia się zainteresowania: turystyka górska

11 Współpraca o innym wymiarze
Świetlica szkolna ma być w naszej szkole miejscem intensywnej edukacji i rozwoju. Dlatego współpraca między nauczycielem wychowawcą a pedagogiem będzie miała szczególny charakter. Obie Panie będą się wzajemnie dopełniać w pracy z dziećmi. Wspólnie będą tworzyć program wychowawczy i edukacyjny oraz monitorować i wspierać harmonijny rozwój dzieci. Klasa otrzyma w ten sposób dwóch nauczycieli, którzy będą za nią odpowiedzialni a dla Państwa będą to równorzędni partnerzy. Każda z Pań będzie prowadziła inną część zajęć, jednak intensywna wymiana obserwacji i uwag pozwoli na szybkie reagowanie i pomoc.

12 Nasza praca z dziećmi Zajęcia taneczne
To najlepsza forma ekspresji własnej osobowości. Pod okiem profesjonalnego instruktora tańca dzieci stają się otwarte, spontaniczne i zapominają o tremie. Maluchy intensywnie pracują nad równowagą własnego ciała, harmonią ruchów i koncentracją mając przy tym dużo zabawy.

13 Nasza praca z dziećmi Edukacja muzyczna
Muzyka może odegrać w rozwoju dziecka niebagatelną rolę. To ona skutecznie pobudza umysł do pracy. Zwłaszcza gdy dziecko nie tylko jej słucha, lecz także gdy samo próbuje ją tworzyć. Zajęcia umuzykalniające, eksperymentowanie z dźwiękami i instrumentami pomogą rozbudzić dziecięcą wyobraźnie, odkryć być może talent a także intensywnie będą wspierać proces edukacyjny w szkole.

14 Nasza praca z dziećmi Zajęcia teatralne
Edukacja teatralna wprowadzenie w świat teatru, zapoznaje z elementami języka tej dziedziny i stwarza warunki do samorodnej twórczości dramatycznej. Dziecko uczy się wyrażania siebie i własnych emocji oraz dobywa doświadczenie w pracy z głosem

15 Nasza praca z dziećmi Kinezjologia – gimnastyka mózgu To rodzaj ćwiczeń, gimnastyki, która usprawnia pamięć i funkcjonowanie mózgu. Ma korzystny wpływ na naukę, procesy myślowe i dysfunkcje. Te proste pozornie ćwiczenia pozytywnie wpływają na równowagę psychiczną i emocje dziecka.

16 Nasza praca z dziećmi Metody uczenia się Współczesna szkoła musi przygotować młodego człowieka do uczenia się przez całe życie. Umiejętności zdobywanie wiedzy, gromadzenia jej i uczenia się są już teraz istotnymi kompetencjami na rynku pracy. Nasi uczniowie już od pierwszej klasy będą mieć możliwość poznawać te techniki Pomogą one uczniowi lepiej zapamiętywać materiał z zajęć, radzić sobie ze stresem oraz rozpoznać indywidualny typ ucznia się.

17 Nasza praca z dziećmi Intensywna współpraca ze szkołami w Niemczech

18 Zapraszamy na zajęcia otwarte w każdy wtorek
od godz. 16:00 do 18:00

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejska Szkoła Podstawowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google