Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO sierpień 2008 Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO sierpień 2008 Kuratorium Oświaty w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 1 KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO sierpień 2008 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 2 Szkoła przyjaźnie wymagająca Kierunki zmian w systemie oświaty: Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

3 3 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Jakość w edukacji Spójność społeczna Efektywność finansowania Otwartość na świat Cele główne Ministerstwa Edukacji Narodowej

4 4 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Najważniejsze zadania 1)upowszechnianie edukacji przedszkolnej 2)obniżenie wieku szkolnego 3)reforma programowa 4)pomoc rodzinom migrującym w edukacji ich dzieci

5 5 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Rok szkolny 2008/2009 rokiem Przedszkolaka Przedszkole – dobry start dla twojego dziecka Cele ogłoszenia Roku Przedszkolaka: Budowanie wśród rodziców, nauczycieli oraz samorządów lokalnych i organizacji obywatelskich przekonania o znaczeniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Prawne, finansowe i programowe wsparcie tworzenia nowych form edukacji przedszkolnej, w tym małych przeszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

6 6 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Ważne zadania edukacji przedszkolnej upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat zagwarantowanie każdemu dziecku co najmniej rocznej edukacji przedszkolnej przygotowującej do nauki w szkole zróżnicowanie form edukacji przedszkolnej

7 7 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Powody upowszechniania edukacji przedszkolnej Znacząca część możliwości intelektualnych kształtuje się w pierwszych latach życia. Najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u dzieci najmłodszych. Umiejętności wyniesione z przedszkola procentują w szkole. W przedszkolu można postawić diagnozę potrzeby wyrównywania deficytów dziecka.

8 8 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Sześciolatek w szkole od 2009/2010 - przyczyny wprowadzania 6-latka do szkoły Dzieci 6-letnie są intelektualnie dojrzałe do nauki w szkole. Dzisiejsza zerówka, choć obowiązkowa, nie sprzyja wyrównywaniu szans. Nauczanie 6-latków może być zorganizowane tak, by dzieci mogły się lepiej rozwijać. Zwolnione miejsca w edukacji przedszkolnej mogą być wykorzystane do wyrównywania szans dzieci młodszych. 19- i 20-latkowie zamiast nadal chodzić do szkoły mogą pójść na studia lub do pracy.

9 9 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Demografia

10 10 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Nauczanie początkowe będzie bardziej przypominać edukację przedszkolną – będzie zindywidualizowane, połączone z zabawą i opieką. Wyposażenie klas będzie przypominać sale przedszkolne – szkoła zadba o bezpieczeństwo sześciolatków oraz o dobrą opiekę nad nimi do momentu odebrania ich przez rodziców. Rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli umożliwi nauczanie najmłodszych dzieci w szkole przez odpowiednio przygotowaną kadrę. W pierwszym okresie wprowadzania zmian rodzice będą mogli wystąpić o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez sześciolatka. Przygotowywany jest program informacyjny dla rodziców i wsparcie specjalistów. Nauczanie sześciolatków

11 11 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Schemat obniżenia wieku szkolnego Urodzeni Rok szk. Rok 2001 Stary system Rok 2002I półrocze 2003 II półrocze 2003 Rok 2004Rok 2005 Nowy system 2006/2007 Przedszkole lub dom Żłobek lub dom 2007/2008 Obowiązkowa zerówka Przedszkole lub dom Żłobek lub dom 2008/2009 Klasa I 7-latki Obowiązkowa zerówka Wskazane przedszkole Przedszkole lub dom 2009/2010 Klasa IIKlasa I 7-latki Klasa I 6-latki Obowiązkowa zerówka Prawo do przedszkola Przedszkole lub dom 2010/2011 Klasa IIIKlasa II Klasa I 7-latki Klasa I 6-latki Prawo do przedszkola 2011/2012 Klasa IVKlasa III Klasa II Klasa I 6-latki Szczególnie uważna diagnoza dojrzałości szkolnej w edukacji przedszkolnej

12 12 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Szkoła przyjaźnie wymagająca powoduje konieczność wprowadzenia reformy programowej kształcenia ogólnego Potrzeba wprowadzenia reformy programowej wynika z: obniżenia wieku szkolnego – konieczne jest dostosowanie treści kształcenia do wieku uczniów; podniesienia jakości kształcenia – konieczne jest dopasowanie treści kształcenia do zapotrzebowań młodzieży aspirującej do uzyskania wyższego wykształcenia, tak by doprowadzić do istotnej poprawy efektów kształcenia

13 13 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Poprawa efektów kształcenia wymaga: Nacisku na rozwijanie przez szkołę bardziej złożonych umiejętności uczniów; Konieczności dokonania zmian w programach szkolnych i metodach pracy z uczniem – od pierwszego dnia pobytu ucznia w szkole; Zwracania uwagi na potrzeby najsłabszych i najlepszych uczniów; Rozwoju umiejętności rozumowania jako narzędzia logicznego myślenia, zdobywania informacji i rozumienia otaczającego świata.

14 14 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Główne założenia reformy programowej w szkole podstawowej: łagodne przejście od edukacji przedszkolnej do nauczania początkowego oferta dodatkowa, dostosowana do potrzeb edukacyjnych uczniów, zarówno tych wymagających wyrównywania szans, jak i tych o ponadprzeciętnych uzdolnieniach

15 15 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Główne założenia reformy programowej w gimnazjum i liceum: złączenie programowe gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzące do bardziej racjonalnego zagospodarowania 6-letniego cyklu nauki; przeznaczenie pierwszych 4 lat tego cyklu na jednakowy dla wszystkich, pełny kurs kształcenia ogólnego, obejmującego wszystkie podstawowe obszary wiedzy

16 16 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Celem gimnazjum jest odkrywanie i rozwój zainteresowań Celem liceum ogólnokształcącego jest gruntowne przygotowanie do dalszej nauki Szkoły zawodowe mają dać dobrą podbudowę kształcenia ogólnego

17 17 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Egzaminy zewnętrzne Utrzymane dotychczasowe egzaminy po szkole podstawowej i gimnazjum. Po gimnazjum obowiązkowy egzamin z języka obcego. Nastąpi korekta egzaminu maturalnego ( obowiązkowo język polski, język obcy i matematyka – docelowo przynajmniej jeden przedmiot dodatkowy zdawany na poziomie rozszerzonym )

18 18 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Szkoła otwarta na świat pomocna rodzinom migrującym Pomoc rodzinom migrującym w edukacji dzieci ma się wyrazić poprzez: Kampanię informacyjną o możliwości kształcenia dzieci za granicą oraz drodze powrotu do polskiego systemu edukacji Nowelizację przepisów umożliwiającą MEN podejmowanie zadań na rzecz rodzin polskich przebywających zagranicą

19 19 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Efekty zmian Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna będą harmonijnie przygotowywać uczniów do nauki szkolnej (osiągnięcie wskaźników europejskiego upowszechnienia wychowania przedszkolnego). Działania na rzecz jakości edukacji zaowocują lepszym przygotowaniem uczniów do studiów i aktywności na rynku pracy (poprawa wyników polskich uczniów w badaniach PISA). Zgodnie z potrzebami gospodarki i rynku pracy podwoi się liczba maturzystów wybierających nauki ścisłe i techniczne. Dzieciom polskim przebywającym za granicą zostaną stworzone dobre warunki uczestnictwa w kulturze polskiej i nauczania polskiego jako ojczystego.

20 20 Kuratorium Oświaty w Gdańsku


Pobierz ppt "1 KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO sierpień 2008 Kuratorium Oświaty w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google