Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM EUROPEJSKI PKO Banku Polskiego Program Europejski PKO Banku Polskiego – informacja dla Klientów PROCES PROGRAMOWANIA POMOCY KOMISJA EUROPEJSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM EUROPEJSKI PKO Banku Polskiego Program Europejski PKO Banku Polskiego – informacja dla Klientów PROCES PROGRAMOWANIA POMOCY KOMISJA EUROPEJSKA."— Zapis prezentacji:

1

2 PROGRAM EUROPEJSKI PKO Banku Polskiego

3 Program Europejski PKO Banku Polskiego – informacja dla Klientów PROCES PROGRAMOWANIA POMOCY KOMISJA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA KRAJ CZŁONKOWSKI PRZEPISY, POLITYKI WSPÓLNOTOWE PRIORYTETY SYSTEM WDRAŻANIA Cele i priorytetyUZUPEŁNIENIE PROGRAMU Beneficjent (klient Banku) projekty 1.1 projekty 1.2 działanie 1 (poddziałania) SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY (SPO) 1 NARODOWY PLAN ROZWOJUSEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY (SPO) 2 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY (SPO)... Beneficjent (klient Banku) Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

4 PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP PE dla przedsiębiorców PROJEKTY

5 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Zawartość PE w odniesieniu do potrzeb beneficjentów 3. potrzeba rozliczania USŁUGI KONSULTACYJNO- -DORADCZE 1. potrzeba wiedzy 2. potrzeba finansowania FINANSOWANIE PROJEKTÓW ROZLICZENIA PROJEKTÓW

6 Program Europejski PKO Banku Polskiego Charakterystyka PE Program Europejski to oferta produktów i usług finansowych oraz doradczych przeznaczonych dla odbiorców pomocy z funduszy strukturalnych UE (projektodawców, wykonawców, podwykonawców oraz dostawców) Cechy:  Kompleksowość  Elastyczne warunki cenowe  Doradztwo dla MŚP i klientów korporacyjnych

7 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna MONTAŻ FINANSOWY Całkowity koszt projektu Koszty niekwalifikowane Środki własne beneficjenta Kredyt bankowy/emisja obligacji/ usługa leasingu Koszty kwalifikowane Wkład własny beneficjenta Dofinansowanie z funduszu strukturalnego Wkład rzeczowy Środki własne beneficjenta Dotacje (np. NFOŚiGW) Kredyt bankowy/emisja obligacji/ usługa leasingu

8 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Finansowanie projektów Płatności i rozliczenia POMOC F-SZY UE (np. dotacje) WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA USŁUGA LEASINGU KREDYTY KRÓTKO I ŚREDNIO -TERMINOWE KREDYTY DŁUGOTERMINOWE RACHUNKI PROJEKTÓW BEZPIECZNE INSTRUMENTY ROZLICZEŃ Doradztwo w przygotowaniach GWARANCJE (przetargowe, zwrotu zaliczki itp.) „DORADZTWO PROSTE” WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI KONS-DOR DORADZTWO FINANSOWE OBLIGACJE Global Loan EBI Fundusz Poręczeń Unijnych Promesy kredytowe Promesy leasingowe Kredyty z linii EBOiR FINANSOWANIE POMOSTOWE (krótkoterminowe)

9 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 1. Usługi konsultacyjno-doradcze Identyfikacja możliwości i sposobu uzyskania wsparcia (wybór adekwatnego programu, priorytetu, działania; analiza zasad) oraz pomoc w konstrukcji montażu finansowego i realizacji jego założeń Przykład: doradztwo „proste” np. dla firmy z sektora MSP* Rodzaj inwestycji – zakup maszyny Program i Działanie: SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; Działanie 2.3 Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Kredyt bankowy lub usługa leasingu wymagane: w Dz. 2.3 SPO WKP przy wsparciu środków pomocowych powyżej 125 tys. zł - 25% kwoty dotacji

10 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 2. Finansowanie projektów Kredyt pomostowy Umożliwia sfinansowanie tzw. luki czasowej, powstałej między dniem regulowania faktur a otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków; pokrywa koszty kwalifikowane (refundowane) projektu Przeznaczenie kredytu - finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Okres kredytowania - elastyczny, brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu Kwota kredytu - do 100% kwoty dofinansowania projektu (na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych) Zabezpieczenie kredytu - cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu; Fundusz Poręczeń Unijnych (do 80 % kwoty kredytu); inne standardowe zabezpieczenia

11 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 3. Rozliczenia projektów Rachunek projektu Założenie w PKO BP osobnego rachunku projektu/subkonta ułatwia zarządzanie procesem jego realizacji Akredytywa dokumentowa Operacja bankowa, której wybór jako formy rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu handlowego, minimalizuje ryzyko związane z transakcją Usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym Kontrakty terminowe forward, kontrakty ARF (Avarage Rate Forward) i FRA (Forward Rate Agreement) Gwarancja bankowa Jako forma zabezpieczenia transakcji handlowych gwarancja jest korzystna zarówno dla wykonawców inwestycji/dostawcy towarów i/lub usług, jak i „właścicieli projektów”/beneficjentów

12 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z PKO BP DOSTĘP DO WIEDZY (INFORMACJI) BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROJEKTÓW KLIENCI KOMPLEKSOWA I KOMPLEMENTARNA OBSŁUGA NAJWIĘKSZA LICZBA ODDZIAŁÓW BANKOWYCH WIARYGODNOŚĆ BANKU POLSKIEGO DOŚWIADCZENIE PKO BP PRZY PROJEKTACH „UNIJNYCH” WIODĄCA POZYCJA NA RYNKU W OBSŁUDZE BENEFICJENTÓW SZEROKA BAZA KLIENTÓW – KOJARZENIE KOOPERANTÓW ELASTYCZNOŚĆ W FORMACH FINANSOWANIA

13 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Uzyskane nagrody i wyróżnienia: - „Medal Europejski” - przyznany przez UKIE i Business Center Club - „Najlepszy produkt finansowy roku” – Business Week - „Eurousługa” – PTH Sp. z o.o.

14 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Co należy zrobić, by skorzystać z oferty? Kontakt z doradcami klienta w Regionalnych Oddziałach Korporacyjnych lub w Regionalnych Oddziałach Detalicznych PKO Banku Polskiego SA ZAPRASZAMY Tadeusz Borowski Tel. (042) 670 31 53 /e-mail: tadeusz.borowski@pkobp.pl

15 www.pkobp.pl


Pobierz ppt "PROGRAM EUROPEJSKI PKO Banku Polskiego Program Europejski PKO Banku Polskiego – informacja dla Klientów PROCES PROGRAMOWANIA POMOCY KOMISJA EUROPEJSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google