Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Wołek. Plan prezentacji 1.Czym jest dywersyfikacja i dlaczego rolnicy powinni dywersyfikować źródła dochodów? 2.Charakterystyka o wojew. świętokrzyskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Wołek. Plan prezentacji 1.Czym jest dywersyfikacja i dlaczego rolnicy powinni dywersyfikować źródła dochodów? 2.Charakterystyka o wojew. świętokrzyskiego."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Wołek

2 Plan prezentacji 1.Czym jest dywersyfikacja i dlaczego rolnicy powinni dywersyfikować źródła dochodów? 2.Charakterystyka o wojew. świętokrzyskiego 3.Co wpływa na wysokość dochodów? 4.Podsumowanie

3 Potencjalne źródła dochodów ludności wiejskiej Źródła dochodu Dochody niezarobkowe Praca poza gospodarstwem Praca w gospodarstwie Dochód z produkcji rolniczej Przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa poza gospodarstwem Zatrudnienie pozarolnicze Zatrudnienie w rolnictwie poza gospodarstwem Renta, emerytura, itp.

4 Dywersyfikacja - czynniki ssania Czynniki ssania są to bodźce, które powodują, że sektor pozarolniczy jest postrzegany przez osoby jako bardziej atrakcyjny, stwarzający większe szanse niż sektor rolniczy. Można do nich zaliczyć (Davis, Pearce, 2001): większe zyski z pracy w sektorze pozarolniczym, większe zyski z inwestycji w sektor pozarolniczy, niższe ryzyko działalności w porównaniu z działalnością rolniczą, wytwarzanie nadwyżki pieniężnej w budżecie gospodarstw domowych, szanse ekonomiczne, możliwość osiągnięcia wyższego statusu społecznego.

5 Dywersyfikacja - czynniki wypychania Czynniki wypychania powodują, że sektor rolniczy nie stwarza szans rozwojowych i tym samym odpycha osoby od działalności rolniczej. Decydującymi czynnikami są: wzrost liczebności populacji na obszarach wiejskich, mała powierzchnia gospodarstw rolnych oraz niewystarczający dostęp do urodzajnych gleb, niska produktywność gospodarstw rolnych, niska zyskowność produkcji rolniczej, brak dostępu do rynków zbytu dla płodów rolnych, zmniejszenie poziomu zasobów naturalnych, nagłe wydarzenia i szoki, brak dostępu do środków finansowych.

6 Przeciętne miesięczne dochody netto gospodarstw domowych według grup społeczno-zawodowych w 1999, 2002, 2004 i 2006 r. Cechy społeczno- zawodowe Dochody netto (zł) w latach na gospodarstwo domowe 1999200220042006 Pracownicy 1774,172196,912396,002603,94 Pracujący na własny rachunek 2322,812665,533071,183735,61 Pracownicy użytkujący gospodarstwo rolne 1588,512069,362191,972456,11 Rolnicy 1243,341872,131904,642481,62 Miasta powyżej 500 tys. 1774,172374,992527,962770,93 Wieś 1047,591718,841837,052112,72 Ogółem 1584,831903,882054,952293,39 Opracowanie własne na podstawie: Diagnoza społeczna 2000, Diagnoza społeczna 2003, Diagnoza społeczna 2005, Diagnoza społeczna 2007.

7 Zróżnicowanie dochodów rolników Diagnoza społeczna 2007 Grupa społeczno- ekonomiczna Decyle dla miesięcznego dochodu netto na gospodarstwo domowe (zł) pierwszydziewiąty dziewiąty/ pierwszy Pracownicy 1200,005000,004,17 Rolnicy 638,424855,727,61 Pracownicy użytkujący gospodarstwo rolne 1200,004006,013,34 Emeryci i renciści 749,503090,494,12 Pracujący na własny rachunek 1800,006500,003,61 Wieś 780,004000,005,13 Ogółem 830,003803,874,58

8 Powierzchnia i ludność Powierzchnia województw (km 2 ) Liczba ludności (ogółem)

9 Ludność wiejska Udział ludności mieszkającej na wsi Gęstość zaludnienia

10 Poziom zurbanizowania Km 2 na miejscowość wiejskąKm 2 na miasto

11 Gospodarstwa rolne > 30 ha

12 Firmy dla ludności wiejskiej

13 Firmy w województwie świętokrzyskim Konecki Włoszczowski Jędrzejowski Pińczowski Kazimierski Buski Kielecki m. Kielce Staszowski Sandomierski Opatowski Ostrowiecki Starachowicki Skarżyski

14 Sektor rolniczy a wynagrodzenia

15 Sektor przemysłowy a wynagrodzenia

16 Sektor usług a wynagrodzenia

17 Miejsce zamieszkania a wynagrodzenia

18 Firmy a wynagrodzenia

19 Podsumowanie 1.Dywersyfikacja z racji na niewystarczającą dochodowość rolnictwa jest koniecznością 2.W województwie świętokrzyskim mamy do czynienia z silnymi czynnikami wypychania i słabymi ssania 3.Można powstrzymywać czynniki wypychania poprzez…

20 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Tomasz Wołek. Plan prezentacji 1.Czym jest dywersyfikacja i dlaczego rolnicy powinni dywersyfikować źródła dochodów? 2.Charakterystyka o wojew. świętokrzyskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google