Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka Wodna. 1.obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka Wodna. 1.obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka Wodna

2 1.obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Wiślanego 2.obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego 3.obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy. Obszary dorzeczy:

3 RW Niemna RW Łyny Węgorapy RW Świeżej r RW Jarftu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. Dz.U. Nr 126, poz. 878 w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych Podział obszarów dorzeczy na regiony wodne

4 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz i Nr 267, poz (art.3, ust.3) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych Dz.U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878

5 Charakterystyka obszaru działania RZGW w Warszawie Podział na Zarządy Zlewni: Zarząd Zlewni Narwi z siedzibą w Dębem – NZD Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku – NZG Zarząd Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego z siedzibą w Lublinie – NZL Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim – NZO Zarząd Zlewni Wisły mazowieckiej z siedzibą w Warszawie – NZW

6 ObszarPowierzchnia zlewni w granicach Polski /km 2 / Opad roczny /mm/ Odpływ z obszaru kraju /mln m 3 / Odpływ ogółem /mln m 3 / DORZECZE WISŁY ,6631, , ,6 RZGW w Warszawie w tym: ,2597, , ,0 Zlewnia Środkowej Wisły (od Sanu do ujścia Narwi) w tym: ,3592,52.493, ,0 - zlewnia Wieprza10.415,2618,61.197,5 - zlewnia Pilicy9.273,0580,91.194,8 Zlewnia Narwi w tym: ,1622,74.836,97.736,1 - zlewnia Biebrzy7.051,3598,5702,4703,1 - zlewnia Bugu19.284,2642,61.396,54.194,8 - zlewnia Wkry5.322,1574,6417,0 Zlewnia rzeki Bzury7.787,5541,3641,2 Zasoby wód powierzchniowych wg. danych GUS z 2006 r. Zasoby wodne w Polsce na 1 mieszkańca wynoszą ok m 3 /rok (podobnie jak w Belgii i Niemczech) i są trzykrotnie niższe od średniej europejskiej wynoszącej 4560 m 3 /rok. Charakterystyka obszaru działania RZGW w Warszawie

7 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku wyznacza ramy polityki wodnej Wspólnoty Europejskiej. Jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 grudnia 2000 r. Polska formalnie jest zobowiązana do jej przestrzegania od 1 maja 2004 r. - dobry stan ekologiczny przez wody powierzchniowe i dobry stan chemiczny i ilościowy przez wody podziemne chemiczny i ilościowy przez wody podziemne - dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny przez silnie zmienione lub sztuczne jednolite części wód lub sztuczne jednolite części wód Ramowa Dyrektywa Wodna Cele RDW - do 2015 roku należy osiągnąć:

8 TYPY CIEKÓW W POLSCE

9 21. Wielka rzeka nizinna Lokalizacja: EKOREGION 14 i 16 RÓWNINY CENTRALNE i RÓWNINY WSCHODNIE Podprowincje: 313 Pobrzeża Południowobałtyckie, 314 Pojezierza Pomorskie, 315 Pojezierza Wielkopolskie, 317 Niziny Sasko-Łużyckie, 318 Niziny Środkowopolskie, 512 Północne Podkarpacie, 521 Podkarpacie Wschodnie, 841 Pobrzeża Wschodniobałtyckie, 843 Niziny Podlasko-Białoruskie, 845 Polesie, 851 Wyżyna Wołyńsko-Podolska Utwory powierzchniowe: Terasy rzeczne (aluwia) > 300 m Fotografia poglądowa: Bug w pobliżu m. Sławatycze – duże wahania przepływów (JB. IMGW 2002) Opis morfologiczny: Bieg od lekko krętego do meandrującego, w rozległych terasach zalewowych, dolina rzeki płaska (z reguły w pradolinach), koryto często rozgałęzione. Dominującym substratem dna są piaski, którym towarzyszą żwiry, iły i materiał organiczny. Możliwe starorzecza, boczne koryta, wyspy, łachy i odsypiska. Warianty związane z nieregularnością przepływu – WQ/NQ – małe wahania 15. Charakterystyka abiotyczna: Wielkość zlewni: > km 2 ; Spadki zlewni: 0,07-1 ; Spadek rzeki: <0,5 (najczęściej <0,1) Prąd wody: Nurt spokojny, laminarny, prąd wody szybki, na krótkich odcinkach może być prą turbulencyiny. Substrat dna: dominują piaski różnej grubości i żwiry. Przewodnie wartości fizyczno-chemiczne: Wody węglanowe Przewodnictwo [ S/cm]: pH 8-8,5 twardość węglanowa [°dH] twardość ogólna [°dH] Przepływ: wahania małe– WQ/NQ 15

10 Typy jezior KODTYP 1aJeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane - Niż Środkowopolski 1bJeziora o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane - Niż Środkowopolski 2aJeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane - Niż Środkowopolski 2bJeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane - Niż Środkowopolski 3aJeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane - Niż Środkowopolski 3bJeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane - Niż Środkowopolski 4Jeziora przymorskie, pod wpływem wód słonych - Niż Środkowopolski 5a Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane - Niziny Wschodniobałtycko- Białoruskie 5b Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane - Niziny Wschodniobałtycko- Białoruskie 6a Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane - Niziny Wschodniobałtycko- Białoruskie 6b Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane - Niziny Wschodniobałtycko- Białoruskie 7aJeziora o wysokiej zawartości wapnia, stratyfikowane - Równiny Poleskie 7bJeziora o wysokiej zawartości wapnia, niestratyfikowane - Równiny Poleskie Typologia wód powierzchniowych

11 Ramowa Dyrektywa Wodna


Pobierz ppt "Gospodarka Wodna. 1.obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google