Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW, BIUR PROGNOZ I STACJI IMGW NA TERENIE KRAJU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW, BIUR PROGNOZ I STACJI IMGW NA TERENIE KRAJU."— Zapis prezentacji:

1

2

3 ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW, BIUR PROGNOZ I STACJI IMGW NA TERENIE KRAJU

4 SIEĆ OBSERWACYJNA - SYGNALIZUJĄCA składa się: z około 440 posterunków wodowskazowych i około 340 posterunków opadowych, w tym z 61 stacji synoptycznych I i II rzędu

5 Baza danych SHO

6 Zebrane dane wykorzystywane są do: - oceny aktualnej sytuacji hydrologicznej, - opracowywania prognoz hydrologicznych, - biuletynów i komunikatów - ostrzeżeń itp. Strona internetowa IMGW WWW.IMGW.PL Dorzecze Wisły. W dniu dzisiejszym (15.03.2002) stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i wysokiej. Strefa wody wysokiej utrzymuje się: w dorzeczu dolnej Wisły (z wyjątkiem Nurca i górnej Bzury), w dorzeczu Pregoły oraz na Wiśle od ujścia Soły do ujścia Skawy i lokalnie na Kamiennej, Wieprzu i Pilicy. Strefa wody niskiej występuje miejscami na niektórych dopływach górnej Wisły i na górnej Pilicy Dorzecze Odry. W dniu 15.03.2002 stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody wysokiej i średniej. Strefa wody średniej występuje: na Odrze do ujścia Baryczy, na Kłodnicy, na Małej Panwi oraz lokalnie: na pozostałych dopływach górnej i środkowej Odry oraz na górnej Warcie. Strefa wody niskiej utrzymuje się na Osobłodze oraz lokalnie na Strzegomce, Kaczawie, Bobrze i Kwisie. W rzekach Przymorza notuje się stany ze strefy wody wysokiej.

7

8 Hydrogramy stanu wody i opady średnie (zlewnia rzeki nizinnej - Pilicy)

9 Hydrogramy stanu wody i opady średnie (zlewnia rzeki górskiej - Skawy)

10

11

12

13

14 ZWIĄZKI WODOWSKAZÓW

15

16

17

18

19 1,....8 - stany korespondujące

20 IHMS dorzecze środkowej i dolnej Wisły MIKE 11 dorzecze górnej Wisły MIKE 11 dorzecze górnej i środkowej Odry SYSTEMY OPERACYJNE DZIAŁAJĄCE W POLSCE Pojedyncze modele opad-odpływ i transformacji dla dorzecza Warty MIKE 21 dla strefy przybrzeżnej

21

22 MODEL HBV (typu opad/tajanie-odpływ) eksploatowany w CBPH od 1997 roku Wyniki modelu stanowią wejście do modelu HD

23 HBV - model hydrologiczny HD - model hydrodynamiczny RMS - system monitoringu SCHEMAT SYSTEMU IHMS

24 WYNIKI MODELU HBV a). b). a). Prognozowany przepływ : a) w profilu wodowskazowym b) w profilu ujściowym

25 SYSTEM IHMS MODEL TRANSFORMACJI HD Prognozowany hydrogram z krokiem 1-godzinnym (rz. Wisła wod. Toruń)

26

27

28 MODELE METEOROLOGICZNE WYKORZYSTYWANE W CBPH W CELU UZYSKANIA ILOŚCIOWYCH PROGNOZ OPADU I TEMPERATURY: DWD-COSMO ALADIN

29 Prognoza opadu

30

31 Prognoza temperatury maksymalnej

32 MODEL MEZOSKALOWY DWD-COSMO Zlewnie rzeczne, dla których obliczane są codziennie prognozy opadu i temperatury - średnie w zlewniach

33 Mała Wisła Soła Skawa Raba Ilościowa 3-dniowa prognoza dobowej sumy opadu [mm] i średniej temperatury powietrza [ C] - wartości średnie dla poszczególnych zlewni

34 Wyniki modelu ICM Prognoza opadu [mm] w przedziałach 6 - godzinnych z wyprzedzeniem do 48 godzin

35 Wyniki modelu ALADIN Prognoza opadu [mm] w przedziałach 12 - godzinnych w węzłach siatki (czas wyprzedzenia - do 36 godzin)

36 OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE

37 Zdjęcie radarowe

38 OBSERVATION NETWOK Zjawiska burzowe 31.07.2003 (18:55)

39 ZDJĘCIE SATELITARNE ODEBRANE PRZEZ STACJĘ ODBIORU ZDJĘĆ W KRAKOWIE

40 OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE Ostrzeżenia hydrologiczne wynikają z oceny i przewidywania wystąpienia zagrożenia związanego ze zmianą stanu wody w rzekach: gwałtowne wzrosty lub spadki, występowanie lub zanikanie zjawisk lodowych itp. Ostrzeżenia lub komunikaty hydrologiczne są wydawane, gdy wymaga tego analiza sytuacji meteorologicznej aktualnej i prognozowanej, obrazy widoczne na zdjęciach radarowych i satelitarnych, ostrzeżenie o przewidywaniu wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych lub gdy zjawiska te już wystąpiły.

41 OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Data wydania ostrzeżenia: 28.08.2003, 17:00 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych Warszawa Dotyczy: obszaru Polski Przewidywany początek zjawiska: piątek, 29.08.2003, godziny ranne Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Warszawie informuje, że w dniu 29.08.2003r. od godzin rannych w województwach: północno-zachodnim i pomorskim przewidywany jest lokalnie gwałtowny wzrost stanu wody głównie na małych ciekach i potokach. Po południu strefa lokalnych większych wzrostów obejmie obszar woj. warmińsko-mazurskiego.

42 W związku z prognozowanymi opadami burzowymi po południu dnia 29.08.03 przewiduje się lokalne większe wzrosty stanu wody w województwach: śląskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, a wieczorem także w woj. podlaskim. W nocy z 29/30.08.03, gdy strefa burz i intensywnych opadów przesunie się w kierunku wschodnim lokalne gwałtowne wzrosty stanu wody spodziewane są w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Dyżurny hydrolog – Marianna Sasim

43 KALENDARIUM OPRACOWANIA PROGNOZ

44 KOLEJNE ETAPY OPRACOWANIA – W CZASIE URZĘDOWYM I. godz. od 7:00 do 8:00 czasu letniego Przygotowanie ilościowej trzydniowej prognozy meteorologicznej, która stanowi wejście do modelu hydrologicznego oraz podstawę do przewidywania przebiegu sytuacji hydrologicznej, - zapoznanie się i ocena aktualnej i przewidywanej sytuacji meteorologicznej - analiza wyników modeli meteorologicznych: DWD-COSMO wyliczenie wartości trzydniowych prognoz opadu i temperatury dla poszczególnych zlewni, ALADIN - analiza wyników prognoz w postaci graficznej i w węzłach siatki, ICM - analiza wyników prognoz w postaci graficznej. Zatwierdzenie lub korekta prognoz ilościowych uzyskanych z modelu DWD-COSMO.

45 II. godz. od 8:00 do 9:00 czasu letniego Przygotowanie serwisu codziennych informacji z godz. 6:00 UTC (8:00 czasu urzędowego letniego i 7:00 czasu zimowego) z posterunków sygnalizujących pomiarowo-obserwacyjnych - dane te stanowią wejście do modeli oraz podstawę oceny aktualnej sytuacji hydrologicznej i prognoz, czas letni - 8:00- wykonanie pomiarów i obserwacje elementów meteorologicznych i hydrologicznych, - 8:30 - przekazanie wyników do stacji zbiorczych lub biur prognoz, - 9:00- zebranie informacji ze stacji zbiorczych w poszczególnych Biurach Prognoz Hydrologicznych (BPH), - 9:00 - 9:20 - analiza i przekazanie informacji i depesz z BPH do Centralnego Biura Prognoz Hydrologicznych i lokalnych użytkowników

46 III. godz. od 9:00-9:20 do 9:30-10:00 czasu letniego Uruchomienie modeli hydrologicznych: 1. Pobranie danych z bazy SHO, 2. Kontrola poprawności danych wejściowych, 3. Obliczenie prognozy przepływu (model HBV) w profilach zamykających zlewnie cząstkowe dopływów bocznych Wisły, i Bugu (przygotowanie wejścia do modelu HD), 3. Uruchomienie modelu HD - dla odcinków Wisły: -od ujścia Sanu do zb. Włocławek, -od zb. Włocławek od ujścia do morza, - na Bugu ( od Strzyżowa do zb. Dębe). Jednocześnie w godz. od 9:00 do 10:00 czasu letniego - prowadzona jest analiza wyników pomiarów i obserwacji, - opracowywane są prognoz metodami tradycyjnymi.

47 IV. godz. od 9:30 do 10:00 czasu letniego - analiza i zatwierdzenie wyników prognoz V. Publikacja i rozpowszechnienie prognoz po 10:00 - codzienny biuletyn hydrologiczny, - internet, - E-mail, - fax

48 Za uwagę dziękuje - Marianna Sasim Kierownik Centralnego Biura Prognoz Hydrologicznych


Pobierz ppt "ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW, BIUR PROGNOZ I STACJI IMGW NA TERENIE KRAJU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google