Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Michał Leochnowski pod kierunkiem dr. Piotra Cybuli Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Michał Leochnowski pod kierunkiem dr. Piotra Cybuli Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie."— Zapis prezentacji:

1 mgr Michał Leochnowski pod kierunkiem dr. Piotra Cybuli Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie Turystyki a poziom ochrony praw konsumentów na przykładzie analizy warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych

2 PIT - organizacja pozarządowa, samorządowa, zrzeszająca podmioty gospodarcze w branży turystycznej (…). PIT od 1992 prowadzi system rekomendacji biur podróży, wydaje certyfikaty biurom podróży, które to certyfikaty są gwarancją jakości i rzetelności usług http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Izba_Turystyki) Od 1995 roku wszystkim Firmom zrzeszonym w Izbie PIT przyznaje na jeden rok certyfikat ze znakiem logo objętym ochroną Urzędu Patentowego. Certyfikat uznany został przez klientów za synonim solidności handlowej, profesjonalnie przygotowanej oferty i realizacji usług na wysokim poziomie. Logo PIT stanowiące dużą wartość handlową, chronione jest przez wszystkich członków Izby solidnością, rzetelnością, dobrym i konkurencyjnym produktem turystycznym, aby używany przez biura na ich papierach firmowych, w ogłoszeniach i reklamach był wskazówką trafnego wyboru dla naszych klientów (http://pit.org.pl/index.php?navi=001,002 ) POLSKA IZBA TURYSTYKI

3 CEL PRACY Sprawdzenie, na ile przynależność do Polskiej Izby Turystyki gwarantuje rzetelność touroperatora i w jakim stopniu może być wiarygodnym wyznacznikiem jakości usług oraz uczciwości w relacji z klientem Sprawdzenie, na ile przynależność do Polskiej Izby Turystyki gwarantuje rzetelność touroperatora i w jakim stopniu może być wiarygodnym wyznacznikiem jakości usług oraz uczciwości w relacji z klientem

4 Wzorce umowne stosowane przez touroperatora jako odzwierciedlenie stosunku do konsumenta i poszanowania jego praw Treść umowy może w bardzo istotny sposób wpłynąć na przebieg imprezy turystycznej oraz na sytuację przed jej rozpoczęciem jak i po zakończeniu imprezy Analiza zgodności z prawem stosowanych przez organizatorów turystyki warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych KRYTERIUM

5 Pośród przeanalizowanych ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych zostało zakwestionowanych łącznie o domniemanej abuzywności. Najwięcej klauzul dotyczyło szeroko rozumianego wyłączania odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Pośród przeanalizowanych ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych 12 organizatorów zostało zakwestionowanych łącznie 60 postanowień o domniemanej abuzywności. Najwięcej klauzul dotyczyło szeroko rozumianego wyłączania odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ANALIZA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

6 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE STOSOWANE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI BĘDĄCYCH CZŁONKAMI POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI DOTYCZĄ MIĘDZY INNYMI: odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wyłączania odpowiedzialności za błędne przedstawienie oferty wyłączania odpowiedzialności za błędne przedstawienie oferty zmiany istotnych postanowień umowy lub odwołania imprezy turystycznej zmiany istotnych postanowień umowy lub odwołania imprezy turystycznej świadczeń zastępczych świadczeń zastępczych rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej niewykorzystanych świadczeń niewykorzystanych świadczeń ofert last minute ofert last minute reklamacji reklamacji

7 Powód zamieszczanie takich klauzul - wzmocnienia swojej pozycji i chęć przyznania sobie większej swobody przy wykonywaniu umowy, co stwarza duże zagrożenie dla wszystkich klientów biur podróży Powód zamieszczanie takich klauzul - wzmocnienia swojej pozycji i chęć przyznania sobie większej swobody przy wykonywaniu umowy, co stwarza duże zagrożenie dla wszystkich klientów biur podróży WNIOSKI Wzorce umowne organizatorów turystyki należących do PIT nie są wolne od postanowień sprzecznych z przepisami prawa wynikającymi m.in. z u.u.t. oraz k.c., naruszając w ten sposób interesy konsumenta Wzorce umowne organizatorów turystyki należących do PIT nie są wolne od postanowień sprzecznych z przepisami prawa wynikającymi m.in. z u.u.t. oraz k.c., naruszając w ten sposób interesy konsumenta

8 Przynależność do PIT - odpłatna forma zdobywania przewagi nad konkurencją, zamiast gwarancji należytego wywiązywania się przedsiębiorcy turystycznego z umowy Przynależność do PIT - odpłatna forma zdobywania przewagi nad konkurencją, zamiast gwarancji należytego wywiązywania się przedsiębiorcy turystycznego z umowy W pracy wykazano, że pomimo swojej przynależności do Polskiej Izby Turystyki, jej członkowie wcale nie mogą być wolni od zarzutu nieuczciwości w stosunku do swoich klientów W pracy wykazano, że pomimo swojej przynależności do Polskiej Izby Turystyki, jej członkowie wcale nie mogą być wolni od zarzutu nieuczciwości w stosunku do swoich klientów PODSUMOWANIE

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mgr Michał Leochnowski pod kierunkiem dr. Piotra Cybuli Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google