Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY."— Zapis prezentacji:

1 ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY

2 CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA? Brak definicji legalnej pojęcia Cel umowy o zakazie konkurencji Swoboda stron w zakresie sposobu określania zakresu zakazu konkurencji

3 DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA PROWADZONA WE WŁASNYM IMIENIU PROWADZONA NA RZECZ KONKURENTA PRACODAWCY

4 DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA – ORZECZNICTWO Nie można skutecznie zakazać działalności niekonkurencyjnej Dostęp pracownika do szczególnie ważnych informacji Działalność zaplanowana i działanie jednorazowe Faktycznie prowadzona działalność pracodawcy, a jej zakres statutowy

5 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W TRAKCIE STOSUNKU PRACY PO ZAKOŃCZENIU STOSUNKU PRACY

6 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W TRAKCIE STOSUNKU PRACY Forma pisemna pod rygorem nieważności Odrębna umowa lub tzw. klauzula konkurencyjna w umowie o pracę Charakter odpłatny lub nieodpłatny Co do zasady zawierana na czas nieokreślony

7 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W TRAKCIE STOSUNKU PRACY c.d. Zakres podmiotowy umowy – brak ograniczeń Moment zawarcia umowy Konsekwencje odmowy zawarcia umowy o zakazie konkurencji?

8 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W TRAKCIE STOSUNKU PRACY c.d. Konsekwencje podjęcia działalności konkurencyjnej Wypowiedzenie umowy o pracę Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika Działalność konkurencyjna pracownika a brak umowy o pracę Odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień umowy o zakazie konkurencji

9 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY Zakres podmiotowy umowy - pojęcie szczególnie ważnych informacji Terminowy charakter umowy Rozwiązanie umowy Z upływem okresu na jaki została zawarta Przed okresem na jaki została zawarta

10 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY c.d. Odpłatność umowy - obligatoryjna Co w sytuacji braku klauzuli o odpłatności? W jaki sposób wyliczyć należne odszkodowanie? Choroba a prawo do odszkodowania

11 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY c.d. Odpowiedzialność pracownika z tytułu naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

12 KARA UMOWNA A ZAKAZ KONKURENCJI Kara umowna wyłącznie w umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – dlaczego? Możliwość dokonywania potrąceń

13 PODSUMOWANIE

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prezentacja przygotowana przez radcę prawnego Marcina Pałuckiego z kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki w Warszawie


Pobierz ppt "ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google