Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY"— Zapis prezentacji:

1 ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY

2 CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA?
Brak definicji legalnej pojęcia Cel umowy o zakazie konkurencji Swoboda stron w zakresie sposobu określania zakresu zakazu konkurencji

3

4 DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA – ORZECZNICTWO
Nie można skutecznie zakazać działalności niekonkurencyjnej Dostęp pracownika do „szczególnie ważnych informacji” Działalność zaplanowana i działanie jednorazowe Faktycznie prowadzona działalność pracodawcy, a jej zakres statutowy

5

6 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W TRAKCIE STOSUNKU PRACY
Forma pisemna pod rygorem nieważności Odrębna umowa lub tzw. klauzula konkurencyjna w umowie o pracę Charakter odpłatny lub nieodpłatny Co do zasady zawierana na czas nieokreślony

7 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W TRAKCIE STOSUNKU PRACY c.d.
Zakres podmiotowy umowy – brak ograniczeń Moment zawarcia umowy Konsekwencje odmowy zawarcia umowy o zakazie konkurencji?

8 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W TRAKCIE STOSUNKU PRACY c.d.
Konsekwencje podjęcia działalności konkurencyjnej Wypowiedzenie umowy o pracę Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika Działalność konkurencyjna pracownika a brak umowy o pracę Odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień umowy o zakazie konkurencji

9 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY
Zakres podmiotowy umowy - pojęcie „szczególnie ważnych informacji” Terminowy charakter umowy Rozwiązanie umowy Z upływem okresu na jaki została zawarta Przed okresem na jaki została zawarta

10 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY c.d.
Odpłatność umowy - obligatoryjna Co w sytuacji braku klauzuli o odpłatności? W jaki sposób wyliczyć należne odszkodowanie? Choroba a prawo do odszkodowania

11 UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY c.d.
Odpowiedzialność pracownika z tytułu naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

12 KARA UMOWNA A ZAKAZ KONKURENCJI
Kara umowna wyłącznie w umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – dlaczego? Możliwość dokonywania potrąceń

13 PODSUMOWANIE

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prezentacja przygotowana przez radcę prawnego Marcina Pałuckiego z kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki w Warszawie


Pobierz ppt "ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google