Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: mgr Tomasz Napierała Promotor: prof. dr hab. Maria Kuchlewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: mgr Tomasz Napierała Promotor: prof. dr hab. Maria Kuchlewska"— Zapis prezentacji:

1 Autor: mgr Tomasz Napierała Promotor: prof. dr hab. Maria Kuchlewska
Praca magisterska pt. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego Petrus Autor: mgr Tomasz Napierała Promotor: prof. dr hab. Maria Kuchlewska Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Warszawa, 9 grudnia 2008 roku

2 Przesłanki podjęcia tematu
Podjęcie tematu pracy wynikało z następujących chęci: Wykorzystania wiedzy zdobytej w toku studiów na kierunku ekonomia, specjalności polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zweryfikowania dotychczasowych praktycznych doświadczeń w zakresie doradztwa gospodarczego dla branży turystycznej. Wskazania, iż możliwym jest stosowanie metod analizy i planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach turystycznych. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Warszawa, 9 grudnia 2008 roku

3 Problem badawczy i cel pracy
Problemem badawczym pracy jest szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa, postrzegany jako jedyna ścieżka osiągania korzyści ekonomicznych i społecznych płynących z jego funkcjonowania na rynku. Celem badawczym pracy było wskazanie podstawowych uwarunkowań i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego na konkretnym przykładzie organizatora imprez turystycznych. Cel ten autor rozumie jako określenie podstaw do świadomego, ustawicznego i usystematyzowanego kształtowania przedsiębiorstwa. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Warszawa, 9 grudnia 2008 roku

4 Struktura pracy Struktura nagrodzonej pracy jest trzyczęściowa:
Przedstawienie dorobku prezentowanego w literaturze zagranicznej i krajowej w zakresie analizy strategicznej przedsiębiorstw. Uwzględniono głównie publikacje odnoszące się do analizy strategicznej przedsiębiorstw turystycznych. Analiza aktualnej pozycji konkurencyjnej wybranego, przykładowego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań jego funkcjonowania. Określeniu koncepcji dalszego rozwoju firmy, zarówno w sferze ogólnej – misji przedsiębiorstwa, jak również w sferze szczegółowej – zasad tworzenia i weryfikacji planów rozwojowych. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Warszawa, 9 grudnia 2008 roku

5 Wartość dodana pracy O ponadprzeciętnej wartości nagrodzonej pracy magisterskiej świadczą następujące elementy: Wskazanie na możliwości stosowania metod analizy i planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach turystycznych, potwierdzone konkretnym, rzeczywistym przykładem. Użycie geograficznych metod analizy. Wzbogacono aparat metodyczny analizy strategicznej przedsiębiorstw o techniki wypracowane i stosowane na gruncie geografii (np. analiza koncentracji Lorenza w badaniu przestrzennej struktury rynku konsumentów usług przedsiębiorstwa turystycznego). Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Warszawa, 9 grudnia 2008 roku

6 Wartość dodana pracy ... Opracowanie własnych narzędzi pozyskiwania danych i ich analizy. Przedstawiono autorską koncepcję badania oceny jakości usług oferowanych przez przedsiębiorstwo turystyczne. Zaprezentowano własną modyfikację metody SWOT (obiektywizacja narzędzia z wykorzystaniem metody delfickiej oraz analizy kluczowych czynników sukcesu). Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Warszawa, 9 grudnia 2008 roku

7 Podziękowania Wspaniałemu promotorowi, Pani Profesor Marii Kuchlewskiej, za okazaną pomoc, niezwykle cenne uwagi oraz wielką życzliwość. Rodzicom, bez wsparcia których powstanie wyróżnionej pracy jak też i ukończenie studiów byłoby niemożliwe. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Warszawa, 9 grudnia 2008 roku

8 Dziękuję za uwagę... Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Warszawa, 9 grudnia 2008 roku


Pobierz ppt "Autor: mgr Tomasz Napierała Promotor: prof. dr hab. Maria Kuchlewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google