Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli i Restauracji we Wspólnocie Europejskiej Wyk. Artur Umer(46487)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli i Restauracji we Wspólnocie Europejskiej Wyk. Artur Umer(46487)"— Zapis prezentacji:

1 Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli i Restauracji we Wspólnocie Europejskiej
Wyk. Artur Umer(46487)

2 Konfederacja została założona w 1982 roku
Konfederacja została założona w 1982 roku. Początkowo działała pod inną nazwą – jako Konfederacja Przemysłu Hotelowego i Gastronomicznego we Wspólnocie Europejskiej. HOTREC jest jedną z kilku międzynarodowych organizacji reprezentujących stowarzyszenia hoteli, restauracji i kawiarń. Jej szczególne znaczenie polega na tym, że jest ona traktowana jako najważniejszy bezpośredni reprezentant tego sektora przemysłu turystycznego na forum instytucji Unii Europejskiej. Siedziba HOTREC znajduje się w Brukseli.

3 Cele HOTREC Cele Konfederacji zawierają się w misji, która brzmi: „Maksymalizować korzyści płynące ze współpracy pomiędzy członkami oraz bronić interesów europejskich hoteli, restauracji i kawiarń”. Wypełnienie tych założeń ma się odbywać przez: reprezentowanie swych członków przed instytucjami europejskimi, prowadzenie dialogu z organizacjami-partnerami, współpraca z innymi branżami turystyki europejskiej, utrzymywanie dobrych stosunków z przemysłem turystycznym.

4 Członkostwo W 2002 roku członkami HORTEC było w sumie 37 stowarzyszeń branżowych z ponad dwudziestu państw Europy. Członkostwo w tej organizacji zarezerwowane jest przede wszystkim dla krajowych stowarzyszeń szeroko pojętego sektora hoteli, restauracji i kawiarń, działających na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, wyodrębnia się cztery kategorie członków Konfederacji: pochodzących z państw Unii Europejskiej, pochodzących z kraju kandydującego do Unii Europejskiej, pochodzących z kraju utrzymującego bliskie stosunki z Unią Europejską, należących do innej europejskiej organizacji, której działalność ma bliskie związki z problematyką mieszczącą się w kręgu zainteresowań HOTREC.

5 Działalność Podstawą działalności HOTREC jest śledzenie unijnej polityki w zakresie tych jej aspektów, które mogą mieć wpływ na sytuację w branży turystycznej, oraz wydawaniu opinii o każdym istotnym dla swoich członków posunięciu władz Unii Europejskiej. Konfederacja zidentyfikowała ponad 200 takich zagadnień i podzieliła je na grupy. Podział ten obrazuje tym samym główne rodzaje zainteresowań i działalności Stowarzyszenia: polityka turystyczna, sprawy socjalne, polityka podatkowa, ochrona konsumenta, rynek turystyczny, środowisko naturalne, standaryzacja, wolność handlu, nieuczciwa konkurencja.

6 Działalność c.d. Konfederacja zaangażowana jest również w działalność wydawniczą. Publikuje głównie materiały informacyjne dla swoich członków. Największym zainteresowaniem cieszą się broszury opisujące zasady opodatkowania przedsiębiorstw turystycznych, informacje z branży oraz charakterystyka działań stowarzyszenia. Jednak główną pozycją wydawniczą jest – publikowany co kilka miesięcy – HORTEC Newsletter. W poszczególnych rozdziałach tego czasopisma zamieszczane są opisy i analizy zmian wprowadzanych przez władze Unii Europejskiej, które mają szczególny wpływ na interesy członków Konfederacji.

7 Działalność c.d. „Kodeks Zachowania” – opracowany wspólnie z ECTAA – definiuje podstawowe hasła używane w branży turystycznej. Prowadzenie działalności wydawniczej – m.in. HOTREC Newsletter. Czynny udział w Europejskim Dialogu Społecznym.

8 KONIEC


Pobierz ppt "Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli i Restauracji we Wspólnocie Europejskiej Wyk. Artur Umer(46487)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google