Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia turystyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia turystyczne"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia turystyczne
Angelika Szczepańska Bartosz Gierczak

2 Organizowanie imprez turystycznych jest ściśle związane z działalnością ubezpieczeniową. Wyjazd turystyczny zorganizowany, stwarza dla uczestników wiele niebezpiecznych sytuacji, grożących uszczerbkiem na życiu, zdrowiu lub mieniu. Niektóre z niebezpieczeństw związane są z odmienną od codziennych przyzwyczajeń aktywnością np. uprawianie sportów ekstremalnych lub odwiedzanie trudno dostępnych miejsc. Umowa zawierana jest pomiędzy ubezpieczycielem a turystą.

3 Działalność ubezpieczeniowa
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku wprowadza ważne dla turystyki ubezpieczenia majątkowe takie jak: Ubezpieczenia wypadku u choroby. Ubezpieczenia pojazdów i przedmiotów w transporcie. Ubezpieczenie szkód spowodowanych przez żywioł np. huragan. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym wynikające z posiadania u używania pojazdów, wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. Ubezpieczenia kredytu. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie ochrony prawnej Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które podczas podróży popadły w trudności.

4 Najsolidniejsi ubezpieczyciele:
PZU SA WARTA SA HESTIA GERLING POLSKA SA COMPESNA

5 RODZAJE UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH
Wyróżniamy ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne i obligatoryjne. Ubezpieczenia obowiązkowe – w turystyce jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), np. posiadacze pojazdów mechanicznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

6 Ubezpieczenia dobrowolne - zawierane na podstawie swobodnej decyzji stron.
Obejmuje m.in.: Rzeczy osobistych i bagażu podróżnego Ubezpieczenia kosztów odstąpienia od umowy Ubezpieczenia pomocy prawnej Assistance Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

7 Ubezpieczenia obligatoryjne – wymuszone przez przepisy prawa
Ubezpieczenia obligatoryjne – wymuszone przez przepisy prawa. Są niezbędne do uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

8 Pakiety ubezpieczeniowe
Są to umowy łączące w sobie ofertę kilku ubezpieczeń za zryczałtowaną cenę. Zwykle są korzystniejsze cenowo i często łączą jedno z ubezpieczeń obowiązkowych lub obligatoryjnych z dodatkową ochroną.

9 Działalność biur podróży a pośrednictwo ubezpieczeniowe
Biura podróży z reguł występują jako agenci ubezpieczeniowi, oferują swoim klientom ubezpieczenia współpracujących towarzystw. Jeżeli prowadzenie działalności agencyjnej jest działalnością uzupełniającą zwalnia się pracowników biur podróży z obowiązku zdawania egzaminów.

10 Broker to przedsiębiorca niezależny od zakładu ubezpieczeń, reprezentuje interesy klientów.
Broker musi spełniać wymagania: Zatrudnić osoby które mieszkają na terenie Polski Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych Nie były karane Zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną dla brokerów

11 Broker powinien dawać rękojmie należytego prowadzenia działalności brokerskiej oraz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.


Pobierz ppt "Ubezpieczenia turystyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google