Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bądź świadomym konsumentem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bądź świadomym konsumentem."— Zapis prezentacji:

1 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bądź świadomym konsumentem - kampania dla konsumentów w wieku 60+ Listopad – grudzień 2011 r.

2 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. KONSTYTUCJA RP: Artykuł 76 Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

3 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. DEFINICJA KONSUMENTA Art. 22 1 ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCY/SPRZEDAWCY zredagowana na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego odnoszących się do przedsiębiorcy oraz umowy sprzedaży (art. 43 1 )

5 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 1.ustne – pisemne 2.umowa o zakup towaru, o dzieło będące rzeczą ruchomą, wykonanie usługi, zlecenie 3.w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość - w ciągu 10 dni od zakupu można odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy na odległość (należy powiadomić pisemnie sprzedawcę) RODZAJE UMÓW KONSUMENCKICH

6 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 1.Nie ma właściwości typowych dla towaru tego rodzaju 2.Ma wady 3.Nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

7 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 1.Do sprzedawcy, na piśmie 2.W ciągu 2 lat od wydania towaru żywność – w ciągu 3 dni od zakupu lub od otwarcia 3.W ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady JAK SKŁADAĆ REKLAMACJĘ?

8 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 1.W pierwszej kolejności: REKLAMACJA. CZEGO ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY? Nieodpłatnej naprawy Wymiany na nowy

9 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2.Jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe: Obniżenia ceny Zwrotu pieniędzy CZEGO ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY? 3.Jeśli wada jest ISTOTNA

10 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. GWARANCJA 1.Dobrowolna 2.Różne terminy 3.Różne warunki – prawa i obowiązki stron 4.Obowiązki i uprawnienia konsumenta są zapisane w dokumencie gwarancyjnym

11 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. NA CO SZCZEGÓLNIE UWAŻAĆ? 1.Oferty telefoniczne 2.Oferty składane przez akwizytorów 3.Informacje o wygranych 4.Pożyczki zero procent

12 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O CZYM SZCZEGÓLNIE PAMIĘTAĆ? 1.Przeczytać dokument przed podpisaniem 2.Sprawdzić czy firma istnieje 3.Nie podawać danych osobowych 4.Nie nosić PINu razem z kartą

13 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powiatowy / miejski rzecznik konsumentów – dane kontaktowe na stronie www.uokik.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej 800 007 707 www.uokik.gov.pl Organizacje konsumenckie KTO MOŻE POMÓC?

14 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Telekomunikacja i poczta – Centrum Informacji Konsumenckiej, Urząd Komunikacji Elektronicznej: www.uke.gov.pl www.uke.gov.pl Energetyka – Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii, Urząd Regulacji Energetyki: www.ure.gov.plwww.ure.gov.pl KTO MOŻE POMÓC?

15 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Lotnictwo cywilne – Komisja Praw Pasażerów, Urząd Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl www.ulc.gov.pl Usługi bankowe - Arbiter Bankowy KTO MOŻE POMÓC?

16 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ubezpieczenia - Rzecznik Ubezpieczonych Umowy transgraniczne – Europejskie Centrum Konsumenckie: www.konsument.gov.plwww.konsument.gov.pl Infolinia konsumencka – bezpłatne porady i informacje pod numerem telefonu 800 007 707 w dni powszednie 9.00-17.00 (połączenie bezpłatne) KTO MOŻE POMÓC?

17 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

18 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

19 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

20 www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Pobierz ppt "Www.f5.pl/Konsument60plus www.uokik.gov.pl www.konsumenci.org Projekt finansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bądź świadomym konsumentem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google