Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykresy funkcji jednej i dwóch zmiennych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykresy funkcji jednej i dwóch zmiennych"— Zapis prezentacji:

1 Wykresy funkcji jednej i dwóch zmiennych

2 Wykres funkcji jednej zmiennej
Wykres zmiennej y

3 Wykres funkcji jednej zmiennej
Wykres zmiennej y: Wykresem jest prosta równoległa do osi OX Nie przecina się z osią OX, nie ma miejsc zerowych Prosta może leżeć pod, nad lub na osi OX

4 Wykres funkcji jednej zmiennej

5 Wykres jednej zmiennej
Wykres zmiennej x: Wykresem jest prosta prostopadła do osi OX Wykres przecina się z osią OX, posiada 1 miejsce zerowe

6 Wykres równania jednej zmiennej

7 Wykres równania jednej zmiennej
Wykres opisany wzorem: f (x)= ax+b, gdzie: a – współczynnik kierunkowy b – wyraz wolny Wykres jest prostą, nachyloną do osi OX pod kątem alfa, który zależy od współczynnika kierunkowego a: Jeśli a jest dodatni –wykres rosnący Jeśli a jest ujemny – wykres malejący Wykres posiada jedno miejsce zerowe, obliczamy je: b/a Współczynnik a jest tangensem kąta nachylenia alfa

8 Wykres równania jednej zmiennej

9 Wykres równania jednej zmiennej
Wykres funkcji wymiernej

10 Wykres równania jednej zmiennej
Wykresem funkcji homologicznej jest hiperbola Wykres posiada asymptoty Wykres funkcji homologicznej jest szczególnym przypadkiem funkcji wymiernej

11 Wykres równania jednej zmiennej
Wykres funkcji homologicznej

12 Wykres równania jednej zmiennej
Sinusoida

13 Wykres równania dwóch zmiennych
Przestrzeń euklidesowa

14 Wykres równania dwóch zmiennych
Przestrzeń trójwymiarowa - potoczna nazwa przestrzeni euklidesowej o trzech wymiarach, lub równoważnej jej przestrzeni kartezjańskiej. Przymiotnik "trójwymiarowa" oznacza, że każdemu punktowi tej przestrzeni odpowiada trójka uporządkowana liczb rzeczywistych, zwanych współrzędnymi. Każdej trójce liczb rzeczywistych także odpowiada punkt tej przestrzeni. W szerszym znaczeniu przestrzeń trójwymiarowa to dowolna przestrzeń liniowa o trzech wymiarach.

15 Wykres równania dwóch zmiennych


Pobierz ppt "Wykresy funkcji jednej i dwóch zmiennych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google