Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa pracy klasowej - Funkcja liniowa Opracowała: Maria Różańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa pracy klasowej - Funkcja liniowa Opracowała: Maria Różańska."— Zapis prezentacji:

1

2 Poprawa pracy klasowej - Funkcja liniowa Opracowała: Maria Różańska

3 zadanie 1 Przeanalizuj wykres ciśnienia atmosferycznego. a)W jakich godzinach wartość ciśnienia wynosiła 983 hPa ? b) Jaką wartość miało ciśnienie o godz. 10 ? c) Jaką wartość miało ciśnienie dwie godz. później ? d) Jak zmieni się ciśnienie atmosferyczne w godzinach od 9 do 24 ? odp

4 a) w jakich godzinach wartość ciśnienia wynosiła 983 hPa ? 14

5 b) Jaką wartość miało ciśnienie o godz. 10 ? Odczytujemy ciśnienie 981,5

6 c) Jaką wartość miało ciśnienie dwie godz. później ? Dwie godziny później to 12 Odczytujemy wartość ciśnienia 982

7 d) Jak zmieni się ciśnienie atmosferyczne w godzinach od 9 do 24 ? ciśnienie wzrosło o 986-981= 5 hPa

8 Zadanie 2a. Czy przyporządkowanie jest funkcją ? a) Każdej rzece przyporządkowana jest jej nazwa. Odp.: TAK

9 Zadanie 2b. Czy przyporządkowanie jest funkcją ? b) 123123 4545 NIE abcabc 12341234 TAK

10 Zadanie 2c. Czy przyporządkowanie jest funkcją ? c) 1231 14916 1 2 3 1 4 9 NIE

11 Zadanie 2d. Czy przyporządkowanie jest funkcją ? d) 1 2 3 4 10 30 40 5 TAK {(1;10)(2:30)(3;40)(4;5}

12 Zadanie 2e. Czy przyporządkowanie jest funkcją ? e) 0... 2 NIE -2 2 x y

13 Zadanie 3a a) narysuj wykres funkcji y = -3x + 1 1 -2 1 y x

14 Zadanie 3b b) Podaj miejsce zerowe funkcji. y 1 x

15 Zadanie 3c c) Podaj punkty przecięcia wykresu z osiami x i y. 1 x ( 1/3;0)- punkt przecięcia z osią x (0;1) punkt przecięcia z osią y y

16 Zadanie 3d d) Podaj wartość tej funkcji dla argumentu 2. 2 1 -5 y x

17 Zadanie 3e e) Dla jakiego argumentu ta funkcja przyjmuje wartość 4? 1 10 -3 x y

18 Zadanie 4a a) określ jaka to funkcja y = -3x + 1 rosnąca, malejąca czy stała? 1 1 x y Funkcja jest malejąca, gdyż a<0 Współczynnik kierunkowy jest ujemny

19 Zadanie 4b b) sprawdź rachunkowo, czy punkt A(3;1) należy do wykresu tej funkcji ? y = -3x + 1 A(3;1) A x y 1=-3*3 + 1 1= -9 + 1 1= -8Zdanie fałszywe Punkt A nie należy do wykresu funkcji y=-3x+1

20 Zadanie 4c c) dla jakich argumentów funkcja ta przyjmuje wartości ujemne ? y < 0 -3x+1 < 0 -3x < -1 /:(-3) x > Wykres leży pod osią x y < 0

21 Zadanie 4d d) oblicz, dla jakich argumentów wartości funkcji są większe od 3. y >3 -3x+1 > 3 -3x > 3 - 1 x < y > 3 -3x > 2 /:(-3) y =3

22 Zadanie 4e e) napisz wzór funkcji, której wykres jest prostą przechodzącą przez dany punkt P(1;-4) i równoległą do wykresu funkcji y=-3x+1 y = -3x + b P(1;-4) P x y -4=-3*1+b -4 + 3=b b= - 1 y = -3x - 1

23 Zadanie 5 Rozwiąż metodą graficzną układ równań. 1 x=-2 1 y=x-2 Odczytujemy współrzędne punktu przecięcia prostych -4 (-2;-4)

24 * Zadanie 6 Sporządź wykres funkcji y = |x - 2 | - 4

25 Sporządź wykres funkcji y = |x - 2 | - 4 czyli 1 -2 y 2 x

26 Podaj a) miejsce zerowe funkcji 6 1 y x -2 x=-2,x=6

27 Podaj b) dla jakich argumentów funkcja rośnie, a dla jakich maleje. 1 y x -2 Funkcja maleje dla 2 x<2 Funkcja rośnie dla x>2

28 Podaj c) dla jakich argumentów wartości funkcji są dodatnie, a dla jakich ujemne Funkcja przyjmuje wartości: 6 y x -2 - dodatnie dla y>0 - ujemne dla y<0


Pobierz ppt "Poprawa pracy klasowej - Funkcja liniowa Opracowała: Maria Różańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google