Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

* 07/16/96 Woda Co to jest woda? Pytanie niby banalne, ale myślę, że trochę faktów nikomu nie zaszkodzi. Zapraszam do obejrzenia prezentacji. *

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "* 07/16/96 Woda Co to jest woda? Pytanie niby banalne, ale myślę, że trochę faktów nikomu nie zaszkodzi. Zapraszam do obejrzenia prezentacji. *"— Zapis prezentacji:

1 * 07/16/96 Woda Co to jest woda? Pytanie niby banalne, ale myślę, że trochę faktów nikomu nie zaszkodzi. Zapraszam do obejrzenia prezentacji. *

2 Chemicznie Woda to tlenek wodoru, związek chemiczny o wzorze H2O.
* 07/16/96 Chemicznie Woda to tlenek wodoru, związek chemiczny o wzorze H2O. Wystpuje w warunkach pokojowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określamy mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem. Potocznie często do każdego ze stanów skupienia odnosi się słowo woda. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. *

3 * 07/16/96 Wiele wód W przyrodzie istnieje wiele rodzajów wody, np. woda surowa (deszczówka, woda powierzchniowa, woda podskórna, woda gruntowa, woda głębinowa, woda źródlana, woda słona, woda słodka); woda użytkowa ( woda pitna, woda wodociągowa, woda destylowana, woda przemysłowa). *

4 * 07/16/96 Wodna powłoka Hydrosfera jest wodną powłoką Ziemi przenikającą atmosferę i skorupę ziemską. Obejmuje wody występujące w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i stałej. Hydrosferę stanowią: oceany, morza, jeziora, rzeki, bagna, pokrywa śnieżna, lodowce kontynentalne (lądolody), lodowce górskie, lód gruntowy (trwała marzłoć), wody podziemne oraz para wodna występująca w atmosferze (w troposferze) i skorupie ziemskiej. Hydrosfera pokrywa 70,8% powierzchni Ziemi w postaci wód otwartych i 2,5% powierzchni w postaci lodowców. Cechuje ją stałość zapasów wodnych (ok. 1,3 mld km3). Gromadzi ona głównie wody słone. Wody słodkie stanowią jedynie 2,5% objętości hydrosfery; najwięcej wód słodkich magazynują lodowce (69% wody słodkiej hydrosfery) i wody podziemne (30%). *

5 * 07/16/96 Fizycznie temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C = 273, K temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K punkt potrójny 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna). temperatura krytyczna: 647,096 K[2] (ok. 374 °C) ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa[2] ciepło właściwe: 4187 J/(kg·K) = 1 kcal/(kg·K) ciepło topnienia: 333,7 kJ/kg masa cząsteczkowa: 18,01524 Da względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C) barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w warstwach wielometrowych niebieska[3]) mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna) zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna) konduktywność, σ, lub rezystywność, ρ (dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 18 MΩm) twardość (woda chemicznie czysta: 0) twardość ogólna twardość węglanowa (przemijająca) twardość niewęglanowa (trwała) odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0) utlenialność wody *

6 * 07/16/96 Nie tylko na Ziemi NASA odkryła wodę na Marsie 31 lipca 2008 r. Obecność wody na Księżycu w głębi zacienionego krateru została wykazana podczas misji LCROSS 8 października 2009 r. Występowanie znaczących ilości wody na innych ciałach niebieskich nie zostało wykazane, chociaż istnieją pośrednie dowody jej występowania, np. na niektórych księżycach Jowisza. *

7 * 07/16/96 22 marca Światowy Dzień Wody – zapiszcie w Waszych kalendarzach – woda to coś dla nas bliskiego, a o bliskich trzeba pamiętać. *


Pobierz ppt "* 07/16/96 Woda Co to jest woda? Pytanie niby banalne, ale myślę, że trochę faktów nikomu nie zaszkodzi. Zapraszam do obejrzenia prezentacji. *"

Podobne prezentacje


Reklamy Google