Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIKANIE WYPADKÓW w pracowni chemicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIKANIE WYPADKÓW w pracowni chemicznej"— Zapis prezentacji:

1 UNIKANIE WYPADKÓW w pracowni chemicznej

2 Unikanie wypadków - spis treści
Organizacja pracowni szkolnej Wyposażenie Przechowywanie odczynników Postępowanie z odpadami chemicznymi Zasady wykonywania podstawowych operacji laboratoryjnych

3 Organizacja wzorcowej szkolnej pracowni chemicznej
Miejsce pracy uczniów (gaz, prąd, woda, stoły) Miejsce pracy nauczyciela (stół laboratoryjny z ekranem ochronnym do wykonywania pokazów, biurko) Zaplecze chemiczne

4 Podstawowe wyposażenie BHP
Sprzęt gaśniczy Prysznic, płuczka do oczu Zestaw do usuwania rozlanych/rozsypanych substancji chemicznych Apteczka

5 Przechowywanie odczynników
Bardzo toksyczne Rozpuszczalniki Ciała stałe (organiczne i nieorganiczne) Gazy (butle) Substancje niezgodne Każda substancja otrzymana w laboratorium (syntezowana, sporządzona w postaci roztworu itd.) powinna mieć etykietę zawierającą: nazwą związku, wzór strukturalny i sumaryczny, datę sporządzenia, nazwisko osoby, która związek otrzymała oraz informację o zagrożeniach.

6 Postępowanie z odpadami chemicznymi
Zbieranie odpadów – posegregowane, podpisane pojemniki Sposoby utylizacji odpadów

7 Niebezpieczne odpady Oznaczenia: napis „Odpady niebezpieczne”,
data zebrania, nazwisko osoby odpowiedzialnej, określenie rodzaju odpadu.

8 Stosunkowo niegroźne odpady
Tylko niektóre z odpadów chemicznych można usunąć bezpośrednio z odpadami komunalnymi (kosz na śmieci, kanalizacja) agaroza, żel silikonowy, tlenek żelaza (III), węglany, borany, chlorki - sodu, wapnia, magnezu i potasu, glukoza i tlenek tytanu (IV). Metody postępowania z innymi chemikaliami należy znaleźć w odpowiednich kartach charakterystyki .

9 Ciecze Klasyfikację odpadów ciekłych można ograniczyć do trzech kategorii: rozpuszczalniki organiczne, zobojętnione kwasy i zasady (pH 6-8), odpady zawierające metale ciężkie.

10 Rodzaje odpadów chemicznych i sposób oznakowania pojemników
O ciekłe, organiczne, bez fluorowców, F ciekłe, organiczne, zawierające fluorowce, S stałe, M rtęć, nieorganiczne sole rtęci, szkło zanieczyszczone rtęcią i odpady zawierające inne metale ciężkie, Inne inne niebezpieczne odpady, nie zakwalifikowane do powyższych grup.

11 Najczęstsze wypadki w laboratoriach chemicznych
zranienia skóry (skaleczenia uszkodzonym szkłem), oparzenia termiczne, małe pożary (np. zapłon rozpuszczalników organicznych), oparzenia chemiczne, rozsypanie lub rozlanie substancji chemicznych, lekkie zatrucia (np. w wyniku inhalacji par lub gazów), zranienia oka (chemiczne lub mechaniczne).

12 Zasady wykonywania podstawowych operacji laboratoryjnych
Posługiwanie się szkłem laboratoryjnym. Pomiar temperatury. Techniki ogrzewania. Przelewanie odczynników. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi. Rozpuszczanie, rozcieńczanie oraz przeprowadzania reakcji chemicznych. Badania organoleptyczne.


Pobierz ppt "UNIKANIE WYPADKÓW w pracowni chemicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google