Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lab 1 i 2 Przegląd funkcji. autor: Piotr Marczewski PRZYPOMNIENIE czyli do powinniśmy umieć Poruszanie si ę w Excelu Zmiana formatowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lab 1 i 2 Przegląd funkcji. autor: Piotr Marczewski PRZYPOMNIENIE czyli do powinniśmy umieć Poruszanie si ę w Excelu Zmiana formatowania."— Zapis prezentacji:

1 Lab 1 i 2 Przegląd funkcji

2 autor: Piotr Marczewski piotrmarczewski@tlen.pl PRZYPOMNIENIE czyli do powinniśmy umieć Poruszanie si ę w Excelu Zmiana formatowania Proste funkcje Matematyczne: Suma, iloczyn Statystyczne: Ś rednia, minimum, maksimum Proste wykresy

3 autor: Piotr Marczewski piotrmarczewski@tlen.pl Funkcje tekstowe DŁ Zwraca długo ść tekstu LEWY, PRAWY Zwracaj ą podan ą ilo ść liter odpowiednio od pocz ą tku lub od ko ń ca tekstu FRAGMENT.TEKSTU Funkcja pobieraj ą ca okre ś lon ą ilo ść liter ze ś rodka ci ą gu tekstowego

4 autor: Piotr Marczewski piotrmarczewski@tlen.pl Funkcje logiczne JEŻELI Jedna z najczęściej wykorzystywanych funkcji w Excelu. Jeśli chcemy rozdzielić zachowanie w komórce na 2 przypadki ORAZ i LUB Koniunkcja i alternatywa logiczna JEŻELI.BŁĄD – od wersji 2007 Ułatwia reakcję na błąd

5 autor: Piotr Marczewski piotrmarczewski@tlen.pl Funkcje daty Jak Excel widzi dat ę ? Data to liczba dni które upłyn ę ły od 1900-01-00 DATA Funckja która maj ą c podany dzie ń miesi ą c i rok produkuje dat ę Excelow ą DZIEŃ.TYG Jaki dzie ń tygodnia był w danej dacie + - Jaka data b ę dzie za ile ś dni/ była ile ś dni temu, ile dnie upłyn ę ło pomi ę dzy 2 datami

6 autor: Piotr Marczewski piotrmarczewski@tlen.pl Funckje wyszukiwania i adresu WYSZUKAJ.PIONOWO Przeszukuje zakres w poszukiwaniu elementu, zwraca odpowiadaj ą cy element. Np. wyszukanie nazwiska studenta znaj ą c jego nr indeksu WYSZUKAJ.POZIOMO Działa jak wyszukaj pionowo, z tym ż e przeszukuje pierwszy wiersz a nie kolumn ę WIERSZ W którym wierszu si ę znajdujemy

7 autor: Piotr Marczewski piotrmarczewski@tlen.pl Statystyczne i matematyczne LICZ.JEŻELI Liczy ile jest komórek spełniaj ą cych podane kryteria Np. ile jest osób starszych ni ż 15 lat SUMA.JEŻELI Szuka komórek spełniaj ą cych zadane kryteria i sumuje odpowiadaj ą ce im komórki Np. zsumujmy sprzeda ż we wskazanym dziale ŚREDNIA.JEŻELI (od 2007) Analogiczna do funckji suma.je ż eli Np. ś rednia wieku informatyków

8 autor: Piotr Marczewski piotrmarczewski@tlen.pl Definiowanie nazw Po co definiowa ć ? Jak definiowa ć ? Tworzenie nazw z zaznaczenia U ż ywanie nazw w funkcjach Usuwanie nazwy dla zakresu Gdzie jest pułapka?

9 autor: Piotr Marczewski piotrmarczewski@tlen.pl Formuły tablicowe Jak u ż ywa ć ? Zaznaczamy zakres gdzie ma powsta ć Wchodzimy w trym edycji funkcji Akceptujemy: CTRL+SHIFT+ENTER Przykłady funkcji tablicowych CZĘSTOŚĆ Podaje statystyk ę ile z komórek znajduje si ę w jakim przedziale Np. ile osób mamy w zadanych przedzialach wiekowych ILOCZYN.MACIERZY

10 autor: Piotr Marczewski piotrmarczewski@tlen.pl Formuły zagnieżdżone Zalety: Przy ś pieszenie działania Arkusza Zu ż ycie mniej miejsca Mniej komórek zale ż nych Wady: Trudniejsze do napisania Trudniejsze do poprawiania Podsumowuj ą c - Warto pisa ć


Pobierz ppt "Lab 1 i 2 Przegląd funkcji. autor: Piotr Marczewski PRZYPOMNIENIE czyli do powinniśmy umieć Poruszanie si ę w Excelu Zmiana formatowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google