Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Koloch Internet w pigułce Zajęcia wyrównawcze z informatyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Koloch Internet w pigułce Zajęcia wyrównawcze z informatyki."— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Koloch Internet w pigułce Zajęcia wyrównawcze z informatyki

2 Co to jest internet ? Internet globalna, międzynarodowa sieć,, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP. Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu, które oparte są na funkcjonowaniu telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze.

3 Czy internet i www to samo ? TAK NIE

4 Niestety to zła odpowiedź sprawdź właściwą odpowiedź sprawdź właściwą odpowiedź

5 Bardzo dobrze, to właściwa odpowiedź Internet i world wide web (www) nie są synonimami czyli to nie to samo. Internet to sieć komputerowa – wiele połączonych ze sobą komputerów. www jest jednym z dóbr dostępnych przy pomocy Internetu. Innymi bardzo popularnymi są poczta elektroniczna. WWW jest zbiorem dokumentów i innych zasobów połączonych hiperłączami i URL-ami.

6 Z historii internetu Historia Internetu zaczyna si ę 29 wrze ś nia 1969 roku, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), a wkrótce potem w trzech nast ę pnych uniwersytetach zainstalowano w ramach eksperymentu finansowanego przez ARPA (Advanced Research Project Agency), zajmuj ą c ą si ę koordynowaniem bada ń naukowych na potrzeby wojska, pierwsze w ę zły sieci ARPANET – bezpo ś redniego przodka dzisiejszego Internetu. Rys. Umiejscowienie terminali po pierwszych próbach informatycznej komórki ARPA

7 Eksperyment miał zbadać możliwość zbudowania sieci komputerowej bez wyróżnionego punktu centralnego, która mogłaby funkcjonować nawet pomimo uszkodzenia pewnej jej części.

8 Połączenie komputera z Internetem Przyłączenie komputera z Internetem możliwe jest przez wykorzystanie wielu technologii, które pozwalają urządzeniu komunikować się z pobliską bramką posiadającą stałe połączenie z innymi systemami w Internecie.

9

10 Typowe rozwi ą zania wykorzystuj ą linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizj ę kablow ą ) oraz bezprzewodowe (GPRS, ł ą cza satelitarne, Wi-Fi).

11 Aby pracowa ć w Internecie, komputer musi by ć w stanie komunikowa ć si ę z innymi systemami przez protokoły z rodziny TCP/IP, oraz posiada ć oprogramowanie klienckie które pozwala na praktyczne wykorzystanie usług oferowanych przez innych u ż ytkowników.

12 KONIEC dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Grzegorz Koloch Internet w pigułce Zajęcia wyrównawcze z informatyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google