Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011 Polskie klastry i polityka klastrowa Prezentacja powstała w ramach przedsięwzięcia PARP pn.: Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011 Polskie klastry i polityka klastrowa Prezentacja powstała w ramach przedsięwzięcia PARP pn.: Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie."— Zapis prezentacji:

1 2011 Polskie klastry i polityka klastrowa Prezentacja powstała w ramach przedsięwzięcia PARP pn.: Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3. Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W okresie 2011 – 2012 realizuje działanie na rzecz promocji klastrów i klasteringu pn.: POLSKIE KLASTRY I POLITYKA KLASTROWA 2 główne komponenty: Działanie 1: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce Działanie 2: Wsparcie instytucji kształtujących politykę klastrową Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1.3, projektu systemowego Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji.

3 GRUPA DOCELOWA Działanie skierowane jest do: Koordynatorów i animatorów klastrów Podmiotów funkcjonujących w klastrach Podmiotów współpracujących z klastrami Przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej Wszystkich zainteresowanych rozwojem klastrów w Polsce

4 CELE Główny cel przedsięwzięcia Polskie klastry i polityka klastrowa : Wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz poprzez podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej.

5 Wzrost świadomości roli klastrów i znaczenia gospodarki opartej na klastrach wśród grupy docelowej Poszerzenie wiedzy o istniejących klastrach w Polsce i ich osiągnięciach Poszerzenie wiedzy o klastrach na świecie Podniesienie umiejętności i poszerzenie praktycznej wiedzy koordynatorów/animatorów i podmiotów działających w klastrach, Wzmocnienie roli animatorów klastrów / koordynatorów klastrów Wzrost świadomości podmiotów funkcjonujących w klastrach i zmiana postaw wobec zagadnień współpracy ponadregionalnej, internacjonalizacji oraz B+R+I Zwiększenie zaangażowania partnerów centralnych i regionalnych w dialog dotyczący polityki klastrowej Zwiększenie wykorzystania doświadczeń i dobrych praktyk krajowych i zagranicznych w projektowaniu działań wspierających klastry. CELE SZCZEGÓŁOWE

6 GŁÓWNE DZIAŁANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Działanie 1: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce 16 konferencji promujących klastry i ich osiągnięcia 16 wystaw produktów towarzyszących konferencjom w regionach 16 katalogów promujących klastry w regionach Katalog zbiorczy promujący polskie klastry 6 ponadregionalnych paneli dyskusyjnych, raport końcowy 11 publikacji drukowanych 10 artykułów sponsorowanych, materiały informacyjne Działanie 2: Wsparcie instytucji kształtujących politykę klastrową 6 spotkań grupy roboczej ds. polityki klastrowej Raport grupy roboczej ds. polityki klastrowej

7 KONFERENCJE PROMUJĄCE KLASTRY I ICH OSIĄGNIĘCIA

8 Cele działania: Budowanie pozytywnego wizerunku polskich klastrów Poszerzenie wiedzy o stanie klastrów i ich osiągnięciach Rozpowszechnienie dobrych praktyk (w szczególności dotyczących zwiększania innowacyjności i konkurencyjności) Znalezienie partnerów i nawiązanie współpracy z innymi klastrami w Polsce i za granicą (w tym również współpracy badawczej i technologicznej) Zainteresowanie inwestorów Rezultaty: 2011 rok - 9 konferencji wraz z wystawami klastrów oraz wydanymi katalogami Poszerzenie wiedzy na temat klastrów

9 KONFERENCJE PROMUJĄCE KLASTRY I ICH OSIĄGNIĘCIA Dotychczas odbyło się 9 konferencji połączonych z wystawami w województwach: śląskim pomorskim podlaskim kujawsko – pomorskim wielkopolskim małopolskim lubuskim lubelskim dolnośląskim

10 WYSTAWY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJOM W REGIONACH

11 Cele działania: Promocja klastrów oraz pokazanie ich potencjału Prezentacja osiągnięć klastrów, w tym w szczególności osiągnięć technologicznych Nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami Kreowanie pozytywnego wizerunku polskich klastrów w kraju i za granicą Rezultaty: Prezentacja co najmniej 80 klastrów, w tym 40 w roku 2011

12 KATALOGI PROMUJĄCE KLASTRY W REGIONACH Cele działania: Przedstawienie klastrów działających w regionach Przedstawienie ofert handlowych klastrów oraz ofert współpracy, w tym w szczególności w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji (B+R+I) dystrybucja katalogów w trakcie konferencji i wystaw w regionach oraz przy okazji innych imprez dotyczących klastrów zarówno w kraju jak i za granicą Rezultaty: Druk i dystrybucja łącznie 16 tys. katalogów w wersji polsko-angielskiej (nakład 1000 szt. każdy) - 8 tys. katalogów w 2011 r., Katalogi dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Portalu Innowacji: http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95492.asp

13 KATALOGI PROMUJĄCE KLASTRY W REGIONACH + woj. lubelskie + woj. dolnośląskie

14 KATALOG ZBIORCZY PROMUJĄCY POLSKIE KLASTRY Cel działania: Prezentacja klastrów działających w Polsce i ich ofert Rezultaty: Druk katalogu w 5 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i rosyjskiej Dystrybucja katalogu: polskie misje handlowe za granicą (ok. 100 adresatów) centralne, regionalne i zagraniczne instytucje w Polsce (np. PAIiIZ, MG, MRR, ARP, ambasady, misje handlowe, izby handlowe) wybrane imprezy krajowe i zagraniczne związane z tematyką klastrów Prezentacja co najmniej 80 klastrów

15 PONADREGIONALNE PANELE DYSKUSYJNE

16 Cele działania: Popularyzacja specjalistycznej wiedzy eksperckiej Identyfikacja konkretnych problemów zgłoszonych przez koordynatorów oraz wypracowanie praktycznych rozwiązań Dyskusja postulatów, oczekiwań i sugestii sformułowanych na konferencjach w regionach i zidentyfikowanych w ramach prac grupy roboczej Rezultaty: Wypracowanie rozwiązań omawianych problemów przy udziale ekspertów i uczestników klastrów, w ramach cyklu 6 paneli (4 w 2011 r.) Raport w formie publikacji zawierający specjalistyczną wiedzę oraz konkretne propozycje rozwiązań Dotychczas miały miejsce 4 panele dyskusyjne w: Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi.

17 11 PUBLIKACJI TEMATYCZNYCH Cel działania: Rozpowszechnienie w formie publikacji praktycznej wiedzy z zakresu działania klastrów Rezultaty: 4 publikacje w formie praktycznych poradników na tematy związane z rozwojem klastrów i ich funkcjonowaniem – 2 publikacje w 2011 r., 4 tłumaczenia gotowych pozycji o tematyce związanej z klastrami zawierające m.in. opisy dobrych praktyk z innych krajów – 2 pozycje w 2011 r., Uaktualnienie i druk 3 istniejących publikacji PARP – wszystkie w 2011 r.: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji.

18 GRUPA ROBOCZA DS. POLITYKI KLASTROWEJ

19 Cel działania: Wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej do 2020 roku, na podstawie wniosków i rekomendacji wynikających z obecnie realizowanej polityki z uwzględnieniem doświadczeń i dobrych praktyk zagranicznych oraz zaleceń Komisji Europejskiej Skład grupy: 18 osób reprezentujących m.in. : MG, MRR, MNiSW, PARP, PAIiIZ, Konwent Marszałków, NCBiR, ZDS przy Prezesie Rady Ministrów, PKPP, BCC, KIG, Związek Województw, ZMP, Pracodawcy RP oraz koordynatorów klastrów. Planowane rezultaty: 6 spotkań Grupy roboczej – 3 spotkania w 2011 r. (Spotkania odbywają się w Warszawie. Dotychczas miały miejsce 2 spotkania : 10 czerwca 2011r., 21 września 2011r., 12 grudnia 2011) Raport: Zalecenia i wnioski dotyczące kierunków polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku (przed drukiem konsultacje społeczne, m.in. za pośrednictwem Portalu Innowacji)

20 GRUPA ROBOCZA DS. POLITYKI KLASTROWEJ

21 PROMOCJA DZIAŁANIA Promocja wiedzy nt. klastrów na Portalu Innowacji - depesze, wywiady, reportaże na PI Zapraszamy do odwiedzenia strony Portalu Innowacji : http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95353.asp Osoba do kontaktu: Grażyna Buczyńska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP grazyna_buczynska@parp.gov.pl tel.: (22) 432-83-07

22 2011 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83 Tel. + 48 (22) 432 80 80; Fax + 48 (22) 432 86 20 Infolinia: + 48 (22) 432 89 91/92/93 www.parp.gov.pl www.pi.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2011 Polskie klastry i polityka klastrowa Prezentacja powstała w ramach przedsięwzięcia PARP pn.: Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google