Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 18 czerwca 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 18 czerwca 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 18 czerwca 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

2 Budowa lokalnej grupy działania Biuro LGD Obsługa wniosków Organ decyzyjny LGD min. 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy Zarząd LGD administracja Sektor publiczny Sektor gospodarczy Sektor społeczny Lokalna społeczność wiejska

3 Wysokość środków przewidzianych na realizację projektów w ramach LSR Liczba mieszkańców x 148 zł Wdrażanie LSR liczba mieszkańców x 116 zł Wdrażanie projektów współpracy liczba mieszkańców x 3 zł Funkcjonowanie LGD liczba mieszkańców x 29 zł

4 Dane wg. GUS na dzień 31 grudnia 2006 r. Liczba ludności województwa łódzkiego na dzień 31.XII.2006 r. – 2 570 350 Liczba ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa łódzkiego, która kwalifikuje się do działań Osi 4 Leader – 1 046 470 Liczba ludności zamieszkującej obszar objęty oddziaływaniem LGD w województwie łódzkim - 710 631 STATYSTYKA

5 64% - powierzchnia województwa łódzkiego objęta działaniami osi 4 Leader 68% - ludność wiejska województwa łódzkiego objęta działaniami osi 4 Leader 104 – liczba gmin objętych osią IV Leader

6 Nabór lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) 17 listopad 2008 r. – 15 styczeń 2009 r. 9 stycznia 2009 r.– 1 wniosek 13 stycznia 2009 r. – 2 wnioski 15 stycznia 2009 r. – 17 wniosków Wnioski złożyło 20 lokalnych grup działania

7 Wynik weryfikacji wniosków o wybór LGD do realizacji LSR 1/2 Lp.Nazwa LGD Liczba uzyskanych punktów razemw ramach oceny LGDw ramach oceny LSR 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko19897101 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Sieradzkiej E-ski1949896 3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga1919596 4. Fundacja Rozwoju Gmin Prym18810088 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Drzewiczką"1869294 6. Lokalna Grupa Działania Dolina rzeki Grabi"1829587 7. Lokalna Grupa Działania Gniazdo18090 7. Stowarzyszenie Dolina Pilicy"1809684 7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tradycja, Kultura, Rozwój1808991 10. Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty1758986 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM1757897 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńska1748886 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM"1728884 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Podkowa1727894 15. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Wartą a Nerem1627290 15. Stowarzyszenie Między Prosną a Wartą – Lokalna Grupa Działania1628379 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki1618972 18. Lokalna Grupa Działania Poddębice i Zadzim - Kraina bez barier1536984 19. Stowarzyszenie Twórczej Edukacji i Rozwoju Ster1527280 20. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Centrum1457966

8 Wynik weryfikacji wniosków o wybór LGD do realizacji LSR 2/2

9 Lp.Nazwa lokalnej grupy działania Liczba ludnościRazem Oś 4 1.Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"82 32012 183 360,00 zł 2.Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Centrum76 08711 260 876,00 zł 3.Stowarzyszenie "Dolina Pilicy"49 4617 320 228,00 zł 4.Stowarzyszenie Między Prosną a Wartą – Lokalna Grupa Działania45 6846 760 431,00 zł 5.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga41 3616 121 428,00 zł 6."Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko"38 9205 760 160,00 zł 7.Fundacja Rozwoju Gmin Prym35 2095 210 932,00 zł 8.Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty35 0625 172 320,00 zł 9.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM34 9055 157 800,00 zł 10.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki35 0615 155 136,00 zł 11.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńska32 3884 793 424,00 zł 12.Lokalna Grupa Działania Gniazdo30 9434 579 564,00 zł 13.Stowarzyszenie Twórczej Edukacji i Rozwoju Ster26 7493 958 218,15 zł 14.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Sieradzkiej E-ski24 7003 655 600,00 zł 15.Lokalna Grupa Działania Kraina bez barier21 3363 157 728,00 zł 16.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM"17 6262 608 648,00 zł 17.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tradycja, Kultura, Rozwój17 1532 538 644,00 zł 18.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Podkowa16 1252 386 500,00 zł 19.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Wartą a Nerem11 5301 688 088,00 zł 20.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką"11 2691 667 812,00 zł suma683 889101 136 897,15 zł

10 Nazwa lokalnej grupy działania Środki finansowe na wdrażanie LSR Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowa- nie lokalnej grupy działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsię- biorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Lokalna Grupa Działania Gniazdo360 000,00 zł 1 060 000,00 zł1 809 388,00 zł92 829,00 zł897 347,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Sieradzkiej E-ski286 520,00 zł 2 005 640,00 zł286 520,00 zł74 100,00 zł716 300,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tradycja, Kultura, Rozwój300 000,00 zł200 000,00 zł1 200 000,00 zł289 748,00 zł51 459,00 zł497 437,00 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga958 512,00 zł959 574,00 zł2 400 000,00 zł479 790,00 zł124 083,00 zł1 199 469,00 zł Stowarzyszenie Między Prosną a Wartą – Lokalna Grupa Działania531 699,00 zł957 176,00 zł2 322 995,00 zł1 486 673,00 zł137 052,00 zł1 324 836,00 zł Stowarzyszenie "Dolina Pilicy"573 747,60 zł 1 721 242,80 zł2 868 738,00 zł148 383,00 zł1 434 369,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM404 260,00 zł 2 829 820,00 zł404 260,00 zł104 550,00 zł1 010 650,00 zł Stowarzyszenie Twórczej Edukacji i Rozwoju Ster310 288,40 zł 2 167 307,20 zł315 000,00 zł80 247,00 zł775 087,15 zł Fundacja Rozwoju Gmin Prym450 000,00 zł460 000,00 zł1 875 000,00 zł1 299 244,00 zł105 627,00 zł1 021 061,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Wartą a Nerem140 000,00 zł 350 000,00 zł693 096,00 zł34 218,00 zł330 774,00 zł Lokalna Grupa Działania Kraina bez barier247 498,00 zł371 247,00 zł1 113 739,00 zł742 492,00 zł64 008,00 zł618 744,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńska375 800,00 zł 2 625 000,00 zł380 408,00 zł97 164,00 zł939 252,00 zł Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty409 950,00 zł1 620 000,00 zł1 500 000,00 zł537 184,00 zł105 186,00 zł1 000 000,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM"210 000,00 zł 1 419 616,00 zł205 000,00 zł52 878,00 zł511 154,00 zł Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"1 432 368,00 zł 2 864 736,00 zł3 819 648,00 zł246 960,00 zł2 387 280,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki405 000,00 zł 2 350 000,00 zł880 512,00 zł104 496,00 zł1 010 128,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Centrum883 000,00 zł 6 177 092,00 zł883 000,00 zł228 261,00 zł2 206 523,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Podkowa190 200,00 zł 1 200 000,00 zł290 100,00 zł48 375,00 zł467 625,00 zł "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko"600 000,00 zł 1 000 000,00 zł2 314 720,00 zł116 760,00 zł1 128 680,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką"150 000,00 zł 857 204,00 zł150 000,00 zł33 807,00 zł326 801,00 zł suma9 218 843,00 zł10 889181,00 zł39 039 392,00 zł20 135 521,00 zł2 050 443,00 zł19 803 517,15 zł

11 Udział poszczególnych działań w budżetach lokalnych grup działania na realizację lokalnych strategii rozwoju cz. 1/2

12 Udział poszczególnych działań w budżetach lokalnych grup działania na realizację lokalnych strategii rozwoju cz. 2/2

13 Wiodące kierunki w lokalnych strategiach rozwoju lokalnych grup działania 1.Rozwój turystyki i rekreacji poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo- krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego obszarów objętych oddziaływaniem lokalnych strategii rozwoju; 2.Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich; 3.Ochrona różnorodności biologicznej i wspieranie inicjatyw proekologicznych 4.Rozwój przedsiębiorczości, konkurencyjności oraz potencjału rolno- spożywczego obszarów wiejskich w oparciu o wiedzę, tradycję oraz nowoczesne technologie i innowacyjność; 5.Aktywizacja mieszkańców i budowanie kapitału społecznego obszarów wiejskich; 6.Promocja oraz kultywowanie tradycji, rzemiosła i produktów regionalnych; 7.Zrównoważony rozwój obszarów należących do lokalnych grup działania.

14 Urząd Marszałkowski w Łodzi 90-051 Łódź Al. Piłsudskiego 8 www.prow.lodzkie.pl Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania tel: (42) 663-31-76; 663-31-55; wdrazanie@lodzkie.plwdrazanie@lodzkie.pl, alekandra.luczak@lodzkie.pl, magdalena.gawdzik@lodzkie.pl, marta.marciniak@lodzkie.pl, t.witaszczyk@lodzkie.pl e-mail: wdrazanie@lodzkie.pl, alekandra.luczak@lodzkie.pl, magdalena.gawdzik@lodzkie.pl, marta.marciniak@lodzkie.pl, t.witaszczyk@lodzkie.pl alekandra.luczak@lodzkie.pl magdalena.gawdzik@lodzkie.plmarta.marciniak@lodzkie.pl t.witaszczyk@lodzkie.plwdrazanie@lodzkie.pl alekandra.luczak@lodzkie.pl magdalena.gawdzik@lodzkie.plmarta.marciniak@lodzkie.pl t.witaszczyk@lodzkie.pl pokój 211 (budynek przy al. Piłsudskiego 12)

15 Dziękujemy za uwagę Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 18 czerwca 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google