Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 18 czerwca 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 18 czerwca 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 18 czerwca 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

2 Budowa lokalnej grupy działania Biuro LGD Obsługa wniosków Organ decyzyjny LGD min. 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy Zarząd LGD administracja Sektor publiczny Sektor gospodarczy Sektor społeczny Lokalna społeczność wiejska

3 Wysokość środków przewidzianych na realizację projektów w ramach LSR Liczba mieszkańców x 148 zł Wdrażanie LSR liczba mieszkańców x 116 zł Wdrażanie projektów współpracy liczba mieszkańców x 3 zł Funkcjonowanie LGD liczba mieszkańców x 29 zł

4 Dane wg. GUS na dzień 31 grudnia 2006 r. Liczba ludności województwa łódzkiego na dzień 31.XII.2006 r. – Liczba ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa łódzkiego, która kwalifikuje się do działań Osi 4 Leader – Liczba ludności zamieszkującej obszar objęty oddziaływaniem LGD w województwie łódzkim STATYSTYKA

5 64% - powierzchnia województwa łódzkiego objęta działaniami osi 4 Leader 68% - ludność wiejska województwa łódzkiego objęta działaniami osi 4 Leader 104 – liczba gmin objętych osią IV Leader

6 Nabór lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) 17 listopad 2008 r. – 15 styczeń 2009 r. 9 stycznia 2009 r.– 1 wniosek 13 stycznia 2009 r. – 2 wnioski 15 stycznia 2009 r. – 17 wniosków Wnioski złożyło 20 lokalnych grup działania

7 Wynik weryfikacji wniosków o wybór LGD do realizacji LSR 1/2 Lp.Nazwa LGD Liczba uzyskanych punktów razemw ramach oceny LGDw ramach oceny LSR 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Sieradzkiej E-ski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga Fundacja Rozwoju Gmin Prym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Drzewiczką" Lokalna Grupa Działania Dolina rzeki Grabi" Lokalna Grupa Działania Gniazdo Stowarzyszenie Dolina Pilicy" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tradycja, Kultura, Rozwój Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Podkowa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Wartą a Nerem Stowarzyszenie Między Prosną a Wartą – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki Lokalna Grupa Działania Poddębice i Zadzim - Kraina bez barier Stowarzyszenie Twórczej Edukacji i Rozwoju Ster Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Centrum

8 Wynik weryfikacji wniosków o wybór LGD do realizacji LSR 2/2

9 Lp.Nazwa lokalnej grupy działania Liczba ludnościRazem Oś 4 1.Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi" ,00 zł 2.Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Centrum ,00 zł 3.Stowarzyszenie "Dolina Pilicy" ,00 zł 4.Stowarzyszenie Między Prosną a Wartą – Lokalna Grupa Działania ,00 zł 5.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga ,00 zł 6."Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko" ,00 zł 7.Fundacja Rozwoju Gmin Prym ,00 zł 8.Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty ,00 zł 9.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM ,00 zł 10.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki ,00 zł 11.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńska ,00 zł 12.Lokalna Grupa Działania Gniazdo ,00 zł 13.Stowarzyszenie Twórczej Edukacji i Rozwoju Ster ,15 zł 14.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Sieradzkiej E-ski ,00 zł 15.Lokalna Grupa Działania Kraina bez barier ,00 zł 16.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM" ,00 zł 17.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tradycja, Kultura, Rozwój ,00 zł 18.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Podkowa ,00 zł 19.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Wartą a Nerem ,00 zł 20.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką" ,00 zł suma ,15 zł

10 Nazwa lokalnej grupy działania Środki finansowe na wdrażanie LSR Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowa- nie lokalnej grupy działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsię- biorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Lokalna Grupa Działania Gniazdo ,00 zł ,00 zł ,00 zł92 829,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Sieradzkiej E-ski ,00 zł ,00 zł ,00 zł74 100,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tradycja, Kultura, Rozwój ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł51 459,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Między Prosną a Wartą – Lokalna Grupa Działania ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie "Dolina Pilicy" ,60 zł ,80 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Twórczej Edukacji i Rozwoju Ster ,40 zł ,20 zł ,00 zł80 247,00 zł ,15 zł Fundacja Rozwoju Gmin Prym ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Wartą a Nerem ,00 zł ,00 zł ,00 zł34 218,00 zł ,00 zł Lokalna Grupa Działania Kraina bez barier ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł64 008,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńska ,00 zł ,00 zł ,00 zł97 164,00 zł ,00 zł Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM" ,00 zł ,00 zł ,00 zł52 878,00 zł ,00 zł Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi" ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Centrum ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Podkowa ,00 zł ,00 zł ,00 zł48 375,00 zł ,00 zł "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko" ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką" ,00 zł ,00 zł ,00 zł33 807,00 zł ,00 zł suma ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,15 zł

11 Udział poszczególnych działań w budżetach lokalnych grup działania na realizację lokalnych strategii rozwoju cz. 1/2

12 Udział poszczególnych działań w budżetach lokalnych grup działania na realizację lokalnych strategii rozwoju cz. 2/2

13 Wiodące kierunki w lokalnych strategiach rozwoju lokalnych grup działania 1.Rozwój turystyki i rekreacji poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo- krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego obszarów objętych oddziaływaniem lokalnych strategii rozwoju; 2.Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich; 3.Ochrona różnorodności biologicznej i wspieranie inicjatyw proekologicznych 4.Rozwój przedsiębiorczości, konkurencyjności oraz potencjału rolno- spożywczego obszarów wiejskich w oparciu o wiedzę, tradycję oraz nowoczesne technologie i innowacyjność; 5.Aktywizacja mieszkańców i budowanie kapitału społecznego obszarów wiejskich; 6.Promocja oraz kultywowanie tradycji, rzemiosła i produktów regionalnych; 7.Zrównoważony rozwój obszarów należących do lokalnych grup działania.

14 Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź Al. Piłsudskiego 8 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania tel: (42) ; ; pokój 211 (budynek przy al. Piłsudskiego 12)

15 Dziękujemy za uwagę Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 18 czerwca 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google