Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STARACHOWICE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STARACHOWICE."— Zapis prezentacji:

1 STARACHOWICE

2 Realizatorzy Projektu:
Krzysztof Korona Ukończył psychologię na UAM w Poznaniu. Posiada 29 letni staż zawodowy jako psycholog kliniczny, seksuolog i psychoterapeuta. Jest absolwentem podyplomowego szkolenia z psychoterapii odbytego na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada nadane przez dwa towarzystwa naukowe najwyższe kwalifikacje superwizora. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. na Podyplomowym Studium Seksuologii Społecznej UAM w Poznaniu. Od 1986 prowadzi pierwszą w Polsce „Prywatną Korespondencyjną Poradnię Psychoseksuologiczną”, z której pomocy skorzystało kilka tysięcy respondentów. Od wielu lat współpracuje z mediami. Jest twórcą pierwszej na świecie telewizji edukacyjnej dla lekarzy TVN med, autorem licznych publikacji popularnonaukowych w gazetach ogólnopolskich. Prowadził cotygodniowe audycje w „Radio Kielce” i " Radio TAK", popularyzujące wiedzę psychologiczną. Jest pierwszym w Polsce konsultantem programów „reality show”, doradcą i szkoleniowcem.

3 Ryszard Nosowicz Wieloletni nauczyciel fizyki starachowickich szkół. Obecnie Prezes ARR w Starachowicach. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie prawa administracyjnego i samorządowego, zarządzania jakością, doradztwa zawodowego, zarządzania projektami społecznymi. Posiada uprawnienia trenera doradcy i konsultanta z zakresu biznesu.

4 FARR założona w 1992r. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych nakierowanych na podnoszenie kwalifikacji osób pracujących, a także na pomoc osobom bezrobotnym w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

5 Obecnie Fundacja odgrywa ważną rolę wśród instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem i rozwijaniem przedsiębiorczości w mieście i regionie.

6 Jako partner realizowaliśmy szereg projektów skierowanych do przedsiębiorców oraz pracowników z terenu województwa świętokrzyskiego Poza tym realizowaliśmy wiele szkoleń na zlecenie instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego m.in. dla Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach – szkolenie nauczycieli w zakresie programu Comenius.

7 Z myślą o młodych obywatelach naszego miasta FARR stworzyła program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym utrudniające dostęp do usług edukacyjnych.

8 Poradnictwo psychologiczne
PROJEKT 9.1.2 Poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Starachowice

9 Potrzeba realizacji Projektu
Z udostępnionych na stronie UM Starachowice danych o badaniach przeprowadzonych w 2006r na terenie naszego miasta wynika, że 90,3% badanych gimnazjalistów i 97,4% uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma z a sobą próby picia alkoholu. Przeprowadzone badania wskazują, że w Starachowicach wśród latków picie alkoholu stało się normą.

10 Porównanie badań młodzieży Starachowic z wynikami badań ogólnopolskich z 1995r., 1999r. i 2003r. wskazuje na wyższe rozpowszechnienie częstego picia alkoholu w naszym mieście i podobnie jak w całym kraju ma tendencję wzrostową. Szczególnie niepokojący jest fakt, że większość badanych uczniów ma za sobą doświadczenie upicia się ( 56,3% gimnazjalistów i 72,3% uczniów starszych ).

11 Cel Projektu 1. Celem głównym przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie zagrożeniom wśród uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych związanych z : Uzależnieniami, Patologiami społecznymi, Przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,

12 2. Podjęcie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wśród młodzieży.
3. Wsparcie pedagogów i psychologów szkolnych pracujących w placówkach oświatowych w zakresie doradztwa i opieki psychologicznej i psychoterapii. 4. Poradnictwo i doradztwo zawodowe. Cel niniejszego projektu jest zgodny z celem PO KL, ponieważ przyczynia się do podniesienia ogólnego wykształcenia społeczeństwa.

13 Grupy docelowe Projektu
Grupą docelowa Projektu są uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich, którzy czują potrzebę uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciu. Planowane jest objęcie działaniami Projektu 630 uczniów z terenu całego miasta. Uczniowie przystępujący do Projektu będą zobowiązani wspólnie z rodzicami lub opiekunami prawnymi wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa przez co wyrażą zgodę na aktywny udział w projekcie.

14 Program działań Projektu:
Program Projektu składa się z czterech części: 1. Prelekcje w szkołach skierowane do uczniów i pedagogów realizowane przez osobę kompetentną w dziedzinie psychologii i poradnictwa terapeutycznego. 2. Warsztaty czterogodzinne – praca w grupach piętnastoosobowych w których mogą także ucze stniczyć pedagodzy i rodzice uczniów. Te spotkania mają za zadanie wyposażyć młodzież

15 w odpowiednie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji szkolnych, rodzinnych i wynikających z kontaktów rówieśniczych. Uczniowie będą postawieni przed autentycznymi problemami swoich rówieśników i przy pomocy prowadzącego sami będą próbowali rozwiązywać poszczególne sytuacje. W ten sposób nabędą wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych bez popadania we frustrację i załamanie.

16 Zajęciom tym będą się mogli także przyglądać pedagodzy i rodzice, aby i oni mogli posiąść wysokospecjalistyczną wiedzę psychologiczną. Ponadto nauczyciele uczestniczący w tych zajęciach otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział i podniesienie kompetencji. 3. Doradztwo On – Line. Uczestnicy Projektu będą mogli także anonimowo skierować pytanie do specjalisty – psychologa, drogą elektroniczną na specjalnie utworzoną pocztę.

17 4. Doradztwo zawodowe, będzie realizowane w ramach dwugodzinnych spotkań grupowych w siedzibie Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Będą one miały na celu planowanie przyszłej kariery zawodowej uczestników. Uczniowie dowiedzą się o obecnych trendach na rynku pracy, ofercie szkół i uczelni, wymaganiach do pracy w poszczególnych zawodach.


Pobierz ppt "STARACHOWICE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google