Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Varel Bailey, Anita, Iowa, USA Jill Euken, Lewis, Iowa, USA Biotechnologia to przyszłość ludzkości : Żywność, pasze, paliwo i farmaceutyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Varel Bailey, Anita, Iowa, USA Jill Euken, Lewis, Iowa, USA Biotechnologia to przyszłość ludzkości : Żywność, pasze, paliwo i farmaceutyki."— Zapis prezentacji:

1 Varel Bailey, Anita, Iowa, USA Jill Euken, Lewis, Iowa, USA Biotechnologia to przyszłość ludzkości : Żywność, pasze, paliwo i farmaceutyki

2 1200 akrów kukurydzy, soi, lucerny; bydło, trzoda chlewna, owce;

3 2500 akrów kukurydzy, soi, lucerny; bydła opasowe, chów bydła mięsnego Specjalistyczna produkcja przemysłowa/biotechnologiczna Uniwersytet Stanowy Iowa

4 Badania Edukacja Działania o szerokim zasięgu Uniwersytet Stanowy Iowa: Wyższa szkoła rolnicza uzyskująca wsparcie stanowe (ang. Land Grant Institution)

5

6 Większe plony Wyższa jakość produktów Większa spójność plonów Brak ryzyka związanego z terminowością stosowaniem środków chemicznych Mniej wypraw na pola Powody, dla których stosuję GMO:

7 Większe nakłady producentów nasion na rzecz poprawy potencjału genetycznego Możliwość uzyskiwania zróżnicowanych produktów dostosowanych do konkretnych zastosowań końcowych Znaczny wzrost wydajności gospodarstwa w dalszej perspektywie Zdrowe środowisko Powody, dla których stosuję GMO (ciąg dalszy)

8 Potrójna hybryda, do której wprowadzono wszystkie trzy cechy genetyczne Hybryda niemodyfikowana, poddana działaniu środka owadobójczego Wyższa wydajność potrójnej hybrydy podczas suszy w NE

9 tendencja na przestrzeni 25 lat tendencja na przestrzeni 15 lat tendencja na przestrzeni 10 lat Źródło: NCGA, listopad 2006 r. Produkcja kukurydzy w przyszłości Plony kukurydzy w przeszłości oraz tendencje w zakresie tej uprawy w Stanach Zjednoczonych

10 Dalszy wzrost plonów kukurydzy - ogromne postępy na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat Rzeczywisty wzrost poziomu hodowli w kontekście praktyk uprawy Źródło: marzec Crop Science. Ref# 46:

11 Wpływ na ubezpieczenie plonów Dystrybucja kukurydzy z potrójną modyfikacją wiąże się z mniejszym ryzykiem niższych zbiorów Obszar po lewej stronie krzywej gwarancji plonów mierzy prawdopodobieństwo uzyskania plonów poniżej tego poziomu. Powierzchnia obszaru krzywej rozkładu potrójnej hybrydy (kolor brązowy) jest mniejsza od powierzchni objętej dystrybucją odmiany niemodyfikowanej (kolor pomarańczowy) po lewej stronie linii gwarancji zbiorów. Krzywa rozkładu potrójnej hybrydy (kolor brązowy) oznacza niższą stawkę ubezpieczenia na wypadek uzyskania plonów poniżej gwarantowanego poziomu. Źródło: Agri Analytics gęstość prawdopodobieństwa Gwarancja plonów Kukurydza niemodyfikowana Kukurydza z potrójną modyfikacją Zbiory (bu/akr)

12 Tworzenie koncepcji BYE Kukurydza z potrójną modyfikacją charakteryzuje się wyższymi średnimi plonami i niższym ryzykiem ich utraty GMO z potrójną modyfikacją daje lepsze wyniki niż odmiany niemodyfikowane, zwłaszcza w warunkach stresu. Metody statystyczne i symulacyjne umożliwiają oszacowanie rozkładu plonów potrójnej hybrydy. W przypadku producentów prowadzących uprawę kukurydzy potrójnie modyfikowanej, krzywa rozkładu plonów przechodzi z koloru pomarańczowego do brązowego. Źródło: Agri Analytics Gęstość prawdopodobieństwa Plony (bu/akr) Kukurydza niemodyfikowana Kukurydza z potrójną modyfikacją

13 Oferta sektora w zakresie soi* Stały rozwój osiągnięć w dziedzinie biotechnologii niemal w każdym roku Agronomia Jakość/Żywność Kwas stearodonowy Mątwik sojowy Choroba Odporność na glifosat & izoksazol (Bayer)* * Szacowany kanał dystrybucyjny osiągnięć biotechnologii w dziedzinie soi opracowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie plantatorów soi, listopad 2007 Przetwórstwo: Soja wysoko-oleista (Monsanto) Odporność na herbicydy: 2,4-D (Dow) oraz herbicydy zawierające kwas aryloksyfenoksy propionowy Plon Pasza: soja wysokobiałkowa (Monsanto; Du Pont) Wysoka zawartość β-konglicyniny GAT/Glifosat-ALS (Pioneer) Duża zawartość oleju (Du Pont) Niska zawartość kwasu linolenowego (Syngenta) Niska zawartość kwasów nasyconych (Monsanto) Odporność na dikambę (Monsanto) Rdza Z zawartością przeciwciał: (przeciwko E. coli 0157:H) Zmodyfikowana globulina 7S białka FF (DuPont) Wysoka zawartość starynianów (Monsanto; Du Pont) Niska zawartość fitynianu (DuPont) Wysokie właściwości oleiste, wysoka zwartość stearynianów (DuPont) Odmiana Liberty Link (Bayer)

14 w bu (buszel) Lata Kukurydza Pszenica Porównanie plonów kukurydzy i pszenicy

15 Wyższy koszt nasion Specyfika zdarzeń Wymóg 20% obszaru bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie w celu ograniczenia rozwoju odporności Ukierunkowanie określonej produkcji na konkretne rynki Rygorystyczny system śledzenia procesu produkcji Warunki upraw GMO

16 Nasiona fasoli 50# Nie-GMOGMO Pioneer$32$40 Stine$21$32 Nasiona kukurydzy 80K Nie-GMOGMO Pioneer$ 165 Bt-corn borer (CB) $185 Roundup Ready (RR) $185 CB + RR $209 Root worm (RW)+CB+RR $209 CB+RW+RR+Liberty Link (LL) $225 Koszt nasion GMO

17 Specyfika osiągnięć

18 Oznakowania nasion kukurydzy w Bailey Farms w 2008 r.

19 Opcje rozmieszczenia obszaru bezpieczeństwa Pole kukurydzy BtObszar bezpieczeństwa wolny od BtSoja

20 Ministerstwo Rolnictwa Odpowiada za przepisy dotyczące upraw roślin i hodowli zwierząt genetycznie modyfikowanych Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) Odpowiada za bezpieczeństwo artykułów żywnościowych Agencja Ochrony Środowiska Odpowiada za bezpieczeństwo środowiska Nadzór rządowy nad uprawami GMO w Stanach Zjednoczonych

21 Antena GPS System naprowadzania Monitor do obserwacji plonów i naprowadzania Wydruk informacji na temat obszaru obsianego Wydruk informacji o plonach Strona internetowa Know before you grow [Dowiedz się, zanim rozpoczniesz uprawę] GMO: jedno narzędzie intensywnego gospodarowania

22 Technologie GPS umożliwiają dokładne śledzenie i monitorowanie upraw GMO

23 Zasiewy kukurydzy – odmiany 2007

24 Zbiór kukurydzy 2005 Rolnik: Varel Bailey Gospodarstwo: Bailey Farms Pole: W 80 Rok: 2005 Działanie: Zbiór ziarna Uprawa/Produkt: KUKURYDZA Operacja: Zbiór -1 Powierzchnia: 72,46 akrów Średnie plony: 156,80 bu/akr Średnia wilgotność: 13,36% Szacunkowa ilość (masa sucha) (bu/akr) Szacunkowa ilość (masa sucha) (bu/akr) Powierzchnia (w akrach)

25 Obecna zdolność produkcyjna = 169 zakładów; 9,2 mld galonów/rok Zdolność produkcyjna zakładów w trakcie budowy lub rozbudowy: 5,7 mld galonów/rok 71 nowych zakładów produkcji etanolu i inwestycji w zakresie rozbudowy w trakcie realizacji (niektóre inwestycje zostały zawieszone) Sektor produkcji etanolu w USA W sezonie 2006/2007 do produkcji paliwa etanolowego zużyto 2,117 mld bu kukurydzy. Szacuje się, że w roku gospodarczym 2007/2008 do produkcji tego paliwa zużyte zostaną 3 mld bu kukurydzy.2008/2009 marketing year. Źródło: CARD Rozbudowa/Nowa budowa Zakłady prowadzące produkcję

26 Typowa amerykańska instalacja pierwszej generacji do produkcji etanolu (z ziarna) CO 2 Enzymy biorące udział w hydrolizie skrobi Fermentator wyparka Ziarno Mielenie Destylacja Etanol Woda Skrobia Cukier Podestylacyjny susz kukurydziany i substancje rozpuszczalne (ang. Dried Distillers Grains and Solubles - DDGS) Podestylacyjny susz kukurydziany i substancje rozpuszczalne (ang. Dried Distillers Grains and Solubles - DDGS)

27 Zużycie kukurydzy (w mln bu) 97/9899/0001/0203/0405/0607/08 Pasza5,4825,6655,8645,7956,1556,150 Etanol ,1681,6033,000 Inne*1,3241,3471,3401,3701,3781,360 Eksport1,5041,9371,9051,9002,1342,500 Ogółem8,7919,5159,81510,23311,27013,010 * M.in. składniki żywności, produkty przemysłowe, produkty higieniczne, itp. Źródło: CARD Dane statystyczne wykorzystania kukurydzy w Stanach Zjednoczonych

28 Plon Jakość Wyższa wydajność podczas przetwarzania Wyższa wydajność (tj. enzymy w skrobi) Więcej produktów Kukurydza GMO Herculex XTRA Typowa kukurydza zaatakowana Western Bean Cutworm (Loxagrotis albicosta Smith) Dlaczego uprawy GMO mają znaczenie dla sektorów biopaliw i hodowli zwierząt

29 W mld galonów Związany z biomasą Ogółem Związany z uprawą kukurydzy Źródło: U.S. DOE Postanowienia ustawy energetycznej z 2007 r. 36 mld galonów etanolu do 2022 r. 21 mld galonów musi pochodzić z celulozy

30 Osiągnięcie poziomu 6 mld galonów paliwa etanolowego z ziarna rocznie (z zastosowaniem technologii znanej od tysiącleci) zajęło 30 lat. Nowe postanowienia dotyczące biopaliw wymagają, aby produkcja zaawansowanych biopaliw osiągnęła poziom 21 mld galonów rocznie w ciągu 15 lat (przy czym obecnie brak jest odpowiednich roślin nadających pod uprawy komercyjne). 30 lat 15 lat 6 mld galonów 21 mld galonów Stajemy przed ogromnym wyzwaniem

31 Amerykańskie normy dotyczące paliw odnawialnych w 2007 r. Konwencjonalny etanol (otrzymywany z ziarna) Biopaliwa celulozowe Źródło: Stowarzyszenie paliw odnawialnych (Renewable Fuels Association ) Biodiesel Inne zaawansowane biopaliwa W mld galonów

32 Technologie GMO umożliwiają projketowanie Upraw dla kątem produktów przemysłowych Uprawy bogate w celulozę, np. proso rózgowe oraz miskant, mogłyby dostarczać dużych ilości surowców dla potrzeb biorafinerii Dzięki modyfikacjom genetycznym rośliny mogą zawierać mniejszą ilość ligniny (której mikroorganizmy nie są w stanie metabolizować) Modyfikacje genetyczne mogą również zapobiegać kwitnieniu, a tym samym wyeliminować zjawisko niekontrolowanego przenoszenia pyłków

33 Nutrient Recycling Between Production and Processing Systems Zespoły specjalistów: zintegrowane podejście do badań Zakłady przetwórcze Biomasa w postaci włóknistej Obróbka wstępna Przygotowanie Zgazowanie Hydroliza enzymatyc zna Fermentacja cukru Gęstwa Etanol Popiół bogaty w K, P Amoniak Odzysk amoniaku Synteza Fischera- Tropscha, Wytworzenie energii elektrycznej Fermentacja A. Pometto Wstępna obróbka biomasy R. Raman Odzysk składników odżywczych R. C. Brown Rolnictwo wieloletnie K. J. Moore Agroekologia M. Liebman Integracja systemów R. Anex Odwodnienie

34 Uprawa kukurydzy w celu pozyskania lipazy dla potrzeb Meristemu

35


Pobierz ppt "Varel Bailey, Anita, Iowa, USA Jill Euken, Lewis, Iowa, USA Biotechnologia to przyszłość ludzkości : Żywność, pasze, paliwo i farmaceutyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google