Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

31.10.12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "31.10.12."— Zapis prezentacji:

1

2 MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA KADRAMI
MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA KADRAMI wdrażanie inicjatyw organizacyjnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

3 ZMIANY I NOWE WYZWANIA ORGANIZACYJNE
ZMIANY I NOWE WYZWANIA ORGANIZACYJNE SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU W NOWEJ SIEDZIBIE OD IV KWARTAŁU (OGROMNE MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCE Z ADAPTACJI NOWEJ LOKALIZACJI - NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA I PEŁNE WYPOSAŻENIE ICT) INICJATYWY Z ZAKRESU MODERNIZACJI ORGANIZACJI PRACY: UTWORZENIE NOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (BIURO OBSŁUGI INTERESANTA, CZYTELNIA AKT, PUNKT WYDAWANIA ODPISÓW, BIURO PODAWCZE ELEKTRONICZNE, BIURO PODAWCZE OGÓLNE I ARCHIWUM ZAKŁADOWE) WSTĘPNE INICJATYWY KADROWE: ZESPOŁOWA AKTYWNOŚĆ I ZESPOŁOWA ŚWIADOMOŚĆ KIEROWNICTWA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE PROJEKTY KADROWE

4 PILOTAŻ NOWOCZESNYCH METOD ZARZĄDZANIA SĄDAMI
PILOTAŻ NOWOCZESNYCH METOD ZARZĄDZANIA SĄDAMI PODJĘCIE INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH HR BUDOWANIE, ROZWIJANIE I UTRZYMYWANIE KOMPETENTNEGO ZESPOŁU PRACOWNIKÓW, KTÓRZY POTRAFIĄ, CHCĄ I MOGĄ PROFESJONALNIE REALIZOWAĆ ZAŁOŻONE CELE W PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU PRACY

5 MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ INICJATYWY SZKOLENIOWE
MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ INICJATYWY SZKOLENIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WSTĘPNY PROJEKT MODERNIZACJI 11 SĄDÓW (SZKOLENIA, SPOTKANIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ) OPRACOWANIE „ZBIORU DOBRYCH PRAKTYK” ZASADNICZY PROJEKT MODERNIZACJI 30 SĄDÓW PILOTAŻ WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH METOD ZARZĄDZANIA SĄDAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „EDUKACJA W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA CZASEM I KOSZTAMI POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH - CASE MANAGEMENT WEWNĘTRZNE INICJATYWY SZKOLENIOWE: WDRAŻANIE WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH -EWALUACJA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

6 AKTYWNOŚĆ SZKOLENIOWA
AKTYWNOŚĆ SZKOLENIOWA

7 MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ MODERNIZACJA ORGANIZACJI PRACY MODERNIZACJA PROCESÓW ZARZĄDZANIA KADRAMI MODERNIZACJA „SAMOZARZĄDZANIA”

8 BUDOWANIE KULTURY ORGANIZACJI
MODERNIZACJA ORGANIZACJI PRACY; WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZENE PROJEKTY KADROWE; POMIAR I ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ; OCENA PRACOWNICZA; PROJEKT WSPARCIA ORZECZNICTWA; PROJEKT WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA ADMINISTRACJI SĄDOWEJ Z ORZEKAJĄCYMI; INICJATYWY ROZWOJU KADR; STUDIA PODYPLOMOWE „MODERNIZACJA ADMINISTRACJI SĄDOWEJ”; PROJEKT ZARZĄDZANIA ZAANGAŻOWANIEM – WSPARCIE ORZECZNICTWA; ZARZĄDZANIE WYNIKAMI; ZARZĄDZANIE TALENTAMI; BUDOWANIE KULTURY ORGANIZACJI

9

10 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ = ZARZĄDZANIE LUDŹMI
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ = ZARZĄDZANIE LUDŹMI KSZTAŁTOWANIE PRZEKONAŃ I POSTAW UMOŻLIWIAJĄCYCH OPTYMALIZACJĘ PROCESÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I PROFESJONALIZACJĘ AKTYWNOŚCI JEDNOSTEK UPODMIOTOWIENIE PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI (WSPÓŁPRACUJĄCYCH I WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W PROCESIE PRACY) POTENCJAŁ PRACOWNIKÓW JAKO ŹRÓDŁO KREOWANIA WARTOŚCI

11 MODEL TRANSAKCYJNY A MODEL TRANSFORMACYJNY
MODEL TRANSAKCYJNY A MODEL TRANSFORMACYJNY WPROWADZENIE ZASAD WYNAGRADZANIA ODPOWIADAJĄCYCH ZAKRESOWI ZADAŃ WERYFIKACJA POZIOMU STAŁYCH I STOSOWANIE ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ

12 POMIAR I ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ
POMIAR I ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ METODA POMIARU EFEKTYWNOŚCI: SPRECYZOWANIE ZADAŃ FAKTYCZNIE WYKONYWANYCH W DANEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ Z USTALENIEM TRUDNOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI ZADAŃ OKREŚLENIE CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW Z ODNIESIENIEM DO POTRZEB JEDNOSTKI USTALENIE W SYSTEMIE PUNKTOWYM EFEKTYWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SĄDOWEJ

13 WDROŻENIE I REALIZACJA PROJEKTU
WDROŻENIE I REALIZACJA PROJEKTU BIEŻĄCA ANALIZA DANYCH I KONIECZNOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE ZMIANY ZAKRESÓW CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW Z ODNIESIENIEM DO POZIOMU WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH I STOSOWANIA BODŹCÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH (WYNAGRODZENIE DODATKOWE) ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW I USPRAWNIENIE PROCESÓW ROZWOJU KOMPETENCJI W RAMACH ROTACJI WYKONYWANYCH ZADAŃ ISTOTNA POPRAWA SPRAWNOŚCI WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH CZYNNOŚCI ORZECZNICZYCH

14 WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE UZUPEŁNIANE WSKAŹNIKAMI ILOŚCIOWYMI
WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE UZUPEŁNIANE WSKAŹNIKAMI ILOŚCIOWYMI A PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKA DO PRACY OPARTEJ NA WIEDZY NAJWIĘKSZE WYZWANIE ZARZĄDZAJĄCYCH W XXI WIEKU: WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKA WIEDZY Aby podnieść wydajność pracownika fizycznego, wystarczy pokazać mu, jak ma wykonywać poszczególne zadania, podczas gdy wzrost wydajności pracownika wiedzy wymaga zmiany fundamentalnych postaw

15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA W PROCESIE PRACY, SAMODZIELNE KIEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ, ZNACZNY ZAKRES AUTONOMII INNOWACYJNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE W ZAKRESIE WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW DZIAŁANIA ROZWIJAJĄCE WSPÓŁZALEŻNOŚĆ POPRZEZ: WSPÓLNE CELE, WZAJEMNY SZACUNEK, WSPÓLNE KORZYŚCI, WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

16 WSPARCIE ORZECZNICTWA
WSPARCIE ORZECZNICTWA KONCEPCJA WYKONYWANIA W SYSTEMACH ELEKTRONICZNYCH CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH MAJĄCYCH BEZPOŚREDNI WPŁYW NA SPRAWNOŚĆ I JAKOŚĆ CZYNNOŚCI ORZECZNICZYCH

17 WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE ADMINISTRACJI SĄDOWEJ Z ORZEKAJĄCYMI
WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE ADMINISTRACJI SĄDOWEJ Z ORZEKAJĄCYMI NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY ZESPOŁOWEJ W RAMACH WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH HRM PRACA ZESPOŁOWA TO ZDOLNOŚĆ WSPÓLNEGO DĄŻENIA DO REALIZACJI TEJ SAMEJ WIZJI, TO UMIEJĘTNOŚĆ UKIERUNKOWANIA INDYWIDUALNYCH DOKONAŃ NA RZECZ CELÓW ORGANIZACJI, TO PALIWO, UMOŻLIWIAJĄCE ZWYKŁYM LUDZIOM OSIĄGNIĘCIE NIEZWYKŁYCH WYNIKÓW

18 ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UNIWERSALIZOWANIE PRACOWNIKÓW USTAWICZNY ROZWÓJ KOMPETENCJI INFORMOWANIE, KSZTAŁCENIE, DOSKONALENIE NIEUSTANNY ROZWÓJ POTENCJAŁU PRACOWNICZEGO ELASTYCZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO – FLEXICURITY

19 Everyone has talent. People have equal value but not equal giftedness.
Some have a multitude of talents and other fewer, but all of us have something we can do well. What is essential is that you place employees in a position where they can maximize their talent.

20 NAS INSPIRUJE CZŁOWIEK POZWÓL, ŻE MY ZAINSPIRUJEMY CIEBIE DO DZIAŁANIA
pytania ??? NAS INSPIRUJE CZŁOWIEK POZWÓL, ŻE MY ZAINSPIRUJEMY CIEBIE DO DZIAŁANIA Dziękujemy Sylwia Trochimowicz Tomasz Kałużny


Pobierz ppt "31.10.12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google