Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZarządzaniePROCESAMI Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZarządzaniePROCESAMI Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow."— Zapis prezentacji:

1 ZarządzaniePROCESAMI Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

2 agenda: dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow 1.Cele organizacyjne, funkcje, zadania 2.Analiza i modelowanie procesów pracy 3.Procesy i procedury wg norm ISO 4.Systemy workflow 5.Projektowanie procesów biznesowych wg ISO – praca projektowa 6.Projektowanie procesów biznesowych wg ARIS – prezentacja

3 1.Cele organizacyjne, funkcje, zadania

4 Cele organizacyjne, funkcje, zadania dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Cele wyznaczone dla systemu jakim jest przedsiębiorstwo, determinują nie tylko jego przeznaczenie (sens istnienia), ale także wewnętrzny podział pracy, zhierarchizowanie i przebieg procesów.

5 Cele organizacyjne, funkcje, zadania dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Hierarchiczne ustalenie wszystkich celów przedsiębiorstwa (zależność przyczynowo-skutkowa) umożliwia określenie kluczowych funkcji i zadań, które trzeba podjąć, aby cele zostały osiągnięte. cele zostały osiągnięte.

6 Cele organizacyjne, funkcje, zadania dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Cele i funkcje w literaturze przedmiotu są często stosowane zamiennie. Jednakże możemy wyróżnić trzy poziomy analizy i modelowania funkcji: 1)Cel(e) organizacyjne – poziom rzędu zerowego (Po), 2)Funkcje umożliwiające realizację celów organizacyjnych - cele uzupełniające (1 - go rzędu), 3)Zadania w ramach poszczególnych funkcji - cele uzupełniające (2-go rzędu).

7 Cele organizacyjne, funkcje, zadania dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Cele, funkcje i zadania możemy przedstawić za pomocą: 1)Klasyfikatora celów, 2)Tzw. drzewa celów

8 Klasyfikator celów wydawnictwa uczelnianego XYZ. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Cel główny - rzędu zerowego (Po): Publikacja prac naukowo-dydaktycznych; Cele uzupełniające (1-go rzędu): 1. Zapewnienie prawidłowej pracy w obszarze pozyskiwania autorów oraz nabywanie praw do tytułów 2. Ekonomiczne i jakościowe prowadzenie prac redakcyjnych (aspekt wykonawczy) 3. Prowadzenie sprzedaży publikacji naukowo-dydaktycznych dla zapewnienia zbytu na publikowane prace 4. Zapewnienie efektywnej administracji i finansowania publikacji Cele uzupełniające (2-go rzędu): 1. Zapewnienie prawidłowej pracy w obszarze pozyskiwania autorów oraz nabywanie praw do tytułów 1.1. Opracowywanie profilu wydawnictwa i strategii działań w obszarze poszukiwań autorów i pozyskiwania tytułów

9 Drzewo celów dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Cel główny - rzędu zerowego (Po): Publikacja prac naukowo- dydaktycznych Cele uzupełniające (1-go rzędu): 1. Zapewnienie prawidłowej pracy w obszarze pozyskiwania autorów oraz nabywanie praw do tytułów 2. Ekonomiczne i jakościowe prowadzenie prac redakcyjnych (aspekt wykonawczy) 3. Prowadzenie sprzedaży publikacji naukowo-dydaktycznych dla zapewnienia zbytu na publikowane prace 4. Zapewnienie efektywnej administracji i finansowania publikacji. Cele uzupełniające (2-go rzędu): 1.1. Opracowywanie profilu wydawnictwa i strategii działań w obszarze poszukiwań autorów i pozyskiwania tytułów 1.2. Prowadzenie, przygotowywanie i podpisywanie umów autorskich 1.3. Prowadzenie ewidencji i analizy baz danych autorów; Zadania

10 2. Analiza i modelowanie procesów pracy

11 Definicja procesu: dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow PROCES - zbiór wcześniej zdefiniowanych, powiązanych ze sobą działań, które służą osiągnięciu założonego celu.

12 Klasyfikacja procesów biznesowych: dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Wartość gospodarcza Powtarzalność wysoka niska wysoka Współpracy - dokumentacja techniczna - wdrożenie oprogramowania Ad Hoc - potwierdzenia, inspekcje - informacje nieformalne Produkcyjne - kalkulacje - reklamacje Administracyjne - delegacje służbowe - potwierdzenia zakupów S. Kłos, W. Woźniak, Modelowanie procesów biznesowych, w: R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Konferencja naukowa – Zakopane 2002, WNT, Warszawa 2002.

13 Ocena znaczenia procesów: dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Znaczenie procesu dla klienta Znaczenie procesu dla firmy wysokie niskie wysokie Literatura: Skalik (red.) Sposób załatwiania reklamacji Obsługa posprzedażnaUsługa u klientaNaprawy gwarancyjneDyscyplina wśród pracowników SprzedażRozwój nowych produktów Badania klientówZakupyInformowanie interesariuszy Budżetowanie

14 Analiza i modelowanie procesów dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Analiza i projektowanie procesów pracy ma na celu uzyskanie optymalnej efektywności realizowanych zadań przez daną organizację. W ujęciu idealnym przekształcenia występujące w poszczególnych działaniach (etapach procesu) powinny tworzyć wartość dodaną, co spowoduje, że to co stanowi efekt procesu będzie bardziej użyteczne i efektywne.

15 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Modelowanie (udoskonalanie, usprawnianie) procesu ma na celu: 1)personalizacje procesu - przypisanie konkretnego procesu konkretnej osobie - aspekt odpowiedzialności, 2)określenie potrzeb kierowniczych - dla skomplikowanych projektów, wymagających współpracy kilku osób potrzebny jest koordynator prac, 3)lokalizacje decyzji - analiza decyzyjna, 4)koordynacje działań - podział i koordynacja poszczególnych prac, zadań, 5)wielowariantowość - opracowanie różnych wariantów realizacji tego samego zadania, 6)uproszczenie kontroli - analiza systemu kontroli - kontrola w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie Analiza i modelowanie procesów

16 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Wstępnie analizując określone procesy należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 1)Co ma dać ten proces? 2)Co powoduje, że odbiorca jest zadowolony bądź nie z efektów procesu? 3)Jaki jest koszt procesu? 4)Jakie istnieją rozwiązania alternatywne? Analiza i modelowanie procesów

17 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Dalszą analizę przeprowadzamy w perspektywie: 1)zasadności istnienia poszczególnych działań, 2)uczestnictwa w procesie poszczególnych osób lub komórek organizacyjnych, 3)poziomu jakości, czasu trwania procesu, 4)koordynacji niezbędnych dla procesu działań, które muszą być realizowane równolegle, 5)umiejscowienia decyzji, kontroli dotyczących poszczególnych elementów procesu. Analiza i modelowanie procesów

18 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Diagnozę i modelowanie procesów pracy przeprowadzamy w następujący sposób: 1)wyznaczenia głównych procesów występujących w badanej organizacji; 2)określenie subprocesów składających się na proces główny; 3)wskazanie na kluczowe procesy z punktu widzenia realizacji celu głównego, lub też pary celów steakholders (np. klient/właściciel) – np. poprzez analizę wartości użytkowej celu, metodę porównywania parami; 4)opracowanie graficzne kluczowych procesów, tzw. wizualizacja procesu; 5)przeprowadzenie analizy (diagnozy) i w konsekwencji modelowania kluczowych procesów pracy badanego systemu. Analiza i modelowanie procesów

19 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Przykład.... Analiza i modelowanie procesów

20 Modelowanie procesów w SAP R/3 – transakcja SB09

21

22 Funkcji (Function), zdarzeń (Event), operatorów logicznych: XOR (operator wyłączenia) AND (operator iloczynu logicznego) OR (operator sumy logicznej). Diagramy są budowane za pomocą następujących symboli:

23 3. Procesy i procedury wg norm ISO

24 4. Systemy workflow

25 Wolfgang Runge, SAP Czarny scenariusz...

26 Web-based Workflow

27 workflow.png Academic metadata workflow

28 Web-based Workflow

29 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow WORKFLOW jest rodzajem przepływu dokumentów, informacji lub zadań pomiędzy uczestnikami. WORKFLOW jest rodzajem przepływu dokumentów, informacji lub zadań pomiędzy uczestnikami. WORKFLOW - system zarządzania organizacją pracy. WORKFLOW - system zarządzania organizacją pracy. WORKFLOW automatyzuje procesy, w których zarówno dokumenty, jak i informacje oraz zadania są przekazywane od jednego wykonawcy do następnego w ściśle określony przez logikę procesu sposób, według porządku zapisanego w definicji procesu. WORKFLOW automatyzuje procesy, w których zarówno dokumenty, jak i informacje oraz zadania są przekazywane od jednego wykonawcy do następnego w ściśle określony przez logikę procesu sposób, według porządku zapisanego w definicji procesu. Systemy workflow Źródło:http://www.erison.com.pl/workflow

30 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. Automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. Automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której informacja jakiegokolwiek typu jest przekazywana od właściwego uczestnika, w odpowiednim czasie, według inteligentnych zasad biznesowych, które zezwalają komputerom na wykonywanie większości pracy, podczas gdy wkład pracy ludzkiej ograniczałby się jedynie do ingerowania w końcową fazę każdego z procesów Automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której informacja jakiegokolwiek typu jest przekazywana od właściwego uczestnika, w odpowiednim czasie, według inteligentnych zasad biznesowych, które zezwalają komputerom na wykonywanie większości pracy, podczas gdy wkład pracy ludzkiej ograniczałby się jedynie do ingerowania w końcową fazę każdego z procesów Systemy workflow Źródło:http://www.erison.com.pl/workflow

31 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Narzędzie WORKFLOW jest używane do stworzenia skomputeryzowanej definicji procesu biznesowego. Narzędzie WORKFLOW jest używane do stworzenia skomputeryzowanej definicji procesu biznesowego. Programy komputerowe będące w stanie całkowicie lub częściowo wspomagać działanie jednostek pracy w celu osiągnięcia obiektywności w wykonywaniu operacji WORKFLOW. Programy komputerowe będące w stanie całkowicie lub częściowo wspomagać działanie jednostek pracy w celu osiągnięcia obiektywności w wykonywaniu operacji WORKFLOW. WORKFLOW jest złożony z pewnej liczby dyskretnych działań lub zadań w celu wykonania ich ręcznie lub automatycznie, poprzez użycie i skorzystanie z zasobów IT lub aplikacji. WORKFLOW jest złożony z pewnej liczby dyskretnych działań lub zadań w celu wykonania ich ręcznie lub automatycznie, poprzez użycie i skorzystanie z zasobów IT lub aplikacji. Systemy workflow Źródło:http://www.erison.com.pl/workflow

32 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow WORKFLOW: AKTYWNY PRZEPŁYW ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI: w odpowiednim czasie, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej formie, w odpowiedniej formie, w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej ilości, do odpowiednich ludzi / w odpowiednie miejsce, do odpowiednich ludzi / w odpowiednie miejsce, po odpowiednich kosztach. po odpowiednich kosztach. Systemy workflow ©2003 The Information Management Group. All rights reserved. Proprietary and co

33 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow A gdzie warto stosować Workflow? Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z przepływem: Danych Danych Informacji Informacji Dokumentów Dokumentów w ramach rozwiązań SAP i na zewnątrz (uruchamiając inne procesy zewnętrzne) Systemy workflow ©2003 The Information Management Group. All rights reserved. Proprietary and co

34 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Wspomaganie procesu zakupów (MM) Wspomaganie procesu zakupów (MM) Skanowanie i zatwierdzanie faktur (FI/MM) Skanowanie i zatwierdzanie faktur (FI/MM) Tworzenie nowych kont (FI) Tworzenie nowych kont (FI) Tworzenie elementów PSP (PS) Tworzenie elementów PSP (PS) Zwalnianie / zatrudnianie pracownika (HR) Zwalnianie / zatrudnianie pracownika (HR) Kontrola limitów kredytowych (SD) Kontrola limitów kredytowych (SD) Zakładanie danych podstawowych (MM, SD) Zakładanie danych podstawowych (MM, SD) Workflow w Polkomtel S. A. - wybrane przykłady scenariuszy SAP Workflow ©2003 The Information Management Group. All rights reserved. Proprietary and co

35 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Obsługa programów oceny pracowniczej (MSS, ESS), Obsługa programów oceny pracowniczej (MSS, ESS), Obsługa zatwierdzania arkuszy czasu pracy (MSS, ESS), Obsługa zatwierdzania arkuszy czasu pracy (MSS, ESS), Obsługa zmian danych HR np. centrum kosztowe (SAP HR), Obsługa zmian danych HR np. centrum kosztowe (SAP HR), Rozwój scenariuszy skanowania roll out organizacyjny, Rozwój scenariuszy skanowania roll out organizacyjny, Obsługa podróży służbowych (SAP TRV), Obsługa podróży służbowych (SAP TRV), Rejestracja i obsługa korespondencji przychodzącej (CRM), Rejestracja i obsługa korespondencji przychodzącej (CRM), Powiadamianie o zbliżających się terminach spotkań, działań itp. (CRM), Powiadamianie o zbliżających się terminach spotkań, działań itp. (CRM), Akceptacja kampanii marketingowych (CRM), Akceptacja kampanii marketingowych (CRM), Workflow w Polkomtel S. A. - przyszłość ©2003 The Information Management Group. All rights reserved. Proprietary and co

36 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Udoskonalenie wydajności systemu. Udoskonalenie wydajności systemu. Redukcji kosztów laboratoryjnych i operacyjnych. Redukcji kosztów laboratoryjnych i operacyjnych. Unowocześnienie usług dla klientów. Unowocześnienie usług dla klientów. Wzrostu sprzedaży. Wzrostu sprzedaży. Redukcji strat i powtórzeń w procesie produkcyjnym. Redukcji strat i powtórzeń w procesie produkcyjnym. Przyśpieszenie dostępu do szybko zmieniających się informacji. Przyśpieszenie dostępu do szybko zmieniających się informacji. Minimalizacji nakładu na szkolenie pracowników oraz infrastrukturę IT. Minimalizacji nakładu na szkolenie pracowników oraz infrastrukturę IT. Korzyści z automatyzacji procesów produkcyjnych: Źródło:http://www.erison.com.pl/workflow

37 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Zmniejszenie kosztów przetwarzania dokumentów: pracownicy są bardziej efektywni pracownicy są bardziej efektywni automatyczna identyfikacja i obsługa błędów automatyczna identyfikacja i obsługa błędów automatyczny przydział funkcji automatyczny przydział funkcji eliminacja papierowego obiegu dokumentów i skrócenie jego czasu eliminacja papierowego obiegu dokumentów i skrócenie jego czasu ©2003 The Information Management Group. All rights reserved. Proprietary and co Korzyści z automatyzacji procesów produkcyjnych:

38 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Usprawnienie procesu obsługi klienta poprzez lepszą kontrolę procesu: lepszy dostęp do informacji o klientach lepszy dostęp do informacji o klientach efektywny rozdział odpowiedzialności efektywny rozdział odpowiedzialności ©2003 The Information Management Group. All rights reserved. Proprietary and co Korzyści z automatyzacji procesów produkcyjnych:

39 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Uzyskanie danych analitycznych i poprawę efektywności: monitorowanie czasu poszczególnych procesów monitorowanie czasu poszczególnych procesów biznesowych biznesowych monitorowanie czasu poszczególnych czynności w monitorowanie czasu poszczególnych czynności w ramach procesów biznesowych monitorowanie wąskich gardeł procesów biznesowych monitorowanie wąskich gardeł procesów biznesowych ©2003 The Information Management Group. All rights reserved. Proprietary and co Korzyści z automatyzacji procesów produkcyjnych:

40 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow Zorganizowane zarządzanie informacją: połączenie dokumentów z procesem połączenie dokumentów z procesem kompletny zapis niezbędnych informacji kompletny zapis niezbędnych informacji ©2003 The Information Management Group. All rights reserved. Proprietary and co Korzyści z automatyzacji procesów produkcyjnych:

41 5. Projektowanie procesów biznesowych wg ISO – praca projektowa

42 Metodologia pracy: 1. Przedstaw cel procesu/procedury 2. Opisz parametry na wejściu 3. Opisz parametry na wyjściu 4. Przedstaw kolejność poszczególnych zadań w ramach wybranego procesu/ procedury 5. Opisz uczestników wybranego procesu/procedury 6. Opisz graficznie w formie diagramu wybrany proces/procedurę 7. Przedstaw wnioski (propozycje udoskonalenia procesu/procedury)

43 PYTANIA? Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

44 5. Projektowanie procesów biznesowych wg ARIS – prezentacja

45

46 Business Process Excellence

47

48


Pobierz ppt "ZarządzaniePROCESAMI Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow."

Podobne prezentacje


Reklamy Google