Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Jokiel Na podstawie materiałów firmy IDS-Scheer

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Jokiel Na podstawie materiałów firmy IDS-Scheer"— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Jokiel Na podstawie materiałów firmy IDS-Scheer
Informatyczne narzędzia modelowanie procesów biznesowych ARIS (Architecture of Integrated Information System) Grzegorz Jokiel Na podstawie materiałów firmy IDS-Scheer

2 Def. Procesu w organizacji
Proces w organizacji jest ciągiem czynności zaprojektowanych tak, aby w ich wyniku powstał produkt lub usługa Procesy podstawowe – w ich tworzone są oferowane na rynku zewnętrznemu klientowi Procesy wspierające – ich efekty przekazywane są klientowi wewnętrznemu Procesy zarządzania

3 Def. 1. Procesu biznesowego
Proces biznesowy/gospodarczy to łańcuch przemian polegający na przekształcaniu wejść w wyjścia według określonych zasad prowadząc do osiągnięcia założonych celów przedsiębiorstwa. Przemianom podlegają tworzywa (zasoby) stanowiące elementy materialne lub niematerialne przedsiębiorstwa. Czynnikiem sprawczym przemian są jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa. Pojedyncza przemiana występująca w procesie to funkcja. Dekompozycja funkcji powoduje przekształcenie jej w podproces. [IDS-Scheer]

4 Podstawowe pytania przy modelowaniu procesów
KTO jest odpowiedzialny za realizację danego zadania (jednostki organizacyjne)? GDZIE w jakiej lokalizacji wykonywane są działania? CO powinno zostać wykonane (funkcje)? KIEDY powinno zostać wykonane (miejsce w czasie, sekwencja w procesie)? JAKIE dane, informacje, usługi, produkty są potrzebne do wykonywania funkcji i JAKIE dane, informacje, usługi, produkty uzyskuje się w wyniku wykonania danej funkcji?

5

6 Podejście procesowe Ideą jest odejście od orientacji nastawionej na strukturę funkcjonalną, a skupienie się na WYBRANYCH procesach, szczególnie tych, które są związane z klientami oraz dostawcami zewnętrznymi. Drugim aspektem tego podejścia jest nacisk na znaczenie kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu firmy.

7 Wybrane procesy biznesowe
W przedsiębiorstwie nie opłaca się zarządzać wszystkimi procesami. Dlatego identyfikuje się najważniejsze procesy, które opłaca się wyodrębnić i zaprojektować dla nich odrębny system zarządzający To samo dotyczy procesów gospodarczych w przypadku organizacji nie biznesowych

8 Warunki zastosowania podejścia procesowego
Przekroczenie pewnej masy krytycznej (najczęściej związanej z wielkością firmy). Powstawanie barier: hierarchicznych, funkcjonalnych, organizacyjnych, POLITYCZNYCH.

9 Przesłanki wdrożenia podejścia procesowego
Rozmycie odpowiedzialności Coraz częstsze i bardziej drobiazgowe procesy kontrolne i rewizyjne Coraz większa i droższa administracja Obserwowany spadek poziomu obsługi klienta Utrata udziałów w rynku i dochodów

10 Def. Zarządzanie procesami
Zarządzanie procesami to systematyczne analizowanie, usprawnianie i kontrolowanie działań w celu polepszenia jakości produktów i usług

11 Zasady zarządzania procesami
Podstawowe procesy są udokumentowane i poddane analizie Powiązania wewnątrz procesów analizowane są poprzez pryzmat potrzeb klienta Powtarzalność, spójność i jakość rezultatów procesów zapewniają systemy i udokumentowane procedury Podstawą określania celów i oceny rezultatów procesów jest pomiar działań Zarządzanie procesami opiera się na ich ciągłym udoskonalaniu Zarządzanie procesami jest podejściem do zmiany kultury organizacyjnej firmy

12 Architektura Inżynierii Biznesu
Poziom 1. Projektowanie i modelowanie procesów Poziom 2. Zarządzanie procesami Poziom 3. Sterowanie przepływem pracy (Work Flow) Poziom 4. Przetwarzanie

13 Poziom 1. Projektowanie i modelowanie procesów (design)
Strategiczny identyfikacja procesów głównych Reengineerig, benchmarking, symulacja, narzędzia kontroli jakości (np. FMEA) Korzystanie z MODELI REFERENCYJNYCH

14 Poziom 2. Zarządzanie procesami (management)
Planowanie i sterowanie procesami z punktu widzenia właściciela procesu. Korzystanie z narzędzi umożliwiających zarządzanie czasem przebiegów i kosztami procesów Tworzenie systemów monitoringu informujących o stanie realizacji procesu

15 Poziom 3. Sterowanie przepływem pracy (Workflow)
Transport elektronicznych dokumentów – obiektów danego procesu Transport realizowany jest poprzez specjalne systemy sterujące przepływem pracy tzw. workflow

16 Poziom 4. Przetwarzanie (aplikation)
Konkretne przetwarzanie danych i funkcji przez jednostki organizacyjne Wykorzystuje się tu systemy użytkowe – od edytorów tekstów, poprzez moduły zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP, aplikacje internetowe, do języków programowania np. JAVA, ABAP

17 Poziom 5. Struktura (Framework)
Wiąże wcześniejsze cztery poziomy Architektury Inżynierii Biznesu – zawiera wiedzę dotyczącą powiązań wszystkich komponentów ze sobą

18 To co firma powinna wiedzieć o sobie
Doskonalszy model?

19 Architektura przedsiębiorstwa (organizacji)
W dzisiejszych czasach zarządzać należy biorąc pod uwagę zarówno ludzi jak również automaty (maszyny, hardware i software) stawiając te dwa obszary na równym poziomie uwagi Praca ludzi zależy od wydajności automatów i wydajność automatów zależy od wydajności ludzi Ludzie korzystają z efektów działania maszyn, ale często są potrzebni jedynie jako interfejsy do nich

20 Odejście od sporu (paradoksu) jajka i kury
Wiele dyskusji toczy się jeszcze nadal nad prymatem biznesu nad informatyką lub odwrotnie. W dzisiejszych czasach taka symbioza jest konieczna – ograniczenia informatyki determinują biznes i odwrotnie.

21 Paradoks wdrożeń systemów klasy ERP
Drogie pakiety oprogramowania i serwery Kosztowne wdrożenie i szkolenia Kosztowne modyfikacje po starcie produktywnym Produkt dla firm w dobrej sytuacji finansowej - a dobre jest wrogiem lepszego

22 Usztywnienie przedsiębiorstwa
Analogia do certyfikacji systemu ISO Brak czasu na wcześniejszą poprawę procesów Elastyczność modułowych systemów klasy ERP w procesie customizacji Referencyjne modele procesów przy wdrożeniach


Pobierz ppt "Grzegorz Jokiel Na podstawie materiałów firmy IDS-Scheer"

Podobne prezentacje


Reklamy Google