Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE NADAWCÓW PUBLICZNYCH – UWAGI DO ZAŁOŻEŃ NOWEJ USTAWY O MEDIACH ELEKTRONICZNYCH... Artur Nowak-Far SGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE NADAWCÓW PUBLICZNYCH – UWAGI DO ZAŁOŻEŃ NOWEJ USTAWY O MEDIACH ELEKTRONICZNYCH... Artur Nowak-Far SGH."— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE NADAWCÓW PUBLICZNYCH – UWAGI DO ZAŁOŻEŃ NOWEJ USTAWY O MEDIACH ELEKTRONICZNYCH... Artur Nowak-Far SGH

2 Propozycja Założeń: Fundusz Radiowo-Telewizyjny FRT z opłat kompensacyjnych nadawców komercyjnych + podatek z reklam rekompensujący nadawcom publicznym stratę z ograniczenia działalności reklamowej FRT służyłby także dofinansowaniu nadawców społecznych

3 W świetle propozycji ograniczenia działalności reklamowej... byłyby ustawowe miałyby charakter czasowy prowadziłyby do zwiększenia czasu na realizację powinności (misji) publicznej

4 Istotne tło europejskie zakaz pomocy publicznej (art. 87 TWE) ograniczony wyjątek stosowania zasad konkurencji i pomocy publicznej w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (art. 86 ust. 2 TWE)

5 PRÓBA DEFINICJI USŁUG RADIOWYCH ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM usługi szczególnie wartościowe (legitymowane społecznie: potrzeby demokratyczne, społeczne, kulturalne, zachowanie pluralizmu mediów) zgodne z celami WE usługi-element rezygnacji z pełnego stosowania reguł komercyjnych

6 Istotna rola państwa Państwo jest dysponentem statusu usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym (jednak nie rozstrzygnięty problem formy powierzenia świadczenia) Państwo ponosi odpowiedzialność za prawidłowe powierzenie funkcji świadczenia takich usług

7 Podstawowe warunki świadczenia realność świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (Sacchi) rozdzielenie świadczenia tych usług od usług komercyjnych (Corbeau) pomoc publiczna w zakresie rekompensaty dodatkowych kosztów (FFSA) rekompensata nieprzekraczająca wydatków na świadczenie tych usług (Ferring)

8 Podstawowe zasady świadczenia – Commission Notice do art. 16 TWE równości w dostępie powszechności ciągłości dostosowania rzetelności świadczenia i zarządzania tym świadczeniem (otwartość, przejrzystość polityki cenowej, poddanie nadzorowi trzeciej strony)

9 Alternatywne drogi do FRT ustawa(y) dotycząca(e) świadczeń na rzecz FRT i określająca(e) zakres świadczenia usług szczególnych umowa RP z rozgłośniami komercyjnymi o finansowaniu FRT

10 Droga ustawowa opłaty mają naturę podatkowej (najprawdopodobniejsze oderwanie się opłat na FRT od ich obecnej filozofii w przyszłości) ustawowe uregulowanie konieczne (art.. 217 Konstytucji RP)

11 Konsekwencją... dochody FRT poddane reżimowi ustawy o finansach publicznych proponowany holding poza sektorem finansów publicznych (art.. 5 ust. 1 Ustawy) finansowanie z FRT pomocą publiczną

12 Komu zadanie finansowania? FRT jako niezależna struktura finansowo- organizacyjna FRT jako część budżetu centralnego FRT jako część budżetu samorządowego (tu jedynie wtedy, gdy zlecenie zadania samorządowi – ustawa z 13.11.2003)

13 Alternatywa umowna nie ma problemu pomocy publicznej jest problem ciągłości umowy oraz stabilności jej causae – w przyszłości wykonanie umowy mogłoby rodzić poważne problemy praktyczne i prawne


Pobierz ppt "FINANSOWANIE NADAWCÓW PUBLICZNYCH – UWAGI DO ZAŁOŻEŃ NOWEJ USTAWY O MEDIACH ELEKTRONICZNYCH... Artur Nowak-Far SGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google