Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 Przekształcanie wykresów funkcji Jolanta Rozenbajgier Grażyna Całus

3 Przebieg zajęć Obserwacja wykresów funkcji –Wybór rodzaju funkcji: wybór arkusza –Wprowadzanie współczynników –Wybór rodzaju przekształcenia Tworzenie arkusza do przekształceń: –Tabela ze współczynnikami i wektorem –Tabela do wpisywania wartości funkcji –Wykresy funkcji zmieniające się w zależności od wyboru przekształcenia 3

4 Obserwacja wykresów funkcji Przekształcenia wykresów –Wybór rodzaju funkcji: wybór arkusza –Wprowadzanie współczynników –Wybór rodzaju przekształcenia 4

5 Symetria względem osi OX W wyniku tego przekształcenia wykres funkcji y = f(x) zamienia się w wykres funkcji y = – f(x), np. y = 2x + 1 y = –2x – 1

6 Symetria względem osi OY W wyniku tego przekształcenia wykres funkcji y = f(x) zamienia się w wykres funkcji y = f(–x), np. y = 2x + 1 y = –2x + 1

7 Symetria względem punktu (0,0) W wyniku tego przekształcenia wykres funkcji y = f(x) zamienia się w wykres funkcji y = –f(–x), np. y = 5x + 7 y = 5x – 7

8 Przesunięcie o wektor [p, 0] W wyniku tego przekształcenia wykres funkcji y = f(x) zamienia się w wykres funkcji y = f(x – p), np. [-1, 0] [1, 0]

9 Przesunięcie o wektor [0, q] W wyniku tego przekształcenia wykres funkcji y = f(x) zamienia się w wykres funkcji y = f(x) + q, np. [0, 7] [0, -4]

10 Przesunięcie o wektor [p, q] W wyniku tego przekształcenia wykres funkcji y = f(x) zamienia się w wykres funkcji y = f(x – p) + q [-1, 5 ] [2, -4]

11 11 Na podstawie wykresu funkcji f(x) = 2x + 3 narysuj wykres tej funkcji a)w symetrii względem osi Ox, b)w symetrii względem osi Oy, c)w symetrii względem początku układu współrzędnych, d)w przesunięciu o wektor Przekształcenia wykresów: zadanie 1 Arkusz do przekształceń

12 Na podstawie wykresu funkcji narysuj wykres tej funkcji w symetrii względem osi Ox, w symetrii względem osi Oy, w symetrii względem początku układu współrzędnych, w przesunięciu o wektor 12 Arkusz do przekształceń Przekształcenia wykresów: zadanie 2

13 13 Utwórz arkusz do przekształceń dla funkcji Do wyboru przekształcenia wstaw formant: Pole kombi Do wyboru danych do wykresu użyj funkcji: WYBIERZ, ADRES, ADR.POŚR, WIERSZ. Tworzenie arkusza do przekształceń

14


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google