Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ratownictwo medyczne Farmakologia W-3 Leki antyarytmiczne lek. Tomasz Gutowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ratownictwo medyczne Farmakologia W-3 Leki antyarytmiczne lek. Tomasz Gutowski."— Zapis prezentacji:

1 Ratownictwo medyczne Farmakologia W-3 Leki antyarytmiczne lek. Tomasz Gutowski

2 Leki przeciwarytmiczne Leki stosowane do normalizacji rytmu pracy serca. Zaburzenia rytmu serca mogą wynikać z: -uszkodzenia układu bodźco- przewodzącego -upośledzenia kurczliwości m. sercowego -zmniejszenia przepływu krwi w nn. Wieńcowych Leczenie tych zaburzeń opiera się głównie na farmakologicznej stabilizacji błonowych potencjałów elektrofizjologicznych Na +, K +, Ca 2+

3 Zaburzenia rytmu serca Powstają na skutek: 1) nieprawidłowej czynności węzła zatokowego 2) upośledzenia przewodzenia bodźców 3) wytwarzania bodźców pozazatokowych 4) krążenia potencjałów po obwodach zamkniętych (re-entry)

4 Leki przeciwarytmiczne Podział leków opiera się na właściwościach modyfikowania procesów elektrofizjologicznych w ukł. bodźco-przewodzącym serca i kardiomiocytach Grupa Iblokery kanałów sodowych Grupa IIblokery rec. β Grupa IIIblokery kanałów potasowych Grupa IVblokery kanały Ca 2+

5 Leki przeciwarytmiczne Grupa Iblokery kanałów sodowych: IA- chinidyna - prokainamid - dizopyramid IB- lidokaina - meksyletyna - fenytoina IC- propafenon - enkainid - prokainid - ajmalina, prajmalina

6 Leki przeciwarytmiczne Grupa IIblokery rec. Β - propranolol - nadolol Grupa IIIblokery kanałów potasowych - amiodaron - bretylinum - sotalol Grupa IVblokery kanały Ca 2+ - werapamil - diltiazem

7 I AProkainamid -zmniejsza pobudliwość układu B-P -przedłuża czas przewodzenia -wydłuża okres refrakcji W dużych dawkach ma działanie cholinolityczne (może przyśpieszyć pracę serca) (W): 1. migotanie i trzepotanie przedsionków 2. napadowa tachykardia nadkomorowe 3. przedwczesne skurcze komorowe 4. tachykardia komorowa

8 I BLidokaina -zmniejsza próg pobudliwości komórek -działa głównie na komórki uszkodzone -nieznacznie hamują narastanie fazy 0 -obniżają wartość potencjału czynnościowego -skracają repolaryzację komórek, a przez to czas trwania potencjału -hamuje przewodnictwo we włóknach Purkiniego -Nie zmienia kurczliwości serca i przewodnictwa p-k i SP (W): 1. zawał m. sercowego 2. zatrucie glikozydami 3. arytmie wywołane zabiegami chirurgicznymi

9 IIPropranolol -zwolnienie czynności węzła zatokowego -Zmniejsza szybkośc przewodzenia przez przedsionki, p. Hisa, odnogi, wł. Purkiniego -zmniejsza napięcie i siłę skurczu mięśnia sercowego -Obniżają RR -Osłabieniem kurczliwości m. sercowego -zmniejszenie pojemności minutowej -zmniejszenie zapotrzebowania m. sercowego na tlen

10 IIPropranolol (W): - tachykardia zatokowa w tyreotoksykozie - pheochromocytoma - migotanie i trzepotanie przedsionków

11 IIPropranolol (DN): - nasilenie niewydolności serca - nadmierne obniżenie RR -bradykardia -napady duszności/ zaostrzenie astmy oskrzel. -nasilają hipoglikemiczne działanie doustnych leków hipoglikemicznych

12 IIIAmiodaron -Wydłuża okres repolaryzacji oraz czas trwania potencjału czynnościowego w przedsionkach i komorach -Wydłuża przewodzenie p-k -Zmniejsza kurczliwość m. sercowego -Kumuluje się w tkankach !!! (W): 1. WPW 2. częstoskurcz nadkomorowy 3. NZK w przebiegu VF/VT

13 Amiodaron- dawkowanie 200 mg trzy razy dziennie przez 1 tydz., a potem dawka potrzymująca 200-400 mg/d. W RKO wg algorytmu do: - migotania komór - częstoskurczu komorowego bez tętna stosuje się jednorazowo 300 mg i.v. w bolusie po trzeciej defibrylacji. + ew. 150 mg+ 900mg/d Ponadto algorytm zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zaleca stosowanie amiodaronu w przypadku: - częstoskurczu komorowego z tętnem – dawka 300 mg, - kardiowersji rytmów niestabilnych – dawka 300 mg/24 godz.


Pobierz ppt "Ratownictwo medyczne Farmakologia W-3 Leki antyarytmiczne lek. Tomasz Gutowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google