Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KARDIOMIOPATIE ZABURZENIA RYTMU SERCA Bartłomiej Mroziński Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Коpie: 1
KARDIOMIOPATIE ZABURZENIA RYTMU SERCA Bartłomiej Mroziński Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KARDIOMIOPATIE ZABURZENIA RYTMU SERCA Bartłomiej Mroziński Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 KARDIOMIOPATIE ZABURZENIA RYTMU SERCA Bartłomiej Mroziński Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM) kardiomiopatia przerostowa (HCM) kardiomiopatia restrykcyjna (RCM) arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (ARVC) Kardiomiopatie

3 ETIOLOGIA (DCM) pierwotna – wrodzone zaburzenia metabolizmu komórki mięśniowej (m.in.: zaburzenia B-oksydacji kwasów tłuszczowych) wtórna – zapalenie mięśnia sercowego – krytyczne AS i / lub CoA u noworodków – zespół Bland-White-Garlanda - odejście lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego – inne wtórne przyczyny niedotlenienia / niedokrwienia mięśnia sercowego

4 Kardiomiopatie ETIOLOGIA (HCM, RCM) pierwotne zaburzenia struktury komórki mieśniowej (m.in.: mutacja łańcuchów ciężkich B-miozyny) choroby spichrzeniowe ETIOLOGIA (ARVC) zastępowanie tkanki mięśniowej przez tkankę włóknistą i tłuszczową

5 HCM

6 OBJAWY KLINICZNE niewydolność serca (DCM) omdlenia (HCM) bóle w klatce piersiowej (HCM) zaburzenia rytmu serca (HCM, ARVC, DCM) zaburzenia przewodzenia (DCM) zatorowość (DCM) nagły zgon (HCM, ARVC) Kardiomiopatie

7 RTG powiększenie sylwetki serca zastój w krążeniu płucnym (DCM, RCM) Kardiomiopatie

8

9 EKG przerost lewej komory, prawej komory lub obu komór zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego Kardiomiopatie

10 przesuw 25mm/s, cecha 10mm/1mV DCM

11 ECHO (DCM) powiększenie lewej komory powiększenie lewego przedsionka niedomykalność mitralna upośledzona kurczliwość mięśnia sercowego Kardiomiopatie

12 DCM

13

14 ECHO (HCM) przerost mięśnia sercowego, najczęściej asymetryczny dotyczący przegrody międzykomorowej gradient śródkomorowy zaburzenia funkcji rozkurczowej Kardiomiopatie

15 HCM

16

17 ECHO (RCM) powiększenie obu przedsionków prawidłowa wielkość komór upośledzona kurczliwość mięśnia sercowego zaburzenia funkcji rozkurczowej ECHO (ARVC) powiększenie prawej komory upośledzona kurczliwość prawej komory Kardiomiopatie

18 LECZENIE leczenie niewydolności serca (DCM) leczenie przeciwkrzepliwe (DCM) leczenie zaburzeń rytmu, zaburzeń przewodzenia ablacja alkoholowa (HCM) myoektomia (HCM) transplantacja serca Kardiomiopatie

19 nadkomorowe komorowe ekstrasystolia tachyarytmie - częstoskurcze bradyarytmie - dysfunkcja węzła zatokowego, bloki przewodzenia Zaburzenia rytmu serca

20 ETIOLOGIA idiopatyczne zapalenie mięśnia sercowego zaburzenia jonowe zaburzenia metaboliczne współistniejące z wrodzoną wadą serca po zabiegach kardiochirurgicznych Zaburzenia rytmu serca

21 OBJAWY KLINICZNE bezobjawowe kołatanie serca bóle w klatce piersiowej omdlenia (napady MAS) niewydolność serca nagły zgon Zaburzenia rytmu serca

22 EKG 12 odprowadzeniowe EKG 24 (48) godzinne badanie EKG metodą Holtera EKG na żądanie uśrednione EKG próba wysiłkowa test pochyleniowy (pionizacyjny) przezprzełykowe badanie elektrofizjologiczne inwazyjne badanie elektrofizjologiczne Zaburzenia rytmu serca

23 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV SVE

24 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV VE

25 Zespół preekscytacji Wolffa-Parkinsona-Whitea

26 fala Delta poszerzenie zespołu QRS skrócenie odstępu PR wtórne zmiany odcinka ST-T Zespół preekscytacji Wolffa-Parkinsona-Whitea

27 przesuw 25mm/s, cecha 10mm/1mV Zespół preekscytacji Wolffa-Parkinsona-Whitea

28 przesuw 25mm/s, cecha 10mm/1mV Zespół preekscytacji Wolffa-Parkinsona-Whitea

29 Częstoskurcz nadkomorowy - AVRT

30 częstoskurcz przedsionkowo-komorowy nawrotny - 90% (najczęstszy) – zespół preeksytacji Wolffa-Parkinsona-Whitea (AVRT) – inne dodatkowe drogi przewodzenia np. w obrębie węzła przedsionkowo-komorowego (szybka i wolna) – częstoskurcz węzłowy nawrotny - AVNRT częstoskurcz przedsionkowy ektopowy (AET) - 10% częstoskurcz ektopowy hisowy (JET), trzepotanie przedsionków (AF) - bardzo rzadko Częstoskurcz nadkomorowy

31 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV AVRT

32 prawidłowe zespoły QRS (bardzo rzadko szerokie) ujemne załamki P w II, III i AVF, występujące za zespołem QRS odstęp R-P' zależny od typu częstoskurczu

33 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV AVNRT

34 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV AET

35 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV JET

36 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV AF

37 LECZENIE pobudzenie nerwu błędnego adenozyna, inne leki: amiodaron, sotalol, propafenon, flekainid, digoksyna (przeciwwskazana w WPW) stymulacja przezprzełykowa, przezżylna kardiowersja elektryczna PROFILAKTYKA beta-blokery, amiodaron, sotalol, propafenon, flekainid, digoksyna (przeciwwskazana w WPW) ablacja RF Częstoskurcz nadkomorowy

38 częstoskurcz jednokształtny częstoskurcz wielokształtny (m.in.: torsade de pointes w przebiegu zespołu wydłużonego QT) częstoskurcz nieutrwalony (< 30s) częstoskurcz utrwalony (> 30s) częstoskurcz ustawiczny (> 70-80% rytmu) Częstoskurcz komorowy

39 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV jednokształtny VT

40 wielokształtny VT - torsade de pointes przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV

41 ETIOLOGIA wrodzony – idiopatyczny – zespół Romano-Warda, zespół Jerwella-Lange-Nielsena nabyty – leki (www.torsades.org) – zaburzenia elektrolitowe (hipomagnezemia, hipokaliemia) – choroby serca (niedokrwienie, całkowity blok serca) – zaburzenia endokrynologiczne (hipotyreoza) – zaburzenia neurologiczne (krwawienie do OUN) – zaburzenia żywieniowe (anoreksja) Zespół wydłużonego QT

42 charakterystyczne cechy w zapisie EKG – wydłużenie QTc 440 ms (480 ms) – nieprawidłowa morfologia załamków T (dwufazowe, dwugarbne) – zmienność załamków T (rzadko) – bradykardia (u niektórych dzieci) Zespół wydłużonego QT

43 korekcja odstępu QT do częstości rytmu serca obliczanie QTc: QTc(s) = QT / R-R (wzór Bazetta) QTc(ms) = QT + 1,75 x x (HR - 60) (wzór Hodgesa) Ocena odstępu QT

44 przesuw 25mm/s, cecha 10mm/1mV Zespół wydłużonego QT

45 przesuw 25mm/s, cecha 10mm/1mV Zespół wydłużonego QT

46 LECZENIE amiodaron, lignokaina, meksyletyna, propafenon, flekainid, sotalol, siarczan magnezu kardiowersja elektryczna PROFILAKTYKA beta-blokery (+ stymulator serca w zespole wydłużonego odstępu QT), amiodaron, sotalol, propafenon, flekainid ablacja RF wszczepialny kardiodefibrylator - ICD Częstoskurcz komorowy

47 bloki zatokowo-przedsionkowe (rzadko) bloki przedsionkowo-komorowe – I stopnia – II stopnia Mobitz I (periodyka Wenckebacha) Mobitz II 2 : 1 – III stopnia bloki przewodzenia śródkomorowego Zaburzenia przewodzenia

48 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV Blok p.-kom. I stopnia

49 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV Blok p.-kom. II stopnia

50 przesuw 50mm/s, cecha 10mm/1mV Blok p.-kom. III stopnia

51 OBSERWACJA LECZENIE leki o działaniu chronotropowym dodatnim: atropina, isoproterenol przezskórna stymulacja serca przezżylna czasowa stymulacja serca stała elektrostymulacja serca Zaburzenia przewodzenia

52 przesuw 25mm/s, cecha 10mm/1mV Stymulacja serca w trybie DDD

53 Miłego dnia!


Pobierz ppt "KARDIOMIOPATIE ZABURZENIA RYTMU SERCA Bartłomiej Mroziński Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google