Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Leki układu sercowo-naczyniowego” „Leki układu oddechowego”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Leki układu sercowo-naczyniowego” „Leki układu oddechowego”"— Zapis prezentacji:

1 „Leki układu sercowo-naczyniowego” „Leki układu oddechowego”
Farmakologia W-5 „Leki układu sercowo-naczyniowego” „Leki układu oddechowego” lek. Tomasz Gutowski

2 leki w zaburzeniach krzepliwości leki nasercowe
„Leki stosowane w chorobach układu krążenia” leki w zaburzeniach krzepliwości leki nasercowe leki hipo- i hypertensyjne „Leki stosowane w chorobach układu oddechowego” - środki pobudzające układ oddechowy leki przeciwastmatyczne leki wykrztuśne i przeciwkaszlowe

3

4 Układ przywspółczulny:
Efekt pobudzenia: Oko: 1. zwężenie źrenicy Układ serc-nn. 2. ↓ HR, ↓ RR 3. rozszerzenie naczyń Oskrzela: 4. obkurczenie oskrzeli Układ pokarmowy: 5. ↑ perystaltyki mm. Gładkich 6. rozkurcz zwieraczy 7. ↑ wydz. gruczołów Układ moczowy: 8. ↑ perystaltyki mm. Gładkich 9. rozkurcz zwieraczy

5 cholinomimetyki bezpośrednio (+) rec. M Ach
Metacholina 5. Muskaryna !!! Karbachol 6. Pilokarpina Betanechol cholinomimetyki pośrednio (+) rec. M przez IAChE - odwracalne: fizostygmina, neostygmina, pirydostygmina, edrofonium - n/odwrcalne: zw. fosforoorganiczne gazy bojowe, nawozy

6 rec. muskarynowy Rec. M1 (-) Atropina - OUN Pirenzepina
- gruczoły wydzielnicze Rec. M2 (-) Atropina - serce - mm. gładkie

7 rec. nikotynowy rec. N zwojowy: (+) Ach (-) Trymetafan Nikotyna
rec. N mięśniowy: (+) j.w. (-) Tubokuraryna Dekametorium

8 Zatrucie muskaryną „Muchomor plamisty”- Ammanita muscaria
Muskaryna- agonista rec. M1 i M2 Objawy: !!! Bradykardia (↓ HR) ↓ RR Duszność Zaburzenie widzenia, zwężenie źrenic Bóle głowy ↑ wydz. Gruczołów – ślinienie, łzawienie Nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha Leczenie: ATROPINA i.v. 1-2mg co 0,5h

9 Muchomorem sromotnikowym
Zatrucie Muchomorem sromotnikowym Nie ma nic wspólnego z (+) ukł. (P) Zatrucie AMMANITYNĄ , FALLOIDYNĄ - zaburz. żołądkowo-jelitowe okres bezobjawowy hepatotoksyczność nefrotoksyczność Leczenie: PN krystaliczna + HD

10 Układ współczulny: Efekt pobudzenia: Oko: 1. rozszerzenie źrenicy
Układ serc-nn. 2. ↑ HR, ↑ RR 3. skurcz naczyń Oskrzela: 4. rozszerzenie oskrzeli Układ pokarmowy: 5. ↓ perystaltyki mm. gładkich 6. skurcz zwieraczy 7. ↓ wydz. gruczołów Układ moczowy: 8. ↓ perystaltyki mm. gładkich 9. skurcz zwieraczy

11 Sympatykomimetyki bezpośrednie:
Aminy katecholowe -> A, NA, D α1 i α2 mimetyki - n/selektywne -> KSYLOMETAZOLINA NAFAZOLINA - selektywne α1 -> FENYLEFRYNA - selektywne α2 -> KLONIDYNA OKSYMETAZOLINA β2-mimetyki krótkodziałające- FENOTEROL, SALBUTAMOL, TERBUTALINA długodziałające- FORMETEROL, SALMETEROL

12

13 Sympatykolitki bezpośrednie:
β- blokery: Atenolol Metoprolol Bisoprolol Betaksolol Esmolol Acebutolol Propranolol Nadolol, Sotalol, Timolol Oksyprenolol, Pindolol Karwedilol Labetalol Celiprolol

14 β- blokery: (W) HA Prewlekła niewydolność serca i krążenia Arytmie
Zawał Nadczyność tarczycy Profilaktyka migreny Nerwice lękowe

15 Migotanie przedsionków wytyczne europejskie 2010

16 Migotanie przedsionków
Najczęstsza arytmia, charakteryzująca się nieskoordynowaną aktywacja przedsionków i co za tym idzie czynnością mechaniczną. Brak załamków P w EKG, fala „f” najczęściej niemiarowy rytm komór miarowy gdy: stymulator, blok całkowity (III)

17 Migotanie przedsionków
Występuje w skojarzeniu z: HA, niewydolnością serca, wadami zastawkowymi (SA), kardiomiopatiami tyreotoksykozą, otyłością, cukrzycą, POChP,

18 Migotanie przedsionków
Napadowe < 7d. Przetrwałe - po kardiowersji Utrwalone

19 Migotanie przedsionków
- 2x wyższe ryzyko zgonu, - udary mózgu gł. niedokrwienne ale i krwotoczne, - zwiększenie częstości hospitalizacji - pogorszenie jakości życia - pogorszenie wydolności fizycznej - pogorszenie czynności LK

20 Migotanie przedsionków
Profilaktyka zakrzepowo-zatorowa brak czynn. ryzyka ASA mg/d lub brak (preferowane) 1 umiarkowany ASA mg/d Acenokumarol INR 2-3 1 umiarkowany Acenokumarol każdy wysoki INR docelowo INR docelowo 3.0

21 Migotanie przedsionków
Postępowanie: Wyrównanie zaburzeń elektrolitowych Kardiowersja elektryczne- niestabilnośc hemodynamiczna AF< 48h - heparyna + kardiowersja AF> 48h a) leczenie p/krzepliwe przez 3 tyg. b) ECHO p/przełykowe c) heparyna + kardiowersja (gdy brak skrzepliny) Po kardiowersji min. 4 tyg. leczenia p/krzepliwego Kardiowersja farmakologiczna: - amiodaron i.v. (gdy strukturalna chor. serca) - propafenon (gdy brak …) 7. Kontrola częstości rytmu komór: - B-blokery - werapamil/ diltiazem - digoksyna 8. Ablacja gdy brak odpowiedzi na leczenie farmakologiczne

22 Migotanie przedsionków

23 „Leki stosowane w chorobach układu oddechowego”
- środki pobudzające układ oddechowy leki przeciwastmatyczne leki wykrztuśne i przeciwkaszlowe

24 a) środki pobudzające układ oddechowy
KARBOGEN (93,5 O2 + 6,5 CO2) PENTETRAZOL KOFEINA DOXAPRAM

25 b) leki przeciwkaszlowe
Opioidowe: - kodeina, morfina - dekstrometorfan (obecnie najlepszy !!!) n/opioidowe: - pentoksyweryna - oxladin

26 c) leki wykrztuśne a) Działające bezpośrednio na drgi oddechowe i wydalanie przez gruczoły oskrzelowe powodują wzrost ilości wody w śluzie, co poprawia odksztuszanie: - KJ, NaHCO3, NH4Cl, NaCl b) Wydalane przez płuc i drażniące receptory błony śluzowej oskrzeli - GUAJAZYL, TIOKOL - OLEJKI ETERYCZNE (sosna, mięta, eukaliptus) c) Działające na zakończenia n. X w żołądku i odruchowe (+) włókien w płucach: - EMETYNA, SAPONINY d) Mukolityki: - N-ACETYLOCYSTEINA (ACC) - BROMOHEKSYNA, AMBROKSOL - MESNA

27 C) leki przeciwastmatyczne
Leki rozszerzające oskrzela: - β2-mimetyki - cholinolityki - metyloksantyny Leki p/zapalne: - GKS - inhibitory mastocytów inhibitory leukotrienów

28 Leki rozszerzające oskrzela:
β2-mimetyki FENOTEROL PIRBUTEROL SALBUTAMOL TERBUTALINA FORMETEROL SALMETEROL - cholinolityki IPRATROPIUM TIOTROPIUM OKSYTROPIUM - Metyloksantyny KOFEINA, TEOFILINA AMINOFILINA

29 GKS Wziewne: 1. BUDEZONID 2. BEKLOMETAZON 3. CYKLEZONID Ogólne:
Hydrokortyzon Prednizolon ...

30 - leki w zaburzeniach krzepliwości leki hipo- i hypertensyjne
„Leki stosowane w chorobach układu krążenia” leki nasercowe - leki w zaburzeniach krzepliwości leki hipo- i hypertensyjne

31 Leki nasercowe Leki antyarytmiczne Leki hipotensyjne
IKA (Inhibitory konwertazy aniotensyny II) - KAPTOPRIL, LIZYNOPRIL, ENALAPRIL Diuretyki - Sulfonamidy ACETAZOLAMID - Pętlowe FUROSEMID, TORASEMID - Tiazydowe HYDROCHLOROTIAZYD KLOPAMID, KSIPAMID, INDAPAMID - Oszczędzające potas SPIRONOLAKTON AMILORID, TRIAMTEREN - Osmotycznie czynne MANNITOL 5. Glikozydy nasercowe


Pobierz ppt "„Leki układu sercowo-naczyniowego” „Leki układu oddechowego”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google