Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C horoba niedokrwienna serca. 2,5 – 5,1 % mężczyzn w wieku 40-59 lat 10 % mężczyzn > 60 lat 25% zgonów, roczny wsk.1,6-3,2% 25% zawałów w grupie SCHW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C horoba niedokrwienna serca. 2,5 – 5,1 % mężczyzn w wieku 40-59 lat 10 % mężczyzn > 60 lat 25% zgonów, roczny wsk.1,6-3,2% 25% zawałów w grupie SCHW."— Zapis prezentacji:

1 C horoba niedokrwienna serca

2 2,5 – 5,1 % mężczyzn w wieku lat 10 % mężczyzn > 60 lat 25% zgonów, roczny wsk.1,6-3,2% 25% zawałów w grupie SCHW na świecie ok. 6.3 miliona zgonów co roku, w Polsce: 50 tysięcy Polska: 1 –1,5 mln chorych, 47,6% zgonów mężczyzn i 57,1% kobiet 2,5 – 5,1 % mężczyzn w wieku lat 10 % mężczyzn > 60 lat 25% zgonów, roczny wsk.1,6-3,2% 25% zawałów w grupie SCHW na świecie ok. 6.3 miliona zgonów co roku, w Polsce: 50 tysięcy Polska: 1 –1,5 mln chorych, 47,6% zgonów mężczyzn i 57,1% kobiet Występowanie:

3 Choroba niedokrwienna serca Zespół objawów klinicznych o różnej patogenezie Przyczyna: niedostateczna podaż tlenu i związków energetycznych w stosunku do aktualnego zapotrzebowania mięśnia serca na tlen w wyniku zwężeń organicznych i nieorganicznych tętnic wieńcowych MIAŻDŻYCA: 80% przypadków CH.N.S. CHOROBA WIEŃCOWA STABILNA: objawowy okres miażdżycy, powtarzalne objawy, stabilne w okresie 3-6 miesięcy (Thadani) Zespół objawów klinicznych o różnej patogenezie Przyczyna: niedostateczna podaż tlenu i związków energetycznych w stosunku do aktualnego zapotrzebowania mięśnia serca na tlen w wyniku zwężeń organicznych i nieorganicznych tętnic wieńcowych MIAŻDŻYCA: 80% przypadków CH.N.S. CHOROBA WIEŃCOWA STABILNA: objawowy okres miażdżycy, powtarzalne objawy, stabilne w okresie 3-6 miesięcy (Thadani)

4 Choroba niedokrwienna serca stabilna dławica piersiowa dławica niestabilna nieme niedokrwienie zawał serca niewydolność serca nagły zgon stabilna dławica piersiowa dławica niestabilna nieme niedokrwienie zawał serca niewydolność serca nagły zgon

5 Choroba niedokrwienna serca Wywiad EKG Próba wysiłkowa ECHO Scyntygrafia perfuzyjna 24-godzinne ekg metodą Holtera ECHO obciążeniowe Koronarografia Wywiad EKG Próba wysiłkowa ECHO Scyntygrafia perfuzyjna 24-godzinne ekg metodą Holtera ECHO obciążeniowe Koronarografia Diagnostyka:

6 Choroba niedokrwienna serca Redukcja śmiertelności - zmniejszenie liczby zawałów - zmniejszenie nagłych zgonów sercowych Poprawa komfortu życia - redukcja epizodów bólowych - poprawa tolerancji wysiłku Redukcja śmiertelności - zmniejszenie liczby zawałów - zmniejszenie nagłych zgonów sercowych Poprawa komfortu życia - redukcja epizodów bólowych - poprawa tolerancji wysiłku Cele leczenia ChNS

7 Choroba wieńcowa Terapeutyczna modyfikacja stylu życia Leki przeciwpłytkowe Statyny Leki wieńcowe Inhibitory konwertazy W trakcie leczenia chorzy mogą mieć wskazania do badania koronarograficznego. Kwalifikacja do: - angioplastyki wieńcowej - leczenia chirurgicznego - leczenia zachowawczego Terapeutyczna modyfikacja stylu życia Leki przeciwpłytkowe Statyny Leki wieńcowe Inhibitory konwertazy W trakcie leczenia chorzy mogą mieć wskazania do badania koronarograficznego. Kwalifikacja do: - angioplastyki wieńcowej - leczenia chirurgicznego - leczenia zachowawczego Leczenie farmakologiczne i interwencyjne choroby wieńcowej

8 Choroba niedokrwienna serca Farmakoterapia stabilnej choroby wieńcowej Lek Redukcja śmiertelności Zapobieganie świeżemu Z.S. Redukcja bólu poprawa wysiłku hipotonia, bloki p-k red. kurczliwości, tachykardia Aspiryna Azotany Beta-blokery Antagoniści wapnia bloki p-k, nasilenie objawów astmy tolerancja hipotonia krwawienia Działania niepożądane

9 Opór poza- naczyniowy Opór poza- naczyniowy Choroba niedokrwienna serca Azotany dzięki redukcji zużycia i poprawie dostarczania tlenu powodują poprawę ukrwienia obszarów niedokrwionych Azotany afterload (obciążenie następcze) afterload (obciążenie następcze) preload (obciążenie wstępne) preload (obciążenie wstępne) Rozkurcz wieńcowy Rozkurcz wieńcowy Kolaterale Naczynia oporowe Duże tętnice Duże tętnice END/EPI - redystrybucja Redukcja zużycia O 2 Poprawa dostarczania O 2 wg Bassenge E, Zanzinger J: Nitrates in different vascular beds, nitrate tolerance and interactions with endothelial function. Am J Cardiol. 1992; 70:

10 Choroba niedokrwienna serca przerywanie bólu dławicowego prewencja bólów przed czynnikiem wyzwalającym ból redukcja bólów w stabilnej i niestabilnej ChW oraz świeżym ZS poprawa tolerancji wysiłku i rezerwy wieńcowej u chorych ze s. ch.w. poprawa wydolności serca w terapii skojarzonej z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca w przebiegu ChW i ZS brak odpowiedzi na działanie azotanów w pewnej grupie chorych ("non responders") brak dowodów na przedłużanie życia w stabilnej i niestabilnej ChW brak dowodów na zapobieganie wystąpieniu zawału serca występowanie hipotonii, hipotonii ortostatycznej i zasłabnięć częste występowanie bólów głowy występowanie TOLERANCJI PLUSY + MINUSY - Wartość kliniczna azotanów w leczeniu choroby niedokrwiennej

11 Leki beta - adrenolityczne zapotrzebowania mięśnia serca na tlen rytmu serca w spoczynku ( do nawet < 50/min ) i przy wysiłku ciśnienia tętniczego kurczliwości mięśnia serca rzutu minutowego serca zapotrzebowania mięśnia serca na tlen rytmu serca w spoczynku ( do nawet < 50/min ) i przy wysiłku ciśnienia tętniczego kurczliwości mięśnia serca rzutu minutowego serca Mechanizm działania

12 Leki beta - adrenolityczne Mechanizm działania przepływu wieńc.: wydłużenie rozkurczu redystrybucja przepływu do warstwy podwsierdziowej poprawa wykorzystania tlenu i glukozy ochronny wpływ na kk. m. serca i śródbłonek naczyń, PGI 2 działanie antyarytmiczne, progu migotania komór agregacji płytek, akt. fibrynolitycznej przepływu wieńc.: wydłużenie rozkurczu redystrybucja przepływu do warstwy podwsierdziowej poprawa wykorzystania tlenu i glukozy ochronny wpływ na kk. m. serca i śródbłonek naczyń, PGI 2 działanie antyarytmiczne, progu migotania komór agregacji płytek, akt. fibrynolitycznej

13 Choroba niedokrwienna serca Dawkowanie leków beta-adrenolitycznych w chorobie wieńcowej Acebutolol mg 2-3 dawki Atenolol mg 1-2 dawki Bisoprolol mg 1 dawka Metoprolol100 – 200 mg 2-3 dawki lub postać SR Propranolol120 – 240 mg 3-4 dawki Acebutolol mg 2-3 dawki Atenolol mg 1-2 dawki Bisoprolol mg 1 dawka Metoprolol100 – 200 mg 2-3 dawki lub postać SR Propranolol120 – 240 mg 3-4 dawki

14 Choroba niedokrwienna serca Ograniczenia stosowania LBA niewydolność węzła zatokowego, bloki przewodzenia p-k astma lub przewlekłe zapalenie oskrzeli naczynioskurczowa postać choroby wieńcowej ( aktywności recep.alfa1) cukrzyca ? depresja ? zespół Raynauda choroby naczyń obwodowych ? łuszczyca niewydolność węzła zatokowego, bloki przewodzenia p-k astma lub przewlekłe zapalenie oskrzeli naczynioskurczowa postać choroby wieńcowej ( aktywności recep.alfa1) cukrzyca ? depresja ? zespół Raynauda choroby naczyń obwodowych ? łuszczyca

15 Choroba niedokrwienna serca Działania niepożądane leków beta-adrenolitycznych Bradykardia zatokowa, zaburzenia przewodzenia Hipotonia, hipoperfuzja obwodowa Upośledzenie kurczliwości lewej komory Skurcze oskrzeli Objawy ze strony OUN: bezsenność, zmęczenie, depresja, zaburzenia snu, zawroty głowy, parestezje, impotencja Działanie proarytmiczne Reakcje skórne Maskowanie hipoglikemii (nieselektywne) Bradykardia zatokowa, zaburzenia przewodzenia Hipotonia, hipoperfuzja obwodowa Upośledzenie kurczliwości lewej komory Skurcze oskrzeli Objawy ze strony OUN: bezsenność, zmęczenie, depresja, zaburzenia snu, zawroty głowy, parestezje, impotencja Działanie proarytmiczne Reakcje skórne Maskowanie hipoglikemii (nieselektywne)

16 Choroba niedokrwienna serca LEKI BETA-ADRENOLITYCZNE chorzy po zawale serca, z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, z tachykardią, bez przeciwwskazań: nie podanie beta-adrenolityku to kategoria błędu w sztuce lepiej mała dawka niż brak beta-adrenolityku obrona przed codziennym stresem podstawowe leki w kardiologii chorzy po zawale serca, z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, z tachykardią, bez przeciwwskazań: nie podanie beta-adrenolityku to kategoria błędu w sztuce lepiej mała dawka niż brak beta-adrenolityku obrona przed codziennym stresem podstawowe leki w kardiologii

17 Choroba niedokrwienna serca Antagoniści wapnia - mechanizm działania zapotrzebowania mięśnia serca na tlen rytmu serca w spoczynku (diltiazem, werapamil ) ciśnienia tętniczego kurczliwości mięśnia serca rzutu minutowego serca zapotrzebowania mięśnia serca na tlen rytmu serca w spoczynku (diltiazem, werapamil ) ciśnienia tętniczego kurczliwości mięśnia serca rzutu minutowego serca

18 Choroba niedokrwienna serca Antagoniści wapnia - mechanizm działania przepływu wieńcowego przez wydłużenie rozkurczu (diltiazem, werapamil) redystrybucja przepływu do warstwy podwsierdziowej zmniejszenie napięcia naczyń poprawa wykorzystania tlenu i glukozy zmniejszenie obciążenia następczego przepływu wieńcowego przez wydłużenie rozkurczu (diltiazem, werapamil) redystrybucja przepływu do warstwy podwsierdziowej zmniejszenie napięcia naczyń poprawa wykorzystania tlenu i glukozy zmniejszenie obciążenia następczego

19 Choroba niedokrwienna serca Skuteczność A Ca w anginie Prinzmetala Nifedipina, diltiazem, werapamil skuteczność w zapobieganiu atakom i dolegliwościom u 70% chorych, u kolejnych 20% redukcja liczby epizodów niedokrwiennych Amlodipina redukcja liczby epizodów niedokrwiennych i tabletek stosowanej doraźnie nitrogliceryny badania randomizowane Nifedipina, diltiazem, werapamil skuteczność w zapobieganiu atakom i dolegliwościom u 70% chorych, u kolejnych 20% redukcja liczby epizodów niedokrwiennych Amlodipina redukcja liczby epizodów niedokrwiennych i tabletek stosowanej doraźnie nitrogliceryny badania randomizowane

20 Choroba niedokrwienna serca Zastosowanie A Ca w SCHW 1. gdy pwsk do beta-adrenolityków (astma) 2. nifedipina, amlodipina, nikardipina: gdy zaburzenia przewodzenia 3. komponenta wazospastyczna 4. miażdżyca zarostowa tt.obwodowych 5. zaburzenia ośrodkowe po LBA 6. zespół Raynauda 7. niewydolność serca – amlodipina 8. unikanie krótko działającej nifedipiny z powodu odruchowej tachykardii 9. nadciśnienie 10.terapia skojarzona 1. gdy pwsk do beta-adrenolityków (astma) 2. nifedipina, amlodipina, nikardipina: gdy zaburzenia przewodzenia 3. komponenta wazospastyczna 4. miażdżyca zarostowa tt.obwodowych 5. zaburzenia ośrodkowe po LBA 6. zespół Raynauda 7. niewydolność serca – amlodipina 8. unikanie krótko działającej nifedipiny z powodu odruchowej tachykardii 9. nadciśnienie 10.terapia skojarzona

21 Choroba niedokrwienna serca Leki metaboliczne: trimetazydyna, ranolazyna, L-karnityna Mechanizmy cytoprotekcji spalania FFA i stymulacja spalania glukoz O 2 do syntezy ATP komórkowa akumulacja kw. mlekowego i H + komórkowa akumulacja Na + i Ca 2+ zużycie ATP na utrzymywanie homeostazy jon. niekorzystne efekty przeładowania kk Ca działanie anty-rodnikowe infiltracja granulocytów do niedokrwionego i reperfundowanego obszaru

22 Choroba niedokrwienna serca Choroba wieńcowa - nowe leki Nikorandil: ester nikotynamidu Mechanizm działania: otwiera zależne od ATP kanały potasowe rozszerza tętniczki oporowe wieńcowe i obowodowe rozszerza żyły obwodowe i t.nasierdziowe (jak azotany) działanie ochronne na mięsień serca (preconditioning) ? Nikorandil: ester nikotynamidu Mechanizm działania: otwiera zależne od ATP kanały potasowe rozszerza tętniczki oporowe wieńcowe i obowodowe rozszerza żyły obwodowe i t.nasierdziowe (jak azotany) działanie ochronne na mięsień serca (preconditioning) ?

23 Choroba niedokrwienna serca Zasady leczenia stabilnej choroby wieńcowej Monoterapia LBA, azotan, A Ca: Klasa I, II CCS dławicy piersiowej stabilnej Terapia skojarzona: klasa III, IV CCS beta- bloker + azotan antagonista wapnia zwalniający tętno: z grupy werapamilu lub diltiazem ( postaci długodziałające ) azotan + beta – bloker + antagonista wapnia wypełnianie okresów wolnych od azotanu antagonista wapnia np. ( diltiazem ) molsidomina ( nie daje tolerancji ) ewentualnie: trimetazydyna Monoterapia LBA, azotan, A Ca: Klasa I, II CCS dławicy piersiowej stabilnej Terapia skojarzona: klasa III, IV CCS beta- bloker + azotan antagonista wapnia zwalniający tętno: z grupy werapamilu lub diltiazem ( postaci długodziałające ) azotan + beta – bloker + antagonista wapnia wypełnianie okresów wolnych od azotanu antagonista wapnia np. ( diltiazem ) molsidomina ( nie daje tolerancji ) ewentualnie: trimetazydyna

24 Choroba niedokrwienna serca Ostre zespoły wieńcowe są następstwem ostrego lub podostrego, pierwotnego zmniejszenia zaopatrzenia mięśnia sercowego w tlen, będącego następstwem pęknięcia blaszki miażdżycowej, któremu towarzyszy powstanie zakrzepu, kurcz naczynia i mikroembolizacja. Ostre zespoły wieńcowe

25 Choroba niedokrwienna serca dławica spoczynkowa zawał serca bez uniesienia ST (NSTEMI) dławica w początkowym okresie ( de novo) – pierwsze dwa miesiące bólów w klasie 3 lub 4 wydolności wieńcowej ( wg kryteriów CCS) dławica narastająca- nasilenie dotychczasowej dławicy o co najmniej jedną klasę i do co najmniej 3 klasy CCS dławica naczynioskurczowa ( angina Prinzmetala) zawał serca bez załamka Q dławica pozawałowa- bóle spoczynkowe po zawale serca, powyżej pierwszych 24 godz. dławica spoczynkowa zawał serca bez uniesienia ST (NSTEMI) dławica w początkowym okresie ( de novo) – pierwsze dwa miesiące bólów w klasie 3 lub 4 wydolności wieńcowej ( wg kryteriów CCS) dławica narastająca- nasilenie dotychczasowej dławicy o co najmniej jedną klasę i do co najmniej 3 klasy CCS dławica naczynioskurczowa ( angina Prinzmetala) zawał serca bez załamka Q dławica pozawałowa- bóle spoczynkowe po zawale serca, powyżej pierwszych 24 godz. Niestabilna choroba wieńcowa

26 Choroba niedokrwienna serca Bez przetrwałego uniesienia ST Z przetrwałym uniesieniem ST Bez przetrwałego uniesienia ST Z przetrwałym uniesieniem ST Ostre zespoły wieńcowe (OZW )

27 Choroba niedokrwienna serca niestabilna choroba wieńcowa zawał serca z uniesieniem ST (STEMI) nagły zgon sercowy niestabilna choroba wieńcowa zawał serca z uniesieniem ST (STEMI) nagły zgon sercowy Podstawowe typy OZW

28 Choroba niedokrwienna serca I ciężka dławica piersiowa de novo lub znaczne nasilenie wcześniejszej dławicy ( bez bólów spoczynkowych) II dławica piersiowa spoczynkowa w ciągu ostatniego miesiąca, z wyłączeniem ostatnich 48 godz. III dławica piersiowa spoczynkowa w ciągu ostatnich 48 godz. A pozawieńcowa przyczyna niedokrwienia m.s. ( niedokrwistość, hipotonia, hipoksemia) B pierwotna niestabilna dławica piersiowa ( bez zmian pozawieńcowych nasilających niedokrwienie) C niestabilna dławica piersiowa w ciagu 2 tygodni po zawale serca I ciężka dławica piersiowa de novo lub znaczne nasilenie wcześniejszej dławicy ( bez bólów spoczynkowych) II dławica piersiowa spoczynkowa w ciągu ostatniego miesiąca, z wyłączeniem ostatnich 48 godz. III dławica piersiowa spoczynkowa w ciągu ostatnich 48 godz. A pozawieńcowa przyczyna niedokrwienia m.s. ( niedokrwistość, hipotonia, hipoksemia) B pierwotna niestabilna dławica piersiowa ( bez zmian pozawieńcowych nasilających niedokrwienie) C niestabilna dławica piersiowa w ciagu 2 tygodni po zawale serca Klasyfikacja niestabilnej dławicy piersiowej (wg. Braunwalda)

29 Choroba niedokrwienna serca Przetrwałe uniesienie odcinka ST Kliniczne podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego Brak przetrwałego uniesienie odcinka ST Rozpoznanie nie ustalone Aspiryna, LMWH, Klopidogrel Nitraty, Beta-blokery Tromboliza PCI Aspiryna Duże ryzyko Małe ryzyko Drugi test troponinowy Blokery GPII/IIIA, koronarografia Dodatni Dwukrotnie ujemny Test wysiłkowy, koronarografia PCI, CABG lub terapia farmakologiczna w zależności od obrazu klinicznego i wyniku angiografii

30 Choroba niedokrwienna serca Najbardziej typowymi objawami niestabilnej choroby wieńcowej są zmiany odcinka ST i załamka T.Stwierdzenie pbniżenia odcinka ST > 1 mm(0.1 mV), w co najmniej dwóch sąsiednich odprowadzeniach, przy współistnieniu typowych objawów klinicznych, z duzym prawdopodobieństwem wskazuje na rozpoznanie niestabilnej dławicy piersiowej. Elektrokardiogram w OZW

31 Choroba niedokrwienna serca Spoczynkowe badanie EKG ma podstawowe znaczenie w ocenie chorych z podejrzeniem OZW. Optymalnie, badanie EKG powinno zostać wykonane w czasie trwania objawów klinicznych i porównane z zapisem wykonanym po ich ustąpieniu. Spoczynkowe badanie EKG ma podstawowe znaczenie w ocenie chorych z podejrzeniem OZW. Optymalnie, badanie EKG powinno zostać wykonane w czasie trwania objawów klinicznych i porównane z zapisem wykonanym po ich ustąpieniu. Elektrokardiogram w OZW

32 Choroba niedokrwienna serca abciximab tirofiban lamifiban eptifibatid abciximab tirofiban lamifiban eptifibatid Niestabilna choroba wieńcowa - blokery receptora glikoproteinowego IIb/IIIa w OZW

33 Choroba niedokrwienna serca Zasady leczenia choroby wieńcowej zwalczanie czynników ryzyka normalizacja warunków pracy i wypoczynku odpowiednia aktywność fizyczna leczenie chorób współistniejących leczenie farmakologiczne angioplastyka wieńcowa rewaskularyzacja chirurgiczna zwalczanie czynników ryzyka normalizacja warunków pracy i wypoczynku odpowiednia aktywność fizyczna leczenie chorób współistniejących leczenie farmakologiczne angioplastyka wieńcowa rewaskularyzacja chirurgiczna

34 Choroba niedokrwienna serca Podsumowanie: Choroba wieńcowa pomimo postępów leczenia jest wciąż poważnym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym w krajach rozwiniętych Wydaje się, że największe znaczenie w podejściu do leczenia ma wczesna profilaktyka i indywidualizacja postępowania z zachowaniem standardów opartych na dowodach badań klinicznych

35

36

37

38

39


Pobierz ppt "C horoba niedokrwienna serca. 2,5 – 5,1 % mężczyzn w wieku 40-59 lat 10 % mężczyzn > 60 lat 25% zgonów, roczny wsk.1,6-3,2% 25% zawałów w grupie SCHW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google