Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSLATORYKA ANGLISTYCZNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA RYNKU Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSLATORYKA ANGLISTYCZNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA RYNKU Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową 2009."— Zapis prezentacji:

1 TRANSLATORYKA ANGLISTYCZNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA RYNKU Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową 2009

2 Co nas wyróżnia? Innowacyjny program kształcenia, dostosowany do potrzeb rynku Innowacyjny program kształcenia, dostosowany do potrzeb rynku Wysoki poziom nauczania Wysoki poziom nauczania Świetnie przygotowana kadra Świetnie przygotowana kadra Nowoczesne komputerowe laboratorium translatoryczne Nowoczesne komputerowe laboratorium translatoryczne

3 WYMOGI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU Ogólne wykształcenie filologa nie wystarczy, żeby spełnić wymogi europejskiego rynku pracy. Ogólne wykształcenie filologa nie wystarczy, żeby spełnić wymogi europejskiego rynku pracy. Globalizacja sprawia, że współczesny człowiek żyje w świecie przekładu. Globalizacja sprawia, że współczesny człowiek żyje w świecie przekładu. Wielojęzyczne środowisko pracy wymaga wykształcenia profesjonalnych tłumaczy ustnych – konsekutywnych i symultanicznych. Wielojęzyczne środowisko pracy wymaga wykształcenia profesjonalnych tłumaczy ustnych – konsekutywnych i symultanicznych.

4 WYMOGI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU Dynamika rynku pracy wskazuje na ciągły wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe z zakresu finansów, bankowości, ubezpieczeń, prawa, medycyny, informatyki i techniki. Tłumacze najczęściej tworzą mikroprzedsiębiorstwa, świadcząc usługi dla biur tłumaczeń lub bezpośrednio dla inwestorów zagranicznych, eksporterów i importerów, międzynarodowych koncernów, rodzimych firm oraz instytucji. Są ekspertami od komunikacji międzykulturowej. Dynamika rynku pracy wskazuje na ciągły wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe z zakresu finansów, bankowości, ubezpieczeń, prawa, medycyny, informatyki i techniki. Tłumacze najczęściej tworzą mikroprzedsiębiorstwa, świadcząc usługi dla biur tłumaczeń lub bezpośrednio dla inwestorów zagranicznych, eksporterów i importerów, międzynarodowych koncernów, rodzimych firm oraz instytucji. Są ekspertami od komunikacji międzykulturowej.

5 WYMOGI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU Wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych tłumaczy wiąże się również z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w której język polski ma status języka urzędowego. Wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych tłumaczy wiąże się również z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w której język polski ma status języka urzędowego.

6 PROGRAM KSZTAŁCENIA ZESPÓŁ – wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, będący zarazem praktykującymi tłumaczami ZESPÓŁ – wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, będący zarazem praktykującymi tłumaczami PROGRAM – opracowany na podstawie badań rynkowych, z uwzględnieniem wymogów europejskiej normy dla usług tłumaczeniowych PN-EN 15038 oraz zaleceń Komisji Europejskiej dla kształcenia tłumaczy PROGRAM – opracowany na podstawie badań rynkowych, z uwzględnieniem wymogów europejskiej normy dla usług tłumaczeniowych PN-EN 15038 oraz zaleceń Komisji Europejskiej dla kształcenia tłumaczy

7 PROGRAM KSZTAŁCENIA Powstała w 2006 roku translatoryka anglistyczna oferuje obecnie zarówno trzyletnie studia licencjackie, jak i dwuletnie studia magisterskie. W 2010 roku rusza edycja rocznych studiów podyplomowych, finansowanych w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki. Powstała w 2006 roku translatoryka anglistyczna oferuje obecnie zarówno trzyletnie studia licencjackie, jak i dwuletnie studia magisterskie. W 2010 roku rusza edycja rocznych studiów podyplomowych, finansowanych w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki.

8 PROGRAM KSZTAŁCENIA studia zgodne z zainteresowaniami Na studiach drugiego stopnia istnieje możliwość wyboru ścieżki kształcenia (przekład specjalistyczny, przekład literacki). Na studiach drugiego stopnia istnieje możliwość wyboru ścieżki kształcenia (przekład specjalistyczny, przekład literacki). Od przyszłego roku planujemy zwiększenie elastyczności studiów pierwszego stopnia poprzez zapewnienie studentom możliwości samodzielnego komponowania ścieżki kształcenia w zakresie praktycznej nauki przekładu. Od przyszłego roku planujemy zwiększenie elastyczności studiów pierwszego stopnia poprzez zapewnienie studentom możliwości samodzielnego komponowania ścieżki kształcenia w zakresie praktycznej nauki przekładu.

9 PROGRAM KSZTAŁCENIA Proces kształcenia łączy wszechstronne wykształcenie filologiczne, praktyczną naukę języka (aż 600 h zajęć na studiach pierwszego stopnia oraz 195 h na studiach drugiego stopnia) i kursy praktyczne z przekładu literackiego, ustnego i specjalistycznego: Proces kształcenia łączy wszechstronne wykształcenie filologiczne, praktyczną naukę języka (aż 600 h zajęć na studiach pierwszego stopnia oraz 195 h na studiach drugiego stopnia) i kursy praktyczne z przekładu literackiego, ustnego i specjalistycznego:

10 PROGRAM KSZTAŁCENIA tłumaczenia prawnicze tłumaczenia prawnicze tłumaczenia ekonomiczne tłumaczenia ekonomiczne tłumaczenia unijne tłumaczenia unijne tłumaczenia medyczne tłumaczenia medyczne tłumaczenia techniczne tłumaczenia techniczne tłumaczenia turystyczne tłumaczenia turystyczne

11 PROGRAM KSZTAŁCENIA Równoczesny rozwój kompetencji tłumaczeniowych i zawodowych: wykorzystanie technologii informatycznych i multimedialnych wykorzystanie technologii informatycznych i multimedialnych samozatrudnienie samozatrudnienie zarządzanie projektem tłumaczeniowym zarządzanie projektem tłumaczeniowym pozyskiwanie klientów, budowanie relacji z klientami pozyskiwanie klientów, budowanie relacji z klientami kontrola jakości tłumaczenia kontrola jakości tłumaczenia

12 LABORATORIUM po zakończeniu procesu wyposażania umożliwi jeszcze lepsze dostosowanie programu translatoryki do potrzeb rynku pracy, gospodarki opartej na wiedzy oraz wymogów unijnych poprzez bardziej zinformatyzowane kształcenie tłumaczy po zakończeniu procesu wyposażania umożliwi jeszcze lepsze dostosowanie programu translatoryki do potrzeb rynku pracy, gospodarki opartej na wiedzy oraz wymogów unijnych poprzez bardziej zinformatyzowane kształcenie tłumaczy

13 LABORATORIUM umożliwi poszerzenie oferty o nowe atrakcyjne kursy: umożliwi poszerzenie oferty o nowe atrakcyjne kursy: Tłumaczenia informatyczne, lokalizacja oprogramowania, Tłumaczenia informatyczne, lokalizacja oprogramowania, gier i stron internetowych Tłumaczenia audiowizualne Tłumaczenia audiowizualne Tłumaczenia unijne, wymagające stałego korzystania z baz terminologicznych i bazy aktów prawnych Tłumaczenia unijne, wymagające stałego korzystania z baz terminologicznych i bazy aktów prawnych Zarządzanie terminologią i tworzenie słowników specjalistycznych Zarządzanie terminologią i tworzenie słowników specjalistycznych Zarządzanie projektem tłumaczeniowym Zarządzanie projektem tłumaczeniowym Budowa komputerowych korpusów tekstów Budowa komputerowych korpusów tekstów

14 LABORATORIUM umożliwi pracę ze specjalistycznymi programami wspomagającymi proces tłumaczenia (tzw. CATy): praca z pamięciami tłumaczeniowymi, tworzenie i konwersja baz terminologicznych, praca z różnymi formatami plików. umożliwi pracę ze specjalistycznymi programami wspomagającymi proces tłumaczenia (tzw. CATy): praca z pamięciami tłumaczeniowymi, tworzenie i konwersja baz terminologicznych, praca z różnymi formatami plików. Programy CAT przyspieszają proces tłumaczenia i ułatwiają zachowanie spójności terminologicznej i stylistycznej. Znajomość narzędzi CAT jest wymagana przez europejską normę Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług (EN 15038).

15 INNOWACJE Kurs tłumaczeń informatycznych, który powstał przy współpracy z gdańskim biurem lokalizacyjnym Studio Gambit przygotowuje studentów do pracy z profesjonalnymi i szeroko stosowanymi na rynku narzędziami tłumaczeniowymi przygotowuje studentów do pracy z profesjonalnymi i szeroko stosowanymi na rynku narzędziami tłumaczeniowymi pozwala zapoznać się z procesem lokalizacji oprogramowania oraz gier komputerowych, poprzez uczestnictwo w dwóch projektach, zawierających oprócz tłumaczenia etap zapewniania jakości pozwala zapoznać się z procesem lokalizacji oprogramowania oraz gier komputerowych, poprzez uczestnictwo w dwóch projektach, zawierających oprócz tłumaczenia etap zapewniania jakości

16 INNOWACJE Projekt: Poszerzanie zasobów polskiej Wikipedii studenci pracują w zespołach nad tłumaczeniem wybranego artykułu z anglojęzycznych zasobów Wikipedii, który zostaje później dodany do sekcji polskiej studenci pracują w zespołach nad tłumaczeniem wybranego artykułu z anglojęzycznych zasobów Wikipedii, który zostaje później dodany do sekcji polskiej projekt stwarza doskonałe warunki do zdobycia doświadczenia pracy grupowej oraz dostarcza ogromnej satysfakcji i poczucia użyteczności wykonanej pracy projekt stwarza doskonałe warunki do zdobycia doświadczenia pracy grupowej oraz dostarcza ogromnej satysfakcji i poczucia użyteczności wykonanej pracy

17 INNOWACJE Projekt: Symulacja pracy biura tłumaczeń studenci pracują w grupach nad projektem symulacji pracy biura tłumaczeń – każdy zespół ma kierownika projektu, który przypisuje studentom role tłumaczy, terminologów i korektorów studenci pracują w grupach nad projektem symulacji pracy biura tłumaczeń – każdy zespół ma kierownika projektu, który przypisuje studentom role tłumaczy, terminologów i korektorów zespół przygotowuje swoją ofertę marketingową, ofertę cenową dla konkretnego zlecenia, harmonogram pracy, umowę na tłumaczenie z klientem i z tłumaczami, wykonuje tłumaczenie i jego korektę, dokumentuje procesy oraz wystawia fakturę dla klienta i przygotowuje rozliczenia z tłumaczami zespół przygotowuje swoją ofertę marketingową, ofertę cenową dla konkretnego zlecenia, harmonogram pracy, umowę na tłumaczenie z klientem i z tłumaczami, wykonuje tłumaczenie i jego korektę, dokumentuje procesy oraz wystawia fakturę dla klienta i przygotowuje rozliczenia z tłumaczami

18 INNOWACJE Projekt: Przekład symultaniczny zapoznaje z rozmaitymi technikami stosowanymi podczas przekładu symultanicznego (m.in. analiza wypowiedzi, dewerbalizacja, przeformułowywanie, notacja, synteza, tłumaczenie właściwe, zarządzanie stresem podczas wystąpień publicznych, podzielność uwagi przy jednoczesnym słuchaniu i mówieniu, tłumaczenie pod presją czasu, współpraca z partnerem w kabinie) zapoznaje z rozmaitymi technikami stosowanymi podczas przekładu symultanicznego (m.in. analiza wypowiedzi, dewerbalizacja, przeformułowywanie, notacja, synteza, tłumaczenie właściwe, zarządzanie stresem podczas wystąpień publicznych, podzielność uwagi przy jednoczesnym słuchaniu i mówieniu, tłumaczenie pod presją czasu, współpraca z partnerem w kabinie) poprzez wykorzystanie nagrań studenci uczą się dostrzegać plusy i minusy swoich wystąpień, co zapobiega wyrabianiu niewłaściwych nawyków tłumaczeniowych poprzez wykorzystanie nagrań studenci uczą się dostrzegać plusy i minusy swoich wystąpień, co zapobiega wyrabianiu niewłaściwych nawyków tłumaczeniowych

19 INNOWACJE Projekt: Literatura we współ-przekładzie [Współ-przekład poezji polskiej przy współpracy z tłumaczem-poetą nieznającym języka oryginału] umożliwia wypracowanie umiejętności close reading tłumaczonego tekstu, a jednocześnie pozwala poznać tajniki pracy tłumacza pozbawionego dostępu do tekstu oryginału umożliwia wypracowanie umiejętności close reading tłumaczonego tekstu, a jednocześnie pozwala poznać tajniki pracy tłumacza pozbawionego dostępu do tekstu oryginału uczy wnikliwej analizy przekładanego materiału, bez względu na typ przekładanych w przyszłości tekstów uczy wnikliwej analizy przekładanego materiału, bez względu na typ przekładanych w przyszłości tekstów

20 INNOWACJE Projekt: Języki literatury zaznajamia studentów ze znaczącymi zjawiskami w literaturze polskiej i powszechnej zaznajamia studentów ze znaczącymi zjawiskami w literaturze polskiej i powszechnej pozwala wyostrzyć słuch językowy i zapoznać się z różnymi szkołami interpretacyjnymi – w projekcie bierze udział kilkoro wykładowców pozwala wyostrzyć słuch językowy i zapoznać się z różnymi szkołami interpretacyjnymi – w projekcie bierze udział kilkoro wykładowców kończy się autorskimi warsztatami, sprawdzającymi wrażliwość językową kończy się autorskimi warsztatami, sprawdzającymi wrażliwość językową


Pobierz ppt "TRANSLATORYKA ANGLISTYCZNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA RYNKU Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google