Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową 2009"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową 2009
TRANSLATORYKA ANGLISTYCZNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA RYNKU Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową 2009

2 Co nas wyróżnia? ►►► Innowacyjny program kształcenia, dostosowany do potrzeb rynku ►►► Wysoki poziom nauczania ►►► Świetnie przygotowana kadra ►►► Nowoczesne komputerowe laboratorium translatoryczne

3 WYMOGI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU
Ogólne wykształcenie filologa nie wystarczy, żeby spełnić wymogi europejskiego rynku pracy. Globalizacja sprawia, że współczesny człowiek żyje w świecie przekładu. Wielojęzyczne środowisko pracy wymaga wykształcenia profesjonalnych tłumaczy ustnych – konsekutywnych i symultanicznych.

4 WYMOGI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU
Dynamika rynku pracy wskazuje na ciągły wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe z zakresu finansów, bankowości, ubezpieczeń, prawa, medycyny, informatyki i techniki. Tłumacze najczęściej tworzą mikroprzedsiębiorstwa, świadcząc usługi dla biur tłumaczeń lub bezpośrednio dla inwestorów zagranicznych, eksporterów i importerów, międzynarodowych koncernów, rodzimych firm oraz instytucji. Są ekspertami od komunikacji międzykulturowej.

5 WYMOGI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU
Wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych tłumaczy wiąże się również z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w której język polski ma status języka urzędowego.

6 PROGRAM KSZTAŁCENIA ZESPÓŁ – wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, będący zarazem praktykującymi tłumaczami PROGRAM – opracowany na podstawie badań rynkowych, z uwzględnieniem wymogów europejskiej normy dla usług tłumaczeniowych PN-EN oraz zaleceń Komisji Europejskiej dla kształcenia tłumaczy

7 PROGRAM KSZTAŁCENIA Powstała w 2006 roku translatoryka anglistyczna oferuje obecnie zarówno trzyletnie studia licencjackie, jak i dwuletnie studia magisterskie. W 2010 roku rusza edycja rocznych studiów podyplomowych, finansowanych w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki.

8 studia zgodne z zainteresowaniami
PROGRAM KSZTAŁCENIA studia zgodne z zainteresowaniami Na studiach drugiego stopnia istnieje możliwość wyboru ścieżki kształcenia (przekład specjalistyczny, przekład literacki). Od przyszłego roku planujemy zwiększenie elastyczności studiów pierwszego stopnia poprzez zapewnienie studentom możliwości samodzielnego komponowania ścieżki kształcenia w zakresie praktycznej nauki przekładu.

9 PROGRAM KSZTAŁCENIA Proces kształcenia łączy wszechstronne wykształcenie filologiczne, praktyczną naukę języka (aż 600 h zajęć na studiach pierwszego stopnia oraz 195 h na studiach drugiego stopnia) i kursy praktyczne z przekładu literackiego, ustnego i specjalistycznego:

10 PROGRAM KSZTAŁCENIA tłumaczenia prawnicze tłumaczenia ekonomiczne
tłumaczenia unijne tłumaczenia medyczne tłumaczenia techniczne tłumaczenia turystyczne

11 Równoczesny rozwój kompetencji tłumaczeniowych i zawodowych:
PROGRAM KSZTAŁCENIA Równoczesny rozwój kompetencji tłumaczeniowych i zawodowych: wykorzystanie technologii informatycznych i multimedialnych samozatrudnienie zarządzanie projektem tłumaczeniowym pozyskiwanie klientów, budowanie relacji z klientami kontrola jakości tłumaczenia

12 LABORATORIUM ► po zakończeniu procesu wyposażania umożliwi jeszcze lepsze dostosowanie programu translatoryki do potrzeb rynku pracy, gospodarki opartej na wiedzy oraz wymogów unijnych poprzez bardziej zinformatyzowane kształcenie tłumaczy

13 ► umożliwi poszerzenie oferty o nowe atrakcyjne kursy:
LABORATORIUM ► umożliwi poszerzenie oferty o nowe atrakcyjne kursy: Tłumaczenia informatyczne, lokalizacja oprogramowania, gier i stron internetowych Tłumaczenia audiowizualne Tłumaczenia unijne, wymagające stałego korzystania z baz terminologicznych i bazy aktów prawnych Zarządzanie terminologią i tworzenie słowników specjalistycznych Zarządzanie projektem tłumaczeniowym Budowa komputerowych korpusów tekstów

14 LABORATORIUM ► umożliwi pracę ze specjalistycznymi programami wspomagającymi proces tłumaczenia (tzw. CATy): praca z pamięciami tłumaczeniowymi, tworzenie i konwersja baz terminologicznych, praca z różnymi formatami plików. Programy CAT przyspieszają proces tłumaczenia i ułatwiają zachowanie spójności terminologicznej i stylistycznej. Znajomość narzędzi CAT jest wymagana przez europejską normę „Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług” (EN 15038).

15 INNOWACJE Kurs tłumaczeń informatycznych, który powstał przy współpracy z gdańskim biurem lokalizacyjnym Studio Gambit przygotowuje studentów do pracy z profesjonalnymi i szeroko stosowanymi na rynku narzędziami tłumaczeniowymi pozwala zapoznać się z procesem lokalizacji oprogramowania oraz gier komputerowych, poprzez uczestnictwo w dwóch projektach, zawierających oprócz tłumaczenia etap zapewniania jakości

16 Projekt: Poszerzanie zasobów polskiej Wikipedii
INNOWACJE Projekt: Poszerzanie zasobów polskiej Wikipedii studenci pracują w zespołach nad tłumaczeniem wybranego artykułu z anglojęzycznych zasobów Wikipedii, który zostaje później dodany do sekcji polskiej projekt stwarza doskonałe warunki do zdobycia doświadczenia pracy grupowej oraz dostarcza ogromnej satysfakcji i poczucia użyteczności wykonanej pracy

17 Projekt: Symulacja pracy biura tłumaczeń
INNOWACJE Projekt: Symulacja pracy biura tłumaczeń studenci pracują w grupach nad projektem symulacji pracy biura tłumaczeń – każdy zespół ma kierownika projektu, który przypisuje studentom role tłumaczy, terminologów i korektorów zespół przygotowuje swoją ofertę marketingową, ofertę cenową dla konkretnego zlecenia, harmonogram pracy, umowę na tłumaczenie z klientem i z tłumaczami, wykonuje tłumaczenie i jego korektę, dokumentuje procesy oraz wystawia fakturę dla klienta i przygotowuje rozliczenia z tłumaczami

18 Projekt: Przekład symultaniczny
INNOWACJE Projekt: Przekład symultaniczny zapoznaje z rozmaitymi technikami stosowanymi podczas przekładu symultanicznego (m.in. analiza wypowiedzi, dewerbalizacja, przeformułowywanie, notacja, synteza, tłumaczenie właściwe, zarządzanie stresem podczas wystąpień publicznych, podzielność uwagi przy jednoczesnym słuchaniu i mówieniu, tłumaczenie pod presją czasu, współpraca z partnerem w kabinie) poprzez wykorzystanie nagrań studenci uczą się dostrzegać plusy i minusy swoich wystąpień, co zapobiega wyrabianiu niewłaściwych nawyków tłumaczeniowych

19 Projekt: Literatura we współ-przekładzie
INNOWACJE Projekt: Literatura we współ-przekładzie [Współ-przekład poezji polskiej przy współpracy z tłumaczem-poetą nieznającym języka oryginału] umożliwia wypracowanie umiejętności close reading tłumaczonego tekstu, a jednocześnie pozwala poznać tajniki pracy tłumacza pozbawionego dostępu do tekstu oryginału uczy wnikliwej analizy przekładanego materiału, bez względu na typ przekładanych w przyszłości tekstów

20 Projekt: „Języki literatury”
INNOWACJE Projekt: „Języki literatury” zaznajamia studentów ze znaczącymi zjawiskami w literaturze polskiej i powszechnej pozwala „wyostrzyć słuch” językowy i zapoznać się z różnymi szkołami interpretacyjnymi – w projekcie bierze udział kilkoro wykładowców kończy się autorskimi warsztatami, sprawdzającymi wrażliwość językową


Pobierz ppt "Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google