Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Surowce żywiczne Otrzymywanie substancji żywicznych; -żywicowanie drzew iglastych otrzymujemy tzw. żywicę balsamiczną -ekstrakcja karpiny otrzymujemy tzw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Surowce żywiczne Otrzymywanie substancji żywicznych; -żywicowanie drzew iglastych otrzymujemy tzw. żywicę balsamiczną -ekstrakcja karpiny otrzymujemy tzw."— Zapis prezentacji:

1 Surowce żywiczne Otrzymywanie substancji żywicznych; -żywicowanie drzew iglastych otrzymujemy tzw. żywicę balsamiczną -ekstrakcja karpiny otrzymujemy tzw. żywicę ekstrakcyjną Głównymi składnikami tych żywic są – terpentyna i kalafonia (ok.30% i 70%) -chemiczny przerób drewna iglastego Przy przerobie drewna żywicznego na celulozę pozyskuje się jako produkt uboczny tzw.terpentynę siarczanową i olej talowy. -rozkładowa destylacja drewna iglastego Podczas termolizy drewna iglastego,oprócz węgla drzewnego, otrzymuje się również terpentynę retortową. W drewnie obok substancji strukturalnie z nimi związanymi,występują tzw. substancje uboczne.Należą do nich min.olejki eteryczne,żywice,woski, tłuszcze,garbniki,barwniki,białka, alkaloidy a również sole mineralne.

2 Terpeny Olejkami eterycznymi nazywamy związki chemiczne należące do terpenów, wiele z nich zawiera atom tlenu w postaci grupy hydroksylowej,ketonowej lub aldehydowej(terpenoidy). Terpeny zbudowane są z cząsteczek izoprenu. C 5 H 8 (2-metylo1,3-butadien). Cechą charakterystyczną jest ich zdolność do polimeryzacji, izomeryzacji i utlenienia. Węglowodory terpenowe dzielimy na: -alfatyczne -cykliczne (monocykliczne, dwucykliczne, trójpierścieniowe). izopren 1×5Cmonoterpeny 2×5C seskwiterpeny 3×5C diterpeny 4×5C triterpeny 6×5C

3 Terpeny cd

4 Kwasy żywiczne Kalafonia-wydzielona z żywicy po oddestylowaniu terpentyny składa się głównie z mieszaniny kwasów żywicznych. (C 19 H 29 COOH) Kwasy w świeżej żywicy nazywamy kwasami pierwotnymi, a kwasami w kalafonii kwasami wtórnymi. Kwasy pierwotne –charakteryzują się nietrwałościa, zdolnością do izomeryzacji i utlenienia. Kwas lewo-primarowy stanowi ok.30%- 50%. Kwasy wtórne charakteryzują się większą trwałościa.W zależności od metody wyodrębnienia w kalafonii jest od 40% do 90 % kwasu abietynowego,resztę stanowią o substancje o charakterze obojętnym,głównie węglowodory dwuterpenowe a także wyższe kwasy tłuszczowe. Kalafonia ma duże zastosowanie w przemyśle papierniczym, mydlarskim, lakierniczym(lakiery izolacyjne),do produkcji smarów.

5 Woskotłuszcze Odpowiednikami żywicy drzew iglastych są woskotłuszcze występujące w przypadku drzew liściastych. Głównymi składnikami woskotłuszczy są: -kwasy tłuszczowe są mieszaninami nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych.Podstawowe kwasy mają 18 atomów węgla (oleinowy,linolowy,linoleinowy)różnią się ilością wiązań podwójnych. -Alkohole mogą być wolne lub zestryfikowane z wyższymi kwasami tłuszczowymi. kwas palmitynowy, C 15 H 31 COOH kwas 3-metyloheksadekanowy, C 16 H 33 COOH kwas stearynowy, C 17 H 35 COOH kwas oleinowy, C 17 H 33 COOH kwas linolowy, C 17 H 31 COOH kwas linolenowy, C 17 H 29 COOH kwas ejkozatrienowy, C 19 H 33 COOH ejkozanol, C 20 H 41 OH dokozanol, C 22 H 45 OH tetrakozanol, C 24 H 49 OH

6 Woskotłuszcze Odpowiednikami żywicy drzew iglastych są woskotłuszcze występujące w przypadku drzew liściastych. Głównymi składnikami woskotłuszczy są: -tłuszcze czyli glicerydy (estry gliceryny-alkoholu trójwodorotlenowego i wyższych kwasów tłuszczowych). Występują w ok.1% w drewnie. -woski czyli estry kwasów tłuszczowych i wyższych alkoholi. Występują w ok.0.1% w drewnie.Ich rola jest duża ze względu na zabezpieczenie liści, łodyg,owoców przed utratą wody. gliceryna monogliceryd digliceryd trigliceryd stearynian ejkozanolu, C 17 H 35 COOC 20 H 41

7 Garbniki Garbniki są to substancje dające się wyekstrahować z drewna za pomocą wody. Są dobrze rozpuszczalne oprócz wody w alkoholu etylowym oraz eterze etylowym. Dzielimy je wg.Proctera ze względu na ich rozkład w temperaturze 180- 200ºC na pirogalowe i pirokatechinowe. wg.Freudenberga garbniki dzielimy na hydrolizujące(całkowicie lub częściowo) lub skondensowane Garbniki hydrolizujące poszczególne człony mają połączone wiązaniami tlenowymi (eterowe,estrowe,glikozy dowe) z glukozą. Depsydy to estry aromatycznych hydroksykwasów z fenolami pirogalolpirokatechina kwas galusowy (G-OH) kwas digalusowy kwas elagowy (E-OH)

8 Taniny Taniny-są to estry kwasów fenolokarboksylowych z wielowartościowymi alkoholami np;kwas galusowy,dwugalusowy i glukoza. Tanina chińska –podczas hydrolizy rozkłada się na glukozę (11.4%) i kwas galusowy 88.6%) ma działanie również działanie antyseptyczne. Garbniki elagowe-są to glikozydy kwasu elagowego lub jego pochodnych. podczas hydrolizy rozkłada się na glukozę (13.3%) i kwas galusowy 13.0%,kwas dwugalusowy52.1%,kwas elagowy21.6%)

9 Garbniki skondensowane Nie zawierają wiązań tlenowych,tylko węglowe.Są trwałe,nie ulegają hydrolizie. Dzielimy je na: -aromatyczne hydroksyketony -katechiny i garbniki katechinowe Aromatyczne hydroksyketony, najprostszy zawiera rodnik floroglucyny i pirokatechiny tzw.makluryna. katechiny i garbniki katechinowe mają dwa pierścienie benzenowe,jeden floroglucyny tworzący z łańcuchem propanowym nowy heterocykliczny pierścień oraz pierścień pirokatechinowy. Nie ulegają rozpadowi.Ogrzewane z rozcieńczonymi kwasami lub utlenione ulegają kondensacji tworzą się Flobafeny makluryna kwercetyna katechina

10 Barwniki Barwniki są to związki chemiczne mające zdolność silnej adsorpcji i przekształcenia energii promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym,bliskiego ultrafioletu UV oraz bliskiej podczerwieni IR. Barwniki przekształcają zaabsorbowaną energię promieniowania w energie cieplną, w wyniku czego w widmie światła odbitego lub przechodzącego powstają luki. Promieniowanie odbite lub przechodzące wywołuje wrażenie barwy.Zdolność adsorpcji określonego rodzaju promieniowania jest związana z budową cząsteczki barwnika. Drewno krajowych gatunków drzew ma słabe zabarwienie, głównie żółtobrązowe.Do tej pory stosuje się niektóre barwniki naturalne do barwienia wełny i bawełny na kolor czarny (hematoksylina C 16 H 14 O 6 lub hematyna). Drewno egzotycznych gatunków drzew np; gatunku caesalpia ma zabarwienie bardziej intensywne (czerwone). hematyna

11 -pinen jako surowiec do otrzymywania syntetyków zapachowych -pinen kamfen izoborneol terpineol kamfora p-mentanol octan izobornylu terpinenogwajakole octan terpinylu terpinenocykloheksanole silny zapach sandałowy słaby zapach sandałowy bezwonny


Pobierz ppt "Surowce żywiczne Otrzymywanie substancji żywicznych; -żywicowanie drzew iglastych otrzymujemy tzw. żywicę balsamiczną -ekstrakcja karpiny otrzymujemy tzw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google