Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ropa naftowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ropa naftowa."— Zapis prezentacji:

1 Ropa naftowa

2 Pojęcie „ropa naftowa”
 Ropa naftowa - ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.

3 Powstawanie ropy naftowej (1)
Teoria nieorganiczna : optyczna własność ropy naftowej, a mianowicie zdolność do skręcania płaszczyzny polaryzacji spolaryzowanego promienia światła, szczególnie dla pośrednich frakcji ropy wrzących w temperaturze 394,15-422,15 K ( °C). Zjawisko to ogranicza się niemal całkowicie do substancji organicznych i obserwowane jest tylko w warunkach przewagi elementów biologicznych. wykrycie we wszystkich ropach naftowych kilku szeregów homologicznych związków węglowodorowych, zawierających duże ilości pojedynczych członów. Wszystkie znane związki tego typu mają pochodzenie organiczne i wątpliwe jest, by mogły tworzyć się z substancji nieorganicznych. brak związku ropy naftowej z wulkanami lub produktami działalności wulkanicznej, pomijając rzadkie nietypowe przypadki, jest drugą przyczyną wątpliwości, czy istnieje związek między działalnością wulkaniczną a powstawaniem ropy naftowej. Udowodniono, że obszary, gdzie obserwuje się związek ropy i gazów ze skałami efuzywnymi, gorącymi źródłami lub innymi przejawami wulkanizmu, są podścielone skałami osadowymi. Jednak nie ma żadnych danych o występowaniu ropy naftowej na obszarach, gdzie podściełające skały są pochodzenia magmowego. Większość złóż węglowodorów związanych ze skałami wulkanicznymi można wyjaśnić bardzo prawdopodobną emanacją węglowodorów z podścielających skał osadowych, a nie genetycznym związkiem z materiałami eruptywnymi.

4 Powstawanie ropy naftowej (2)
Teoria organiczna: Teoria ta została stworzona m.in. przez: B. Radziszewskiego, K. Englera, H. Höfera, J.E. Hackforda, D. White'a w myśl których ropa naftowa powstała przez przeobrażenie szczątków roślinnych i zwierzęcych nagromadzonych wraz z drobnymi okruchami mineralnymi w osadach morskich; czynnikami powodującymi przejście substancji organicznych w bituminy są prawdopodobnie: środowisko redukujące, odpowiednia temperatura i ciśnienie, działalność bakterii, oddziaływanie pierwiastków promieniotwórczych i innych.

5

6 Ropa naftowa i gaz ziemny
Ropa naftowa i gaz ziemny - chemicznymi złożonymi z węgla i wodoru, zwanymi węglowodorami. Węglowodory powstają w wyniku spalania węgla organicznego pod ciśnieniem, co następuje głównie w skałach osadowych.

7 Skład chemiczny ropy naftowej
Podstawowy skład pierwiastkowy ropy naftowej to: 80-88% węgla; 11-14,5% wodoru; 0,01-6% siarki (rzadko do 8%); 0,005-0,7% tlenu (rzadko do 1,2%); 0,001-1,8% azotu. Oprócz tych pierwiastków w ropie naftowej można znaleźć około 50 pierwiastków chemicznych, w tym: wanad, nikiel, chlor. Pod względem związków: Węglowodory (95% wag.): parafinowe: gazowe (C1-C4), ciekłe (C5-C15), stałe (C15< ); naftenowe; aromatyczne.

8 ze względu na ciężar właściwy:
lekka (poniżej 878 kg/m³) średnia (od 878 do 884) ciężka (powyżej 884) ze względu na skład chemiczny ropy: parafinowa naftenowa parafinowo-naftenowa aromatyczna parafinowo-naftenowo-aromatyczna parafinowo-aromatyczna ze względu na zawartość siarki w ropie: niskosiarkowa (poniżej 0,5%) siarkowa (powyżej 0,5%) ze względu na zawartość żywic w ropie: małożywiczna (poniżej 17%) żywiczna (od 18 do 35%) wysokożywiczna (powyżej 35%) ze względu na zawartość parafiny w ropie: niskoparafinowa (bezparafinowa) (temperatura krzepnięcia poniżej −16 °C) parafinowa (temperatura krzepnięcia od −15˚C do +20 °C) wysokoparafinowa (temperatura krzepnięcia powyżej +20 °C)

9

10

11

12

13

14 Na świecie najwięcej ropy wydobywa się
nad Zatoką Perską, nad Zatoką Meksykańską i na Syberii.

15 Ropa naftowa i inne surowce w Polsce

16 wykonał: …………………… Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ropa naftowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google