Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Węglowodory nasycone Alkany. Węglowodory nasycone - węglowodory, których cząsteczki zawierają wyłącznie wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla, tj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Węglowodory nasycone Alkany. Węglowodory nasycone - węglowodory, których cząsteczki zawierają wyłącznie wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla, tj."— Zapis prezentacji:

1 Węglowodory nasycone Alkany

2 Węglowodory nasycone - węglowodory, których cząsteczki zawierają wyłącznie wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla, tj. alkany i cykloalkany np. Szereg homologiczny - szereg związków organicznych należących do jednej grupy, o podobnych właściwościach, których cząsteczki różnią się między sobą o jedną lub więcej grup metylenowych (-CH2-). Związki tworzące dany szereg homologiczny to tzw. homologi. lub

3 Wzory i nazewnictwo alkanów: Wzór ogólny alkanów Liczba atomów węgla Wzór sumarycznyNazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CH 4 C 2 H 6 C 3 H 8 C 4 H 10 C 5 H 12 C 6 H 14 C 7 H 16 C 8 H 18 C 9 H 20 C 10 H 22 Metan Etan Propan Butan Pentan Heksan Heptan Oktan Nonan Dekan

4 Ustalanie nazw systematycznych alkanów i ich pochodnych: 1.Wybieramy najdłuższy łańcuch węglowy składający się z pięciu atomów węgla. Podstawą nazwy będzie pentan. 2.Atomy węgla w łańcuchu głównym numerujemy z lewej strony na prawą. 3.Przy łańcuchu głównym są następujące podstawniki: dwa atomy bromu (w nazwie umieścimy zatem przedrostek di-przed nazwą podstawnika bromo) oraz jeden atom chloru (w nazwie umieścimy – chloro). Pamiętając o kolejności alfabetycznej podstawników (litera b poprzedza w alfabecie literę c) tworzymy nazwę systematyczną związku: 2,2-dibromo-3-chloropentan

5 Budowa cząsteczki metanu Otrzymywanie metanu:

6 Właściwości chemiczne alkanów Alkany są związkami łatwopalnymi. Ulegają gwałtownej reakcji spalania (utleniania) przy dostatecznej ilości tlenu z wydzieleniem dużych ilości ciepła. Wyróżniamy:

7 Właściwości chemiczne alkanów Halogenowanie alkanów czyli reakcja w fluorowcami:

8 Wnioski i podsumowanie: 1. Alkany są najprostszymi związkami organicznymi. 2. Są bierne chemicznie i oprócz reakcji spalania ulegają praktycznie tylko reakcji z fluorowcami. 3. Charakterystyczną reakcją dla alkanów jest reakcja podstawiania czyli substytucji. 4. Istotną cechą alkanów jest tworzenie izomerów konstytucyjnych. 5. Zastosowanie alkanów głównie jako paliw i rozpuszczalników. 6. Głównym źródłem alkanów jest ropa naftowa i gaz ziemny.


Pobierz ppt "Węglowodory nasycone Alkany. Węglowodory nasycone - węglowodory, których cząsteczki zawierają wyłącznie wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla, tj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google