Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja a rynek pracy Możliwości powiązań, potrzeba działań długofalowych Mielec, 20 stycznia 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja a rynek pracy Możliwości powiązań, potrzeba działań długofalowych Mielec, 20 stycznia 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja a rynek pracy Możliwości powiązań, potrzeba działań długofalowych zdzislaw.nowakowski@ckp.edu.pl Mielec, 20 stycznia 2006 r

2 Sygnały z mieleckiego rynku pracy 52% ogółu zatrudnionych pracuje w przemyśle (średnia krajowa ok. 28%, średnia w UE ok. 30%) Pracodawcy poszukują pracowników o wysokich kompetencjach technicznych zorientowanych na współczesne technologie projektowania i wytwarzania (tendencje światowe związane z rozwojem TIK) Surowej ocenie poddaje się niedostosowanie szkolnictwa technicznego do obecnych potrzeb pracodawców (problem ogólnopolski) Problem właściwego wykształcenia technicznego nie dotyczy tylko uczniów i bezrobotnych, ale także… osób pracujących (wdrażane do przemysłu nowe technologie, zbyt mało osób z wyższym wykształceniem, zaniedbane kształcenie ustawiczne)

3 Ludność według wykształcenia w 2002 r xx

4 Demografia wg GUS w 2001 r 6 ml w 2030 10 ml w 2005 8 ml w 2010 =11,2 ml

5 Inwestowanie w tym obszarze jest czynnikiem determinującym wzrost i wydajność w takim samym stopniu, jak inwestowanie w kapitał i sprzęt. Udowodniono pozytywny wpływ wykształcenia na stan zatrudnienia. Zasoby ludzkie są naszym głównym bogactwem Nauka nie tylko za młodu – nawet do uzyskania tytułu magistra w wieku dwudziestu paru lat – nie wystarczy dzisiaj do zapewnienia sobie pracy w ciągu następnych około 40 lat, czyli aż do emerytury. Prawie jedna trzecia polskiego społeczeństwa powinna być objęta ponownym kształceniem, aby mieć szansę nadążyć za rozwojem. [Prof. W.Cellary AE Poznań] Program Operacyjny Wykształcenie i kompetencje NPR 2007- 2013

6 Spróbujmy sprostać wyzwaniom rynku pracy Zasoby ludzkie Edukacja szkoły, kształcenie ustawiczne Pracodawcy Istnieje potrzeba powiązań i działań długofalowych

7 Zły model współpracy Szkoła Zakład pracy Niedopasowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy, zanik kształcenia praktycznego Brak przejrzystego systemu kwalifikacji zawodowych Nie uwzględnienie w programach kształcenia oczekiwań pracodawców Obniżenie rangi kształcenia zawodowego – selekcja negatywna Brak kształtowania postaw proedukacyjnych wśród osób pracujących Wzajemne obciążanie się odpowiedzialnością

8 Współpraca Dobry model współpracy Szkoła Zakład pracy Kształcenie ustawiczne Dopasowanie profili kształcenia do zdiagnozowanych potrzeb rynku pracy Uwzględnienie w programach kształcenia oczekiwań pracodawców szkoła kształci szerokoprofilowo zakład pracy włącza się w organizację praktyk, stwarza także możliwości organizowania zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem współczesnych technologii w ścisłej współpracy organizowanie dla osób dorosłych kursów podnoszących lub nadających nowe kwalifikacje certyfikowanie kompetencji – również poza systemem szkolnym

9 Oczekiwania pracodawcy Pracodawca nie ma problemu z pozyskaniem do pracy nowego pracownika Pracodawcy zostały stworzone warunki do kształcenia ustawicznego już zatrudnionych pracowników Skoro tak, to: Oferta programowa szkół oraz jakość kształcenia zostanie dostosowana do potrzeb rynku pracy Zostanie zbudowany [lokalny] sprawny system kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem uczelni, szkół i instytucji szkolących

10 Oczekiwania szkoły Zakład pracy uczestniczy w tworzeniu programów kształcenia zawodowego Zakład pracy włącza się w organizację praktyk dla uczniów i absolwentów szkół wyższych Zakład pracy udostępnia w miarę możliwości swój park przemysłowy do organizowania szkoleń specjalistycznych Wykwalifikowana kadra techniczna włącza się w szkolenie ustawiczne innych pracowników

11 Czy to są wspólne oczekiwania? Zostanie sformalizowana współpraca pomiędzy samorządami, szkołami, pracodawcami, instytucjami rynku pracy i innymi kluczowymi partnerami w obszarze Rozwój Zasobów Ludzkich Biorąc pod uwagę ponad przeciętną potrzebę szkolenia w Mielcu kadr dla nowoczesnej gospodarki, zostanie utworzone [wspólnie] Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

12 Czy taka współpraca jest możliwa? Należy dostrzec to, co już w Mielcu istnieje i co się robi Należy skorzystać z funduszy europejskich: Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - w Regionalnym Programie Operacyjnym woj. Podkarpackiego na lata 2007-2013 Priorytet 4: Rozwój zasobów ludzkich i integracja społeczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w Regionalnym Programie Operacyjnym woj. Podkarpackiego na lata 2007-2013 Priorytet 2: Wzmocnienie i rozwój infrastruktury społecznej TAK

13 Kilka przykładów już realizowanych Nowa jakość w zarządzaniu firmą w ramach działania 2.3 SPORZL Oferta szkoleń dla pracowników zgłaszanych przez zakłady pracy z dofinansowaniem z EFS od 40% do 80% Między innymi kursy z zarządzania zasobami ludzkimi oraz operatorzy obrabiarek numerycznych Dostosowanie szkolnictwa technicznego do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na metodach komputerowego projektowania i wytwarzania w ramach Phrae 2003 Utworzenie pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie

14 Kilka przykładów już realizowanych E-społeczeństwo – szkolenia informatyczne i językowe z wykorzystaniem technik e-leraningowych w ramach działania 2.1 ZPORR Bezpłatna oferta szkoleń dla osób pracujących zgłaszających się indywidualnie Między innymi szkolenia z systemów CAD/CAM/CNC Chcę się uczyć i pracować w ramach działania 2.1 ZPORR Praktyki wakacyjne dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych w innowacyjnych przedsiębiorstwach

15 Czy to może być dobre zakończenie? Edukacja – Praca Inicjatywa powiązania edukacji z rynkiem pracy w ramach działania 2.1 ZPORR

16 Ale jeszcze pod rozwagę… Godło Przedsiębiorca przyjazny edukacji


Pobierz ppt "Edukacja a rynek pracy Możliwości powiązań, potrzeba działań długofalowych Mielec, 20 stycznia 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google