Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ANALIZA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH Motto: Konsumenci wybierają te produkty i usługi, które lepiej zaspokajają ich potrzeby, nawet wtedy, gdy potrzeb tych sobie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ANALIZA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH Motto: Konsumenci wybierają te produkty i usługi, które lepiej zaspokajają ich potrzeby, nawet wtedy, gdy potrzeb tych sobie."— Zapis prezentacji:

1

2 1 ANALIZA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH Motto: Konsumenci wybierają te produkty i usługi, które lepiej zaspokajają ich potrzeby, nawet wtedy, gdy potrzeb tych sobie nie uświadamiają. Chcąc działać skutecznie, przedsiębiorca musi poznać potrzeby konsumentów i zrozumieć ich istotę. Lechosław Garbarski

3 2 Literatura: zI.H.Gordon: Relacje z klientem,PWE Warszawa 2001 zK.Fonfara : Marketing partnerski,PWE Warszawa 1999 zA.Payne: Marketing usług, PWE warszawa1997, J. OShaugnessy: Dlaczego klienci kupują. PWN, Warszawa 1994. zM. Rydel, S.Ronkowski: Marketing partnerski, Marketing i Rynek, 1995, nr 9

4 3 Nabywca zNabywca - ograniczone dochody dzieli między nabywane przez siebie różnorodne dobra i usługi, zNabywca- (konsument) powinien być podmiotem i przedmiotem zainteresowania instytucji rynkowych (jego potrzeb).

5 4 Na zachowania nabywcze klientów mają wpływ: 1.Potrzeby i pragnienia, 2.Postawy i preferencje, 3.Osobowość nabywcy 4.Uczenie się( doświadczenie), 5.Ryzyko związane z zakupem. 1.Potrzeby i pragnienia, 2.Postawy i preferencje, 3.Osobowość nabywcy 4.Uczenie się( doświadczenie), 5.Ryzyko związane z zakupem.

6 5 Warunki zaistnienia transakcji 1. Na rynku istnieją co najmniej 2 podmioty, 2. Jeden podmiot pragnie nabyć, drugi - sprzedać, 3. Dostawcy i nabywcy dysponują środkami komunikacji dla złożenia ofert, 4. Potencjalny nabywca może przyjąć lub odrzucić oferty od dostawcy.

7 6 Zróżnicowanie nabywców produktów (usług) 1. Co do żądań określonego produktu (ilości i jakości). 2. Wymagań co do ceny i skłonności do zapłaty. 3. Posiadania określonej siły nabywczej. 4. Żądań określonych usług przed i po sprzedażowych.

8 7 Zalecenia M. I R. Friedman (folia1z2) zKlient jest podmiotem. Nie powinien on być zdany na niewidzialną rękę rynku zOprócz rynku powinny funkcjonować zasady i reguły systemowej ochrony konsumentów( Urząd ochrony Konsumentów...)

9 8 Zalecenia M. I R. Friedman (folia 2 z 2) zOchrona konsumentów chroni przed patologiami rynkowymi (np.: monopolem, dumpingiem, cichymi zmowami) zWolne społeczeństwa wykazują więcej skłonności i energii do osiągania własnych celów i ograniczania dyskryminacji

10 9 Potrzeby zPotrzeba jest stanem odczuwania braku zaspokojenia jest motorem ludzkiego działania zmniejszania różnic zPotrzeby: żywności, szacunku, bezpieczeństwa, samorealizacji, akceptacji zPotrzeby układają się w tzw. trójkąt potrzeb Maslova"

11 10 Model zależności wzajemnego oddziaływania celów, potrzeb i przekonań konsumentów Źródło: J. OShaughbessy: Dlaczego klienci kupują. PWN, Warszawa 1994. Przekonania Cele / Potrzeby Działania nabywców ograniczające pobudzające motywujące modyfikujące zgodne zharmonizowane

12 11 Potrzeby bez nabywania a wybór bez podejmowania decyzji Źródło: J. OShaugnessy: Dlaczego klienci kupują. PWN, Warszawa 1994. Cele PrzekonaniaPotrzeby Potrzeby bez nabywania Wybieranie (nabywanie) bez decydowania a wybór bez decyzji Potrzeba ukryta Potrzeba bierna Potrzeba wyłączna Nawyk Wybór losowy Preferencje wewnętrzne

13 12 Czynniki determinujące postępowanie klienta.. 1. Kulturowe, a w tym: yśrodowisko, ysubkultura, yklasa społeczna. 2. Społeczne, a w tym: ygrupy odniesienia, yrodzina, yrola i status.

14 13 Czynniki determinujące postępowanie klienta (folia 2 z 2) 3. Osobiste, a w tym: ywiek i etap życia, yzawód, ysytuacja ekonomiczna, ystyl życia. 4. Psychologiczne: ymotywacje, ypercepcja yprzekonania, ypostawy.

15 14 Fazy w procesie podejmowania decyzji 1. Uświadomienie potrzeby, 2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby, 3. Ocena alternatyw wyboru, 4. Zakup 5.i odczucia po zakupie.

16 15 Kryteria oceny alternatywy L. J. Rosenberga 1. Związane z kosztem (cena, serwis usług, koszty eksploatacji, inne), 2. Związane z prezentacją produktu (trwałość, wydajność, oszczędność energii, ekologia), 3. Związane z wizerunkiem produktu (marka, styl), 4. Związane z wygodą (uniwersalność, przydatność produktu do funkcji pomocniczych).

17 16 Świat życia klienta Źródło: H. U. Frehr: Total Quality Management, Carl Hanser Verlag: Munchen - Wien, 1996, s4. KLIENT


Pobierz ppt "1 ANALIZA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH Motto: Konsumenci wybierają te produkty i usługi, które lepiej zaspokajają ich potrzeby, nawet wtedy, gdy potrzeb tych sobie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google