Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Józef Okulewicz INTEGRACJA I MODELOWANIE - główne dokonania - PRZEMYSŁ Lata '70-'80: wielkie firmy amerykańskie, japońskie i europejskie; przemysł lotniczy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Józef Okulewicz INTEGRACJA I MODELOWANIE - główne dokonania - PRZEMYSŁ Lata '70-'80: wielkie firmy amerykańskie, japońskie i europejskie; przemysł lotniczy,"— Zapis prezentacji:

1 Józef Okulewicz INTEGRACJA I MODELOWANIE - główne dokonania - PRZEMYSŁ Lata '70-'80: wielkie firmy amerykańskie, japońskie i europejskie; przemysł lotniczy, motoryzacyjny i elektroniczny; programy CIM (Computer Integrated Manufacturing); komputerowo zintegrowane i zautomatyzowane fabryki. Projekty badawczo-rozwojowe z udziałem lub pod koordynacją instytucji rządowych metoda modelowania IDEF (I CAM Def inition ) model produkcji CAM-I rozpowszechniany przez międzynarodowe stowarzyszenie Computer Aided Manufacturing - International Kaczmarczyk A. Model komputerowy przedsiębiorstwa, IMM, Referat wygłoszony na seminarium naukowym Instytutu Maszyn Matematycznych dn. 14.11.1997 metoda analizy strukturalnej SADT (Structured Analysis and Design Technique) stosowana w inżynierii oprogramowania ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) projekt lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych (USAF) mający na celu modernizację produkcji samolotów model produkcji samolotów

2 Józef Okulewicz Metody IDEF I ntegration DEF inition u Narzędzia do gromadzenia, analizowania i kształtowania wiedzy u Język obejmujący zarówno grafikę jak i tekst u Formalne procedury do tworzenia modeli lub opisywania wybranego aspektu organizacji. IDEF Methods for BPR to Support CALS, *) wg Seth D. Sheridan: IDEF Methods for BPR to Support CALS, Knowledge Based Systems, Inc. 1997 *)

3 Józef Okulewicz Powstanie metod IDEF W pięcioleciu 1978-83 lotnictwo Stanów Zjednoczonych realizowało w amerykańskim przemyśle lotniczym program komputeryzacji produkcji samolotów pod nazwą ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing). Ujawniła się przy tym potrzeba stworzenia skutecznej techniki opisu i analizowania sytuacji oraz porozumiewania się ze sobą ludzi o różnych specjalnościach zaangażowanych w programie. Techniki tej dostarczyły metody modelowania nazwane IDEF od słów: ICAM DEFinition. Metody IDEF powstały jako rozszerzenie i adaptacja do zagadnień produkcyjnych metod opisu i analizy opracowanych wcześniej, na przełomie lat 60-tych i 70-tych, do tworzenia oprogramowania i projektowania systemów komputerowych - metod analizy strukturalnej. Twórcą tego podejścia, wprowadzającego metody graficzne (z diagramem przepływu danych włącznie), jak też i samego terminu, był DeMarco. W roku 1993 dla metod IDEF0 i IDEF1X ustanowiono w Stanach Zjednoczonych normy należące do zbioru Federalnych Standardów Przetwarzania Informacji (FIPS), co oznacza, że muszą być z tymi normami zgodne opracowania wykonywane dla agencji rządowych. Skrót IDEF jest dziś rozszyfrowywany jako Integration DEFinition. Kaczmarczyk A.: IDEF -- metody modelowania i projektowania do komputerowo wspomaganej inżynierii biznesu, Informatyka 11/98

4 Józef Okulewicz Na początku... u IDEF0 - działalności (Activity) u IDEF1 - informacji (Information) u IDEF1X - struktur danych (Logical Data) modelowanie(Modeling) IDEF3Symulacyjna metoda opisu procesów IDEF4Metoda projektowania obiektowego IDEF5Metoda opisu ontologii (opis i strukturalizacja rzeczywistości) IDEF6Metoda opisu koncepcji projektu (racjonalne projektowanie) IDEF7Metoda Audytu Systemów Informacyjnych IDEF8Metoda projektowania interakcji człowiek - system (interfejs użytkownika) IDEF9Metoda wykrywania więzów biznesu IDEF10Implementation Architecture Modeling IDEF11Information Artifact Modeling IDEF12Organization Modeling IDEF13Three Schema Mapping Design IDEF14Metoda projektowania sieci (network design)

5 Józef Okulewicz Obszary zastosowań metod IDEF u Przejście od systemów papierowych do elektronicznych (CALS - Continuous Acquisition & Life-Cycle) u Udoskonalanie i reorganizacja przedsiębiorstw (BPR - Business Process Reengineering) u Dokumentowanie systemów wytwórczych (standaryzacja ISO 9000) u Rozwój oprogramowania systemów informatycznych u Projektowanie i analiza systemów wytwórczych

6 Józef Okulewicz Charakterystyka metod IDEF u Zaprojektowane do przedstawiania specyficznych aspektów problemu lub ukazania rozmaitych perspektyw tego samego problemu u Zawierają przejrzysty mechanizm dla integrowania wyników zastosowania różnych metod IDEF u Urzeczywistniają dobre praktyki z zakresu zbierania danych, analizy, projektowania oraz działalności wytwórczej u Zaprojektowane z myślą zrównania wydajności nowych i doświadczonych praktyków u Wprowadzają formalne techniki dla zapewnienia zrozumiałej komunikacji

7 Józef Okulewicz Metoda IDEF0 służy do tworzenia "modelu funkcji będącego ustrukturowaną reprezentacją graficzną funkcji, działań, czynności zachodzących w przedsiębiorstwie lub innym systemie. Głównymi składnikami modelu są: funkcje, przedstawiane na wykresach w postaci prostokątów (węzły); dane i obiekty wiążące funkcje między sobą, przedstawiane za pomocą strzałek (krawędzie). Wykorzystano przy tym koncept "kostki ICOM" (ICOM box), składającej się z prostokąta, przedstawiającego jakiś fragment funkcjonowania przedsiębiorstwa i czterech strzałek przedstawiających powiązania z otoczeniem. Nazwa kostki pochodzi od początkowych liter angielskich nazw oddziaływań obrazowanych przez strzałki: I nput, C ontrol, O utput, M echanism. Obiekty na wejściu są transformowane przez funkcje (proces) do postaci stanowiącej wyjście. Sterowanie określa wykonywaną funkcje lub na nią wpływa. Mechanizm jest narzędziem lub zasobem potrzebnym do wykonania procesu (funkcji). Model jest hierarchiczny, tzn. składa się z serii schematów ułożonych w ten sposób, że schematy poziomu wyższego - rodzicielskie - mogą być rozwinięte na coraz bardziej szczegółowe schematy niższych poziomów - potomne.

8 Józef Okulewicz Zasady IDEF0 panowanie nad detalami komunikowanymi na każdym poziomie ograniczony kontekst do niezbędnych szczegółów powiązania pomiędzy diagramami powiązania pomiędzy strukturami danych unikalne nazwy użycie prostokątów i strzałek opisywanie strzałek rozróżnianie wejścia od sterowania minimalizacja opisów minimalizacja sterowania funkcji opisywanie przeznaczenia i punktu widzenia Koncentrować się na funkcjach realizowanych przez system Unikać organizacyjnego punktu widzenia Koncentrować się na funkcjach realizowanych przez system Unikać organizacyjnego punktu widzenia

9 Józef Okulewicz Dlaczego tworzyć model działalności IDEFØ ? u Zidentyfikować, udokumentować i przedstawić podstawową działalność przedsiębiorstwa u Zrozumieć jak poszczególne działalności zależą jedna od drugiej u Rozpoznać działalności dodające wartość i te, które nie dodają wartości do wyrobu końcowego u Wykryć działalności, które powinny być udoskonalone

10 Józef Okulewicz Korzyści z IDEF0 u Dokumentowanie bieżącej działalności u Redukcja wysiłku uczenia się działalności przez nowych użytkowników u Uchwycenie i analiza aktualnej działalności u Ułatwienie projektowania i modernizowania dla przewidywanych działalności

11 Józef Okulewicz Składniki metody IDEF0 u Kontekst - określa granice modelu, tj. to co zawiera model (np.. dane o pracowniku pochodzą z otoczenia modelu) u Zamiar - powód, dla którego utworzono dany model (np. udokumentować działania związane z zarządzaniem personelem w celu wykrycia działalności nie przynoszących korzyści, które powinny być wyeliminowane) u Punkt widzenia - perspektywa, z której na model patrzy jego autor

12 Józef Okulewicz co jest wymagane przed wystąpieniem działania, tj. zlecenie zakupu, podpis kierownika, itp. co wymusza działanie tj. procedury, budżet, itp. FUNKCJA działanie czynność co jest wytworem działania, tj. raporty, produkty, itp.. co umożliwia działanie, tj. wyposażenie, przydziały personelu, itp.. Kostka ICOM å transportowanie å sprawdzenie å przekształcenie å składowanie Mechanizm Wejście Sterowanie Wyjście

13 Józef Okulewicz IDEF 0 - Dekompozycja struktury

14 Józef Okulewicz

15

16

17 Józef Okulewicz Modelowanie Procedur Logistycznych


Pobierz ppt "Józef Okulewicz INTEGRACJA I MODELOWANIE - główne dokonania - PRZEMYSŁ Lata '70-'80: wielkie firmy amerykańskie, japońskie i europejskie; przemysł lotniczy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google