Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie SI JM 1 7. Metody analizy i modelowania strukturalnego SI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie SI JM 1 7. Metody analizy i modelowania strukturalnego SI."— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie SI JM 1 7. Metody analizy i modelowania strukturalnego SI

2 Projektowanie SI JM 2 Dwa wymiary analizy i modelowania strukturalnego Wymiar statyczny – Struktury informacji Wymiar dynamiczny – Procesy przetwarzania Przykłady metod: -modele związków encji -modele binarne Przykłady metod -diagramy przepływu danych, --diagramy ISAC

3 Projektowanie SI JM 3 Cechy metod strukturalnych 1.Modelowanie struktur informacji (przykład: model związków encji) 2.Modelowanie dynamiki systemu informacyjnego (przykład: Diagram przepływu danych, diagramy ISAC, diagramy Jacksona, technika modelowania MERISE) 3.Kaskadowy cykl rozwoju aplikacji 4.Ograniczone zastosowanie narzędzi CASE

4 Projektowanie SI JM 4 Przykłady metod strukturalnych YSM (Yourdon System Method) – metodyka proponowana przez Yourdona IE (information Engineering) – metoda rozwijana przez J. Martina SSADM (Structured Systems Analysis and design Method) MERISE – metoda strukturalna opracowana we Francji

5 Projektowanie SI JM 5 Przypadek firmy Biuro Turystyczne 3 rodzaje działalności: 1.Organizacja i sprzedaż wycieczek 2.Wynajem apartamentów wakacyjnych 3.Dodatkowe usługi turystyczne Struktura organizacji: centrala Szczecin i 3 oddziały regionalne Zadanie: Opracować system zinformatyzowany, wspomagający działalność podstawową tej firmy

6 Projektowanie SI JM 6 Modelowanie struktur informacji

7 Projektowanie SI JM 7 Fazy definiowania struktur informacji w metodach strukturalnych Modelowanie danych Projektowanie bazy danych Model konkretnej bazy danych Model danych SZBD Model danych fragmentu rzeczywistości Uogólniony model danych

8 Projektowanie SI JM 8 Cechy modelu związków encji 3 podstawowe pojęcia modelu: –encja –współzależność (związek) –cecha (atrybut) Z każdym pojęciem jest związany typ i wystąpienie. Jest to wynik stosowania procedury abstrakcji. Poszczególne pojęcia posiadają notację graficzną

9 Projektowanie SI JM 9 Notacja graficzna modelu związków encji Model związków encji posiada wiele odmian i różne formy notacji graficznej. Poniżej przedstawiono notację graficzną P. P. Chena: Kierunek Student Nr indeksu Nazwisko Data urodzenia... Studenci kierunku Encja Związek Atrybuty

10 Projektowanie SI JM 10 Rodzaje powiązań między encjami (różne notacje) 1. Związki typu 1:1 2. Związki typu 1:n 3. Związki typu n:m. (wiele do wielu) IndeksStudent 1 1 KierunekStudent 1 n ZamówienieProdukt n m IndeksStudent Kierunek Student ZamówienieProdukt

11 Projektowanie SI JM 11 Cecha obligatoryjności powiązania dla encji Dane związek jest dla encji obligatoryjny, jeżeli dana encja nie może istnieć bez wystąpienia dla niej tego zwizku. Przykład: Powiązanie studenta z kierunkiem studiów Zwiazek jest opcjonalny jeśli encja może istnieć bez tego powiązania. Przykłady: Kierunek Student ZamówienieProdukt

12 Projektowanie SI JM 12 Reguły integralności w modelu związków encji Typy reguł: reguły wbudowane (powiązanie dotyczy 2 encji) więzy jawne (definiowane przez analityka) Sposób definiowania: Za pomocą predykatów, przyporządkowanych atrybutom. Przykład: Cena>0 and cena<100000

13 Projektowanie SI JM 13 Przykład modelu zwiazków encji

14 Projektowanie SI JM 14 Modelowanie procesów przetwarzania

15 Projektowanie SI JM 15 Podstawowe pojęcia modelowania procesów – za pomocą diagramów przepływu danych Proces Strumień danych Magazyn danych Element terminalny (użytkownik)

16 Projektowanie SI JM 16 Podstawowe rodzaje diagramów przepływu danych Diagram kontekstowy – system prezentowany jest jako jeden proces. Celem jest prezentacja powiązań systemu z użytkownikami Diagram główny – identyfikacja głównych procesów i przepływów danych w systemie informacyjnym Diagramy uzyskane przez dekompozycję (eksplozję) – opisujące strukturę wewnętrzną procesów zdefiniowanych na schemacie wyższego poziomu

17 Projektowanie SI JM 17 Przykład diagramu kontekstowego

18 Projektowanie SI JM 18 Przykład diagramu głównego przepływu danych

19 Projektowanie SI JM 19 Zasady budowy diagramów przepływu danych 1.Proces musi mieć chociaż jeden strumień wyjściowy 2.Użytkownicy komunikują się tylko z procesami 3.Procesy mogą się komunikować między sobą 4.Tylko procesy korzystają z magazynów danych 5.Wiele procesów może korzystać z jednego magazynu danych 6.Diagramy powinny mieć ograniczoną złożoność (do 7 procesów na diagramie)

20 Projektowanie SI JM 20 Przykład diagramu procesu po dekompozycji (proces:rezer wacja usługi)

21 Projektowanie SI JM 21 Wskazówki techniczne budowy diagramu przepływu danych Procesy lokalizować w środkowej części Należy stosować synonimy (kopie) magazynów danych i użytkowników

22 Projektowanie SI JM 22 Cechy kompletnego modelu procesów 1.Model składa się ze zbioru diagramów przepływu danych. Liczba zastosowanych poziomów zależy od złożoności problemu. 2.W diagramie niższego rzędu powinny się pojawić elementy powiązane z procesem z diagramu wyższego poziomu. 3.Liczba poziomów dekompozycji zależy od decyzji analityków 4.Każdy strumień danych powinien być opisany kolekcją danych elementarnych, które reprezentuje na schemacie. 5.Każdy magazyn danych powinien zawierać definicję przechowywanej struktury danych.

23 Projektowanie SI JM 23 Słabe strony modelowania procesów za pomocą diagramów przepływu danych Brak jednoznacznego mechanizmu do modelowania sieci działań w ramach procesów Brak możliwości prezentacji sekwencji czasowej działań w systemie

24 Projektowanie SI JM 24 Sposoby modelowania sieci działań w procesie Analityk może wykorzystać dowolną metodę modelowania sieci działań w procesie Metody najczęściej stosowane –Schematy blokowe –Tablice decyzyjne –Język strukturalny

25 Projektowanie SI JM 25 Technika tablic decyzyjnych Warunki REGUŁY DECYZYJNE Wskaźniki występowania warunków Czynności Wskaźniki podejmowanych czynności

26 Projektowanie SI JM 26 Przykład tablicy decyzyjnej Problem : Dokonanie zapisu rezerwacji usługi turystycznej w magazynach danych 1 Rodzaj rezerwacji = wycieczka? 2. Czy komplet danych rezerwacji?. 1.Dopisz rezerwacje do magazynu Rezerwacje 2. Wyszukaj zapis wycieczki wg symbolu katalogowego 3. Zmodyfikuj liczba wolnych miejsc= liczba wolnych miejsc - 1 4. Wyszukaj zapis tygodnia pobytu wg symbolu apartamentu i daty początku 5. Zmodyfikuj atrybut Czy zarezerwowany=tak 6.Zapisz nr rezerwacji w atrybucie nr rezerwacji 7. Wyświetl formularz kompletowanie danych STOP T T N N T N XXX----XXXX----X ------XX------XX X--XXX-XX--XXX-X ------XX------XX

27 Projektowanie SI JM 27 Język strukturalny (Pseudokod POCZĄTEK, KONIEC Działanie: Konstrukcja warunku: JEŻELI TO INACZEJ Konstrukcja powtarzania - dwie odmiany: –POWTARZAJ AŻ DO –DOPÓKI WYKONUJ Konstrukcja przypadku PRZYPADEK nazwa przypadku Wartość Wartość n KONIEC PRZYPADEK


Pobierz ppt "Projektowanie SI JM 1 7. Metody analizy i modelowania strukturalnego SI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google