Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2007 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Piotr Górczyński Analiza i projektowanie strukturalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2007 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Piotr Górczyński Analiza i projektowanie strukturalne."— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Piotr Górczyński Analiza i projektowanie strukturalne

2 Cechy modeli Modele graficzne są czytelniejsze Powinny umożliwiać podział Powinny być tylko minimalnie nadmiarowe Powinny być przejrzyste Wskazówka Jeśli chcemy opisać coś co jest sekwencyjne i liniowe, lepiej opisać to tekstowo. Natomiast opis czegoś, co składa się z wielu czynności naraz, w różnych wymiarach, lepiej przedstawić graficznie.

3 Narzędzia modelowania strukturalnego Diagram przepływu danych (Data Flow Diagram) – DFD Słownik danych Specyfikacja procesów Diagram związków encji (Entity Relationship Diagram) - ERD Diagram sieci przejść (State Transition Diagram) – STD Równoważenie modeli

4 DFD Diagram DFD pokazuje procesy oraz dane, które między nimi przepływają Procesy (biznesowe) opisują działanie modelowanego biznesu. Stanowią one punkt wyjścia dla zidentyfikowania procesów w diagramie DFD.

5 Przykładowe DFD

6 Składniki DFD ElementOpisSymbol ProcesProces przekształca pewne wejściowe na wyjściowe. Proces ma: numer nazwę (czasownik) specyfikację jeden lub więcej przepływ wejściowy jeden lub więcej przepływ wyjściowy PrzepływPrzepływ ilustruje dane przenoszone między elementami modelu. Przepływ ma: nazwę (rzeczownik) opis danych łączy się z co najmniej jednym elementem z każdej strony MagazynMagazyn reprezentuje zbiór danych. Magazyn ma: nazwę (rzeczownik) numer opis danych zazwyczaj jeden lub więcej przepływ wejściowy zazwyczaj jeden lub więcej przepływ wyjściowy TerminatorTerminator reprezentuje interfejs zewnętrzny (obiekty, systemy, osoby). Terminator ma: nazwę (rzeczownik) zazwyczaj jeden lub więcej przepływ wejściowy zazwyczaj jeden lub więcej przepływ wyjściowy

7 Dekompozycja i równoważenie Dekompozycja polega na dzieleniu modelu na coraz mniejsze części, o coraz większym stopniu szczegółowości. Równoważenie zapewnia, że wszystkie wpływy i wypływy danego procesu będą zachowane na odpowiadającym mu diagramie niższego poziomu.

8 Poziomy dekompozycji Diagram kontekstowy pokazuje kontekst, w którym są wszystkie procesy wszystkie procesy jako jeden proces byty, które wymieniają dane z procesami Poziom 0 pokazuje główne procesy, które pokrywają cały biznes główne magazyny przepływ informacji Poziom 1, 2, 3,... pokazuje procesy wchodzące w skład każdego procesu wyższego poziomu (ale nie muszą opisywać każdego) magazyny przepływ informacji

9 Kontekstowy Poziom 0 Poziom 1

10 Słownik danych opisuje dane w magazynach opisuje dane w przepływach dekomponuje pakiety danych na dane elementarne określa dopuszczalne wartości dla danych elementarnych opisuje związki między danymi

11 Notacja słownika SymbolOpis =składa się +i ()opcjonalnie (może wystąpić lub nie) {}iteracja []alternatywa (jedna z możliwości) dla magazynu |oddziela elementy alternatywy

12 Przykłady notacji pełne_nazwisko=tytuł+imię+nazwisko tytuł=[Pan|Pani|Dr|Prof.] imię={dowolny_znak} nazwisko={dowolny_znak} dowolny_znak=[A-Z|a-z|0-9||-| ] waga=*waga pacjenta w chwili przyjęcia do szpitala; jednostki: kilogramy; zakres: 1-200* zamówienie=nazwa_klienta+adres_dostawy+{pozycja_zamówienia}

13 Specyfikacja procesów Specyfikacja procesu opisuje co należy zrobić w celu przekształcenia wejścia na wyjście. Wskazówki Specyfikacja procesu musi być opisana w taki sposób, żeby była zrozumiała zarówno dla użytkownika jak i dla programisty. Specyfikację wykonujemy tylko dla procesów elementarnych, czyli tych, które są najbardziej szczegółowe, znajdują się na najniższym poziomie diagramu DFD i nie będą już dekomponowane.

14 Metody opisu procesów Język opisowy Wziąć wszystkie zamówienia z dzisiejsza datą faktury. Zsumować z nich kwoty. Wyświetlić w księgowości. Język strukturalny suma_dzienna=0 DO WHILE istnieją zamówienia w ZAMÓWIENIACH z datą faktury=dzisiaj suma_dzienna= suma_dzienna+kwota z zamówienia END DO WYŚWIETL w księgowości suma_dzienna

15 ERD Diagram związków encji pokazuje układ danych przechowywanych w systemie. Wskazówki ERD jest punktem wyjścia dla projektu fizycznej bazy danych.

16 Składniki ERD ElementOpisSymbol EncjaEncja reprezentuje zbiór obiektów o cechach: wszystkie mają te same atrybuty każdy obiekt można jednoznacznie zidentyfikować Encje stają się tabelami w modelu fizycznym, ale czasami mogą wymagać normalizacji. RelacjaRelacja reprezentuje związek między encjami. Relacja musi być przechowywana przez system – nie jest wynikiem obliczeń.

17 Przykład ERD (wg Chena)

18 Logiczny model bazy danych

19 Słownik danych dla ERD

20 STD Diagram sieci przejść pokazuje wszystkie możliwe przejścia między stanami. Na diagramie mogą być pokazane także warunki konieczne do tego, aby przejście nastąpiło. Wskazówki STD jest kluczowym diagramem dla systemów czasu rzeczywistego czyli takich, które muszą reagować na zewnętrzne sygnały w określonym czasie. Przykładami są systemy sterowania procesami, sterowania windą, bankomaty, itp.

21 Składniki STD ElementOpisSymbol StanZbiór okoliczności w danej chwili, sposób lub forma istnienia. PrzejściePrzejście przeprowadza system z jednego stanu w inny, pod pewnymi warunkami i wykonując pewne akcje.

22 Przykładowy STD

23 Równoważenie modeli Wszystkie modele muszą do siebie pasować! ERD DFD STD


Pobierz ppt "2007 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Piotr Górczyński Analiza i projektowanie strukturalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google