Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Lipnica Murowana na Śliwkowym Szlaku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Lipnica Murowana na Śliwkowym Szlaku"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Lipnica Murowana na Śliwkowym Szlaku

2 Wnioski z gminy Lipnica Murowana w ramach całego działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
GMINA LIPNICA MUROWANA Wnioski niewybrane Wnioski odrzucone w UM/ rezygnacja beneficjenta Wnioski na etapie rozliczenia - WOP Wnioski rozliczone Razem Małe projekty 8 6 2 13 29 ,00 ,52 54 013,23 ,92 759285,67 Odnowa i rozwój wsi 1 3 0,00 ,00 ,00 655679,00 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 99 997,00 99997,00 RAZEM: 4 15 33 ,23 ,92 ,67

3 Działanie: Małe projekty Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: „Ocalić od zapomnienia” – kultywowanie miejscowych obrzędów i zwyczajów na terenie gminy Lipnica Murowana, Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

4 Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: Muzyka nadzieją młodego pokolenia na kultywowanie tradycji - realizowane poprzez doskonalenie umiejętności i cykliczne spotkania muzyczne, Kwota dofinansowania z PROW : ,47,00 zł

5 Działanie: Małe projekty Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: Wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Gminy Lipnica Murowana poprzez budowę placu zabaw Kwota dofinansowania z PROW : ,30 zł

6 Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej Projekt: "Swoje znamy i szanujemy" - wzmocnienie potencjału amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy Lipnica Murowana poprzez edukację, zakup strojów i sprzętu muzycznego, Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

7 Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej Projekt: KASZTAN Z KULTURĄ - rozwój turystyki i rekreacji na terenie Gminy Lipnica Murowana poprzez uzupełnienie infrastruktury turystycznej w Wiejskim Domu Kultury "Kasztan" w Lipnicy Murowanej, Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

8 Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Parafia pw. Św
Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej Projekt: Konserwacja i renowacja kapliczki słupowej w Lipnicy Górnej Kwota dofinansowania z PROW : ,47 zł

9 Działanie: Małe projekty Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: Łokietkowy Ogród miejscem rekreacji dla najmłodszych Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

10 Działanie: Małe projekty Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: Budowa placu zabaw dla najmłodszych w miejscowości Rajbrot Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

11 Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę placu zabaw wraz z remontem parkingu w Lipnicy Dolnej Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

12 Działanie: Małe projekty Beneficjent: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej Projekt: Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie, Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

13 Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej Projekt: Organizacja imprezy "Jesień w Borze" i zakup sprzętu do wykorzystania w działalności kulturalnej GDK Kwota dofinansowania z PROW : ,68 zł

14 Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej Projekt: Organizacja Święta Gminy Lipnica Murowana z happeningiem "Śliwkowy Szlak - co nas łączy?" Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

15 Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. św
Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej Projekt: Opracowanie i wydanie przewodnika-śpiewnika pt. Lipnicki Przewodnik Pieśnią Pisany oraz opracowanie i wydanie ulotki promocyjnej pt. Lipnickie Skarby Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

16 Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na siłownię wraz z wyposażeniem w urządzenia do ćwiczeń w Budynku Wielofunkcyjnym w Lipnicy Murowanej Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

17 Działanie: Małe projekty, Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: Doposażenie Strażackiej Orkiestry Dętej w Lipnicy Dolnej Kwota dofinansowania z PROW : ,23 zł

18 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: Remont wiejskiego Domu Ludowego w Lipnicy Dolnej Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

19 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: Remont Wiejskiego Domu Ludowego w Lipnicy Górnej Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

20 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingów wraz z elementami małej architektury, Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

21 Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Beneficjent: Zofia Goryl Projekt: Produkcja przetworów z mięsa i produktów mięsnych i krwi Kwota dofinansowania z PROW : ,00 zł

22 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Gmina Lipnica Murowana na Śliwkowym Szlaku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google