Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty wsparcia udzielonego na rozwój agroturystyki bądź turystyki wiejskiej PROW 2007 - 2013 Kielce, kwiecień 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty wsparcia udzielonego na rozwój agroturystyki bądź turystyki wiejskiej PROW 2007 - 2013 Kielce, kwiecień 2013."— Zapis prezentacji:

1 Efekty wsparcia udzielonego na rozwój agroturystyki bądź turystyki wiejskiej PROW Kielce, kwiecień 2013

2 Komplementarność wsparcia w ramach PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Odnowa i rozwój wsi Turystyka na wsi Płatności rolnośrodowiskowe

3 Realizacja PROW usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem Działanie Liczba operacji, wg umów % działania Kwota (w mln zł) Liczba operacji wg płatności % działania Kwota płatności (w mln zł) %83,57157%46, %9,34310%2, %141,02244%37, %13,63315%3,0 313, 322, %560,376618%345, , 322, %324,560029%153, małe projekty %53, %26,0 Ogółem %1 185, %614,9

4 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311, ) Liczba projektów 80,5 mln zł Podpisane umowy 43,7 mln zł Wypłacone środki * Opracowanie własne na podstawie danych w systemie IT ARiMR wg stanu na r. Realizowane inwestycje

5 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312, ) 465 Liczba projektów 95,2 mln zł Podpisane umowy 32,2 mln zł Wypłacone środki * Opracowanie własne na podstawie danych w systemie IT ARiMR wg stanu na r.

6 Odnowa i rozwój wsi (313,322,323; 413–313,322,323) Zatwierdzone operacje 130 Zatwierdzone operacje Budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół i przedszkoli Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej Liczba projektów 884,8 mln zł Podpisane umowy 499,3 mln zł Wypłacone środki w tym dot. agroturystyki Wzrost liczby noclegów w stosunku do roku bazowego 126 km Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne * wg stanu na r.

7 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (413 – małe projekty) Zatwierdzone operacje Zatwierdzone operacje Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie publikacji / Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR Budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej / Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej Liczba projektów 53,8 mln zł Podpisane umowy 26,0 mln zł Wypłacone środki 627 Wybudowane/ wyremontowane obiekty małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej * wg stanu na r.

8 Wsparcie działalności turystycznej w ramach PROW (w mln zł) * Działania 311; 312; ; ; 313,322,323; 413 – 313,322,323; 413 – małe projekty wg zrealizowanych płatności na r. Razem: 614,9 mln zł

9 Przedsięwzięcia turystyczne w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE (w mln zł) * Działania PROW 07-13: 311; 312; ; ; SPO 2.4 ; SAPARD 4.1 i 4.2; wg zrealizowanych płatności na r.

10 Wsparcie działalności turystycznej w ramach PROW , , 413- MP 311, , * wg stanu na r.

11 Usługi podnoszące atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich - PROW projektów (120 mln zł) m.in. gastronomia, wypożyczalnia sprzętu sportowo – rekreacyjnego, parki rozrywki, pośrednicy turystyczni projektów (13,5 mln zł) m.in. gastronomia, wypożyczalnia sprzętu sportowo – rekreacyjnego, parki rozrywki projektów (9,9 mln zł) m.in. gastronomia, wypożyczalnia sprzętu sportowo – rekreacyjnego, parki rozrywki, projekty (1,7 mln zł) m.in. wypożyczalnia sprzętu sportowo – rekreacyjnego, gastronomia, Turystyka na wsi * Opracowanie własne na podstawie danych w systemie IT ARiMR - dane z podpisanych umów wg stanu na r.

12 Charakterystyka beneficjentów – miejsca noclegowe (Działania 311, 312, , PROW )

13 Oferta turystyczna Kategoryzacja (N170) Liczba miejsc noclegowych (N431) Ile pokoi na wynajem? ( N432)

14 Średni koszt noclegu w sezonie (N 416)

15 Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności agroturystycznej (N 416)

16 Bariery dalszego rozwoju działalności agroturystycznej (N 404)

17 Plany na przyszłość Jakiego rodzaju działania zamierza Pan(i) podjąć? (N 400)

18 Wyniki badania Strona internetowa ARiMR: Biblioteka\Publikacje i Opracowania\ ARiMR bada efekty wsparcia udzielonego na rozwój agroturystyki bądź turystyki wiejskiej - marzec 2012 r. (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacje- biblioteka/Wyniki_badania_ARiMR_dla_agroturystyki_A.pdf)

19 Dziękuję Państwu za uwagę. Tomasz Wiatrak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Pobierz ppt "Efekty wsparcia udzielonego na rozwój agroturystyki bądź turystyki wiejskiej PROW 2007 - 2013 Kielce, kwiecień 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google