Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROW 2007 - 2013 Efekty wsparcia udzielonego na rozwój agroturystyki bądź turystyki wiejskiej Kielce, kwiecień 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROW 2007 - 2013 Efekty wsparcia udzielonego na rozwój agroturystyki bądź turystyki wiejskiej Kielce, kwiecień 2013."— Zapis prezentacji:

1 PROW Efekty wsparcia udzielonego na rozwój agroturystyki bądź turystyki wiejskiej Kielce, kwiecień 2013

2 Komplementarność wsparcia w ramach PROW 2007-2013
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Turystyka na wsi Płatności rolnośrodowiskowe Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

3 Realizacja PROW 2007-2013 - usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
Działanie Liczba operacji, wg umów % działania Kwota (w mln zł) Liczba operacji wg płatności Kwota płatności (w mln zł) 311 1 144 8% 83,5 715 7% 46,8 148 16% 9,3 43 10% 2,1 312 691 141,0 224 4% 37,8 103 20% 13,6 33 15% 3,0 313, 322, 323 1 168 560,3 766 18% 345,7 , 322, 323 1 122 29% 324,5 600 153,6 413- małe projekty 2 996 23% 53,8 1 565 26,0 Ogółem 7 372 1 185,9 3 946 13% 614,9

4 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311,413-311)
1 140 Liczba projektów 80,5 mln zł Podpisane umowy 43,7 mln zł Wypłacone środki Realizowane inwestycje * Opracowanie własne na podstawie danych w systemie IT ARiMR wg stanu na r.

5 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312, 413-312)
465 Liczba projektów 95,2 mln zł Podpisane umowy 32,2 mln zł Wypłacone środki * Opracowanie własne na podstawie danych w systemie IT ARiMR wg stanu na r.

6 Odnowa i rozwój wsi (313,322,323; 413–313,322,323)
2 290 Liczba projektów 884,8 mln zł Podpisane umowy 499,3 mln zł Wypłacone środki Zatwierdzone operacje Zatwierdzone operacje Budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół i przedszkoli Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej 126 km Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne w tym dot. agroturystyki Wzrost liczby noclegów w stosunku do roku bazowego * wg stanu na r.

7 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (413 – małe projekty)
2 996 Liczba projektów 53,8 mln zł Podpisane umowy 26,0 mln zł Wypłacone środki 1 057 Zatwierdzone operacje 1 939 Zatwierdzone operacje Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie publikacji / Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR Budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej / Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej 627 Wybudowane/ wyremontowane obiekty małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej * wg stanu na r.

8 Wsparcie działalności turystycznej w ramach PROW 2007-2013 (w mln zł)
Razem: 614,9 mln zł * Działania 311; 312; ; ; 313,322,323; 413 – 313,322,323; 413 – małe projekty wg zrealizowanych płatności na r.

9 Przedsięwzięcia turystyczne w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE (w mln zł)
* Działania PROW 07-13: 311; 312; ; ; SPO 2.4 ; SAPARD 4.1 i 4.2; wg zrealizowanych płatności na r.

10 Wsparcie działalności turystycznej w ramach PROW 2007-2013
* wg stanu na r. 313, , 413- MP 311, ,

11 Usługi podnoszące atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich - PROW 2007-2013
580 projektów (120 mln zł) m.in. gastronomia, wypożyczalnia sprzętu sportowo – rekreacyjnego, parki rozrywki, pośrednicy turystyczni 312 175 projektów (13,5 mln zł) m.in. gastronomia, wypożyczalnia sprzętu sportowo – rekreacyjnego, parki rozrywki 311 75 projektów (9,9 mln zł) m.in. gastronomia, wypożyczalnia sprzętu sportowo – rekreacyjnego, parki rozrywki, 22 projekty (1,7 mln zł) m.in. wypożyczalnia sprzętu sportowo – rekreacyjnego, gastronomia, Turystyka na wsi * Opracowanie własne na podstawie danych w systemie IT ARiMR - dane z podpisanych umów wg stanu na r.

12 Charakterystyka beneficjentów – miejsca noclegowe
(Działania 311, 312, , PROW )

13 Liczba miejsc noclegowych (N431) Ile pokoi na wynajem? ( N432)
Oferta turystyczna Kategoryzacja (N170) Liczba miejsc noclegowych (N431) Ile pokoi na wynajem? ( N432) 40% posiada kategoryzację; 60% nie posiada Duże zróżnicowanie PROW a SPO: w PROW 18% posiada, w SPO 60% posiada;

14 Średni koszt noclegu w sezonie (N 416)

15 Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności agroturystycznej (N 416)

16 Bariery dalszego rozwoju działalności agroturystycznej (N 404)

17 Plany na przyszłość Jakiego rodzaju działania zamierza Pan(i) podjąć
Plany na przyszłość Jakiego rodzaju działania zamierza Pan(i) podjąć? (N 400)

18 Wyniki badania Strona internetowa ARiMR: www.arimr.gov.pl
Biblioteka\Publikacje i Opracowania\ „ARiMR bada efekty wsparcia udzielonego na rozwój agroturystyki bądź turystyki wiejskiej - marzec 2012 r.” (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacje-biblioteka/Wyniki_badania_ARiMR_dla_agroturystyki_A.pdf)

19 Dziękuję Państwu za uwagę.
Tomasz Wiatrak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Pobierz ppt "PROW 2007 - 2013 Efekty wsparcia udzielonego na rozwój agroturystyki bądź turystyki wiejskiej Kielce, kwiecień 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google