Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Budżet: Liczba ludności obszarów należących do LGD: 87158 Kwota na wdrażanie LSR: 116x87158=10 110 328 zł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Budżet: Liczba ludności obszarów należących do LGD: 87158 Kwota na wdrażanie LSR: 116x87158=10 110 328 zł"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

2 Budżet: Liczba ludności obszarów należących do LGD: 87158 Kwota na wdrażanie LSR: 116x87158=10 110 328 zł

3 Podział środków na poszczególne gminy Gmina Dominowo – l. ludności – 2870 x 116= 332 920zł Gmina Jaraczewo – l. ludności – 8287 x 116= 961 292zł Gmina Jarocin - l. ludności – 18769 x 116= 2 177 204 zł Gmina Kórnik - l. ludności – 17912 x 116= 2 077 792 zł Gmina Krzykosy - l. ludności – 6514 x 116= 755 624 zł

4 Gmina Książ Wlkp.- l. ludności – 8495 x116 = 985 420 zł Gmina Śrem - l. ludności – 9700 x 116 = 1 125 200 zł Gmina Środa Wlkp.- l. ludności –8437 x 116 = 978 692 zł Gmina Zaniemyśl - l. ludności – 6174 x 116 = 716 184 zł

5 Podział środków finansowych na realizację LSR: Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju - kwota nie może przekroczyć 10 110 328 zł - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- 1 011 032,80 zł / 24 projekty - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 1 011 032,80 zł/18 projektów - Odnowa i rozwój wsi – 6 066 196,60 zł/24 projekty - Małe projekty – 2 022 065 zł/ 264 projekty

6 Średnie wartości dofinansowania projektów - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 42.126,36 zł. - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 56.168,49 zł. - Małe projekty: 7.718,81 zł. - Odnowa i rozwój wsi: 252.758,20 zł.

7 Harmonogram wrażania LSR 2009 – IV kwartał Odnowa wsi -5 055 164 zł/ 20 projektów Małe projekty- 424 479,42 zł/ 55projektów 2010 - Małe projekty – 409 043,80 zł/ 53 projekty - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 586 769,13 zł/ 14 projektów - Mikroprzedsiebiorstwa- 617 853,38 zł/ 11 projektów 2011 Odnowa wsi – 1 011 032 zł/4 projekty Małe projekty – 401 326 zł/52 projekty

8 2012 - Małe projekty- 401 326 zł/ 52 projekty - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 421263,67 zł/ 10 projektów - Mikroprzedsiębiorstwa - 393 179,42 zł/7 projektów 2013 - Małe projekty – 385 890,38 zł/ 52 projekty

9 Cel strategiczny 1 - Rozwój turystyki i rekreacji – preferowane operacje: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

10 Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów

11 Cel strategiczny 2 – Zrównoważony rozwój społeczny – preferowane operacje: Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

13 Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Halina Biechowiak-Drożak STOWARZYSZENIE LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska www.liderzielonejwielkopolski.pl


Pobierz ppt "Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Budżet: Liczba ludności obszarów należących do LGD: 87158 Kwota na wdrażanie LSR: 116x87158=10 110 328 zł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google