Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Budżet: Liczba ludności obszarów należących do LGD: 87158 Kwota na wdrażanie LSR: 116x87158=10 110 328 zł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Budżet: Liczba ludności obszarów należących do LGD: 87158 Kwota na wdrażanie LSR: 116x87158=10 110 328 zł"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

2 Budżet: Liczba ludności obszarów należących do LGD: Kwota na wdrażanie LSR: 116x87158= zł

3 Podział środków na poszczególne gminy Gmina Dominowo – l. ludności – 2870 x 116= zł Gmina Jaraczewo – l. ludności – 8287 x 116= zł Gmina Jarocin - l. ludności – x 116= zł Gmina Kórnik - l. ludności – x 116= zł Gmina Krzykosy - l. ludności – 6514 x 116= zł

4 Gmina Książ Wlkp.- l. ludności – 8495 x116 = zł Gmina Śrem - l. ludności – 9700 x 116 = zł Gmina Środa Wlkp.- l. ludności –8437 x 116 = zł Gmina Zaniemyśl - l. ludności – 6174 x 116 = zł

5 Podział środków finansowych na realizację LSR: Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju - kwota nie może przekroczyć zł - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ,80 zł / 24 projekty - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ,80 zł/18 projektów - Odnowa i rozwój wsi – ,60 zł/24 projekty - Małe projekty – zł/ 264 projekty

6 Średnie wartości dofinansowania projektów - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: ,36 zł. - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: ,49 zł. - Małe projekty: 7.718,81 zł. - Odnowa i rozwój wsi: ,20 zł.

7 Harmonogram wrażania LSR 2009 – IV kwartał Odnowa wsi zł/ 20 projektów Małe projekty ,42 zł/ 55projektów Małe projekty – ,80 zł/ 53 projekty - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – ,13 zł/ 14 projektów - Mikroprzedsiebiorstwa ,38 zł/ 11 projektów 2011 Odnowa wsi – zł/4 projekty Małe projekty – zł/52 projekty

8 Małe projekty zł/ 52 projekty - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – ,67 zł/ 10 projektów - Mikroprzedsiębiorstwa ,42 zł/7 projektów Małe projekty – ,38 zł/ 52 projekty

9 Cel strategiczny 1 - Rozwój turystyki i rekreacji – preferowane operacje: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

10 Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów

11 Cel strategiczny 2 – Zrównoważony rozwój społeczny – preferowane operacje: Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

13 Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Halina Biechowiak-Drożak STOWARZYSZENIE LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI ul. Daszyńskiego Środa Wielkopolska


Pobierz ppt "Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Budżet: Liczba ludności obszarów należących do LGD: 87158 Kwota na wdrażanie LSR: 116x87158=10 110 328 zł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google